En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 42418 sonuçtan 40881 - 40890 arası görüntüleniyor.
David Frum
metin - Türkçe
1 Ayrım
1001,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Amerikan dış politikasının son dönemde en çok söz sahibi olan perde arkası yöneticileri David Frum ve Richard Perle, şeytan olarak tanımladıkları dik ekseni terörizmi engellemek için yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor: - İran'ın terörist mollalarını devirmek için çalış. - Suriye'deki terörist rejime son ver. - Suudi Arabistan'ı ve Fransa'yı dostların olarak değil; rakiplerin, hatta düşmanların olarak kabul et. - Reformlar yapılmadıkça Birleşmiş Milletler'e destek verme. - Yurt topraklarında, göç kontrollerini ve güvenliği sıklaştır. - CIA'ı ve FBI'ı ciddi şekilde yeniden örgütlendnir. - Çin'i sıkıştır ve Kuzey Kore'yi abluka altına al ki, diğer şer ekseni devletlere nükleer programlarından vazgeçmeleri için baskı yapabilesin. - Olası bir Filistin Devleti'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin yararına olacağı hayalinden vazgeç. "George W. Bush yönetiminin ilk iki yılında: Cheney, Powell, Rice, Rumsfeld, Tenet ya da Wolfowitz gibi altın kalkanlı Praetorian Gardiyan'ın bildik isimlerinden olması da, Amerika'nın dış polikitasındaki en etkili düşünürün David Frum olduğunu söylemek abartı değildir." - The New Yorker- "Richard Perle, şimdilerde Amerikan dış politikasında etkili olan Yeni Muhafazakarlar (Neo-Conservatives)'in entelektüel önderidir. O, Bush'un ve onun Ulusal Güvenlik Danışmanı Condoleezza Ricc'in ve hatta başkanlığa oynayanların bile üzerinde derin etkileri olan bir isimdir."
Ethan L. MENCHINGER
metin - İngilizce
1 Ayrım
163,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Ottoman court chroniclers had definite notions of the past, and of the proper nature, use, and form of history. Oftentimes, they reveal these ideas in the prefaces of their works. An examination of seven prefaces from eighteenth-century court histories shows an ideal practice of history-writing quite different from modern understandings. This practice is intensely moral and practical; it also suggests that historians should produce works beautiful in-and-of-themselves. Like medieval and pre-modern European historiography, eighteenth-century Ottoman court chronicles aimed to be true and useful in an exemplary sense, and also pleasing to the senses. Truth, utility, and form were thus closely linked elements of good history-writing.
Ümit Kardaş
metin - Türkçe
1 Ayrım
818,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Küreselleşme, ulus-üstü bir bütünleşme süreci: Üniter devlet bir yandan ulus-altı düzeyde bölgeselleşirken diğer yandan ulus-üstü düzeyde bütünleşmeye doğru gidiyor. Devletler ve toplumlar arasındaki ilişkiler hızla gelişiyor, bağlantılar karmaşık hale geliyor. Böylece bölgeselleşme ve küreselleşme ilişkisi, üniter devletin biçim değiştirmesine yol açıyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken öte yandan ulusal ve uluslararası güçlerin, süreçlerin yarattığı sorunlar da yakıcı şekilde ortada duruyor. Hem ulus-devlette hem de uluslararası sistemde bir demokrasi ve hukuk krizine yol açan bu durum demokratik değerlere dayalı, hukukun üstünlüğünün herkes tarafından kabul edildiği bir dünya düzeninin inşası konusunda düşünmeyi ve tartışmayı zorunlu hale getirmiş durumda. Ümit Kardaş, uluslararası sistemde ve Türkiye’de var olan demokrasi ve yargı krizini ele alan yazılarında tüm bu düzlemler üzerinden hareket ediyor. Büyük kısmı hem dünyayı hem Türkiye’yi yeniden ve doğru anlamlandırmak için mutlaka yüzleşilmesi gereken zihin açıcı sorular soruyor, çözüm önerileri ortaya koyuyor. Sözünü demokrasi, insan hakları ve hukuk “içinden” söyleyen, var olan çarpıklıklara dikkat çeken bir çalışma...
