En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 38753 sonuçtan 37621 - 37630 arası görüntüleniyor.
Abdulkerim Zeydan
metin - Türkçe
2 Ayrım
329,16 KB
Eser Alt Türü: islam /kültür
Görüntülenme Sayısı: 4
Ahmet Reşit Turnagil
metin - Türkçe
1 Ayrım
930,00 KB
Eser Alt Türü: islam /kültür
Görüntülenme Sayısı: 4
Ali Bulaç
metin - Türkçe
1 Ayrım
629,00 KB
Eser Alt Türü: islam /kültür
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
linizdeki kitap, son yıllarda genelde dinler ve özelde İslam ile fanatizm arasındaki ilişkileri araştıran bir çalışma. Araştırmanın, cevabını aradığı sorular şunlardır: Dinlerin özünde fanatizm zorunlu mudur? Fanatizm, entegrizm vb. mesajı daraltan ve başkaları üzerinde baskı kurmayı öngören düşünce ve eğilimlerin dinle ve bu arada İslam’la ilişkilendirilmesinin geçerli mantığı var mıdır? Bu türden soruların cevapları geniş bir araştırma alanını gerektirir. Yazar, bu amaçla İslamî öğretinin teorik ve hukukî çerçevesini çizerek, tarihteki uygulama örneklerine başvuruyor. Ayrıca konuyla bağlantılı olarak Din-Devlet ilişkisine ve İnsan Hakları sorununa da geniş yer verdiği bu çalışmasında İslam dünyasındaki hukuk ihlallerine de değiniyor. Bu çalışmanın belirli ve genel geçer yargıların ötesine varan sonuçları bakımından ilginç ve açıklayıcı olduğuna inanıyoruz.
İlhan Başgöz
metin - Türkçe
1 Ayrım
573,50 KB
Eser Alt Türü: Edebiyat
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Bu kitap, eskilerin deyimi ile, bir güldestedir;Karac'oğlan şiirlerinden derlenmiş bir deste. Amerika'da gördüğüm cönklerden çıkarılan bir kaç şiirden başka, okuyucu, burada yeni şiirler bulamıyacaktır. Biz Karac'oğlan'ın yayınlanmamış ya da yeni değil, güzel şiirlerini bir araya getirmek istedik; her şiirin altına da kısaltmalar halinde kaynağını yazdık.
Prof. Dr. Yusuf el-Karadavi
metin - Türkçe
3 Ayrım
1,81 MB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
İslam fıkıhının, dinin ve dünya görüşünün kaynağı hiç kuşkusuz Kitap ( Kur’an-ı Kerim) ve Sünnettir. Kur’an temellendirdiği İslam’ın ilke ve kurumlarının, anlatım ve hayata geçirilmesi işlevi Hz. Peygamber’in tebliğ ve beyan görevinin tabii sonucudur. Bu açıdan bakılınca Sünnet, bize sadece kulluk görevlerimizi değil, hayatı yani dünya ve ahreti bir bütün olarak ve kulluk çerçevesine ters düşmeyecek şekilde değerlendirmeyi örneklendiren bir kaynaktır. Sünnet’in tanım ve tanıtım farklılıkları bir yana, onun aydınlatıcı ve kurucu niteliği ve işlevi üzerinde durulduğu zaman Yusuf el- Karadavi’nin Bilgi ve Medeniyet Kaynağı Sünnet başlığının ne derece isabetli olduğu ortaya çıkmaktadır.
Burhaneddin Ebu'l-Hasan Ali
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,99 MB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 4
W. Montgomery Watt
metin - Türkçe
1 Ayrım
754,50 KB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 4
Vecdi Akyüz
metin - Türkçe
1 Ayrım
1011,00 KB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 4
Ebu Talib El-Mekki
metin - Türkçe
1 Ayrım
2,06 MB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 4
metin - Türkçe
1 Ayrım
350,50 KB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 4

Sayfalar