Kur'ân ve Tefsir Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru

Bitirildi
Yazar: 
Prof. Dr. Muhsin Demirci
insan sesi mp3
Türkçe
22 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Din
Seslendiren: 
EBRU EMUL
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
08:58:26
Beyan Yayınları
2. Baskı
İstanbul
2019
252 Sayfa
ISBN: 
9789754738773
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
985,97 MB
Konusu: 
Prof. Dr. Muhsin Demirci tarafından hazırlanan bu kitapta, * Hz. Âdem’in topraktan, eşi Hz. Havvâ’nın da onun sol kaburga kemiğinden yaratılmış olduğu doğru mu? * Hz. Âdem’le eşinin ikamet etmek üzere yerleştirildiği cennet, dünya cenneti mi yoksa âhiret cenneti midir? * Allah’a ve âhiret gününe inanıp doğru ve yararlı işler yapmış olan Yahudi ve Hıristiyanlar da cennete gidecekler mi? * Kur’an’da eşcinsellikle ilgili bir hüküm var mıdır? * Nisâ sûresinin 34. âyetinde geçen kadınları dövme olayının aslı nedir? * Hırsıza, Kur’ân’ın öngördüğü el kesme cezasına alternatif ceza verilebilir mi? * Darwin’in ortaya atmış olduğu Evrim Teorisi, Kur’an’la çelişir mi? * Cinlere de peygamber gönderilmiş midir? * Nûh tûfânı, bölgesel mi yoksa tüm yeryüzünü kuşatan bir olay mıdır? * Musâ-Hızır kıssasında geçen ve görünürde hiçbir suçu olmayan erkek çocuğun öldürmesinin anlamı nedir? * Ye’cûc ve Me’cûc isimli topluluk kimdir? * Kur’ân’a göre Hz. Nuh, 950 senelik bir hayat sürmüştür. Bu doğru mudur? * “O, yemyeşil ağaçtan sizin için bir ateş çıkarır ve onunla (ateş) yakarsınız” ayetinde geçen yeşil ağaçtan maksat nedir? * Kabir azabı var mıdır? * İnşikâk-ı kamer (ayın yarılması) olayının aslı nedir? * Göz değmesinin (nazarın) İslâmî bakımdan gerçekliği var mıdır? * Hz. Peygamber’in göğsünün melekler tarafından açılıp kalbinin yıkanması olarak bilinen “şerh-i sadr” olayı, maddî şekilde mi, yoksa manevi bir yolla mı gerçekleşmiştir? * Allah Teâlâ’nın Ebrehe ordusu üzerine gönderdiği Ebâbil kuşlarının mahiyeti nedir? * Hz. Peygamber’e sihir yapılmış mıdır? * Terörle ilgili olarak Kur’ân ne tür bir ceza öngörmüştür? * Kur’ân-ı Kerîm kıssalarının tarihsel gerçekliği var mıdır? * Kur’ân ve sünnete göre şefaat var mıdır? * Takiyye ne demektir? Müslümanın Müslümana takiyye yapması câiz midir? … ve benzeri 88 soruya doyurucu cevaplar yer almaktadır.
Talep Tarihi: 
Çarşamba, 26 Şubat, 2020
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 25 Ağustos, 2020

Yorumlar

Comment: 

Talebime itibar ederek okunmasını sağlayan GETEM ailesine ve seslendiren Ebru Hanıma teşekkür ediyorum.

Comment: 

Dinlediğiniz için ben teşekkür ederim.