Süha Tanrıver
metin - Türkçe
1 Ayrım
859,00 KB
Eser Türü: Kitap
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Derdestlik itirazı, özel hukuk yargılama süreci içerisinde, kendisine sıkça başvurulan ve oldukça önemli bir işlevi üstlenmiş olan kurumlardan birisidir. Hala sözü edilen itiraz türü, özellikle ileri sürülebilme koşullarının tayini bağlamında, uygulamada sorunların yoğunluk kazandığı alanlardan birisini oluşturmaktadır. Bu durum da, onun öneminin artmasına ve güncel-liğini korumasına neden olmaktadır. Elinizdeki bu kitap, daha önce 1998 yılında ilk baskısını yapmış oldu-ğumuz -Medeni Usul Hukukunda Derdestlik İtirazı- başlıklı doçentlik ça-lışmamızın, o günden bugüne kadar, özellikle mevzuatta ortaya çıkmış olan değişikliklerin dikkate alınıp, gözden geçirilmesi ve güncellenmesi suretiyle oluşturulmuştur. gizle
Yaşar Miraç
metin - Türkçe
1 Ayrım
102,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Şiir
Görüntülenme Sayısı: 4
Şeref Gözübüyük
metin - Türkçe
1 Ayrım
3,27 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 4
Nizam İpekçi
metin - Türkçe
1 Ayrım
21,30 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 4
İzzet Karataş
metin - Türkçe
1 Ayrım
2,34 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Elinizdeki kitap, 2004 ve 2009 yıllarında ilk ve ikinci baskısı yapılan -Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri- isimli yapıtın üçüncü baskısıdır. Türk Borçlar Kanunu m. 470de yapılan tanıma göre -Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, işsahibinin de bunun karşılığında bir berdel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir-. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere eser sözleşmesi, günlük hayatımızda her an karşılaştığımız bir sözleşme türüdür. Örneğin; bir boya-badana yaptırma işi, eser sözleşmesine konu teşkil edeceği gibi, terziye elbise diktirmek veya arsa payı karşılığı inşaat yapım işi de eser sözleşmesinin konusunu teşkil eder. Kitabın ikinci baskısından sonra, Borçlar Kanununda önemli değişiklikler yapılmış, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 01. 07. 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dolaysıyla -Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri- isimli kitabın, yeni Türk Borçlar Kanununa uygun düzenlenmesi, hayatiyetini bu şekilde devam ettirmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu vesile ile mevcut kitabın yeniden gözden geçirilerek okuyucuya sunulması fırsatı da elde edilmiştir. Fakat üçüncü baskıda da kitabın anlatım düzeninde değişiklik yapılmamış, eser sözleşmeleri kuruluşundan başlanarak, sona ermesi ve sona ermesinin sonuçları, bu arada vazgeçilmez yan konularıyla (özellikle ceza koşulu ile) birlikte incelenmiştir.
Efrail AYDEMİR
metin - Türkçe
1 Ayrım
2,27 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Kitabın Konu Başlıkları Eser Sözleşmesi Bağlamında İnşaat Hukuku İnşaatla İlgili Özel Sistemler (Kat Karşılığı İnşaat; Yap – İşle t– Devret Modeli ve Diğer Sistemler) Yapım Sözleşmesinde Hak ve Yükümlülükler (Konu ve Kapsam – Taraflar – Şekil – Süre – Bedel – Sözleşmeye Aykırılık – Ayıp Hali… )Sözleşmenin Uygulanması (İşyer i– Projeler – Araç – Gereç Sağlama – Teslim ve Kabul ile Sonuçları…) Yapım Sözleşmesiyle Bağlantılı Konular (Nama ifa – Ceza koşulu – Güvence – Alacağın Devri…) Yapım Sözleşmesinin Sona Erme Halleri – Direnim – Seçimlik Haklar – Bozma ve Dönme Suretiyle Sözleşmenin Feshi – Haksız Fesihte Sorumluluk… Yapım Sözleşmesine Aykırılıktan Doğan Zararlar (Olumlu ve Olumsuz Zararlar ile İstenebilme Koşulları) Yapıdan Dolayı Verilen Zararlar ve İlgililerin Sorumluluk Durumu Yapımla İlgili Diğer Özel Düzenlemeler (İmarla İlgili Düzenlemeler– Kamu Yapımlarıyla İlgili Düzenlemeler)
A. Gordon Bradt
metin - Türkçe
1 Ayrım
904,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İş Yönetimi
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
İÇİNDEKİLER Bu kitap ne işinize yarayacak?.............................................7 1. Süratle insanlarda kazanma bilinci oluşturun............11 2. Gerekli değişikliklerin belirlenmesi ve onlar için bir şeyler yapılması .25 3. Değişime karşı direnmelerin ve engellerin üstesinden gelin ....... 53 4. Çalışanlarınızın fikirlerini alın......................................65 5. İlk adımı atamayanları motive edin.............................77 6. Zayıf çalışanlardan daha iyi sonuçlar almak..............89 7. Bir takım çalışmasının oluşturulması........................101 8. Çalışanlarınızın müşterisini arttırın...........................111 9. Etkili bir disiplin sistemi kurun ve onu sürdürün...127 10. İşin doğru yapılmasını sağlamak için "diretme" metodunu kullanın .... 139 11. Daha sık doğru kararlar verin....................................159 12. Çalışanlarınızın ulaşabileceği hedefler belirleyin ...177 13. İnsanlar kâr planlamalarında nasıl değişiklik yapabilirler .......... 191 14. Çalışanlarınıza yetki devri ile yükselmeyi öğretin..211 15. Zamanı da parayı yönettiğiniz gibi yönetin............231 16. Herkesle yüz yüze geçinin..........................................247 17. "Problem" insanlara nasıl yardım edersiniz...........267 18. Gelenleri tanıtın ve yükseltin.....................................285 19. Çalışanlarınız için savaşın ve kazanın......................301 20. Daha iyi sonuçlar almak için alınan iyi sonuçları kullanmanın sırrı .....315

Sayfalar