En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 42391 sonuçtan 39181 - 39190 arası görüntüleniyor.
Ahmed Hulusi
metin
1 Ayrım
757,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Öyle bir Dünya'da yaşıyoruz ki... Kimileri hâlâ katır sırtında ilerlemeye çalışıyor sınırlı yöresinde; kimileri çağının şimendiferine ulaşmış, döşenmiş raylarda ilerlemek zorunda; kimileri helikopterle ulaşıyor istediği yere uçarak, bağımsızca. Kimi kozasında mutlu; kimi kozanın dışının farkındalığında! Kimileri, eskilerin yaşadığı çağda yaşarcasına eskileri tekrarlamakla ömür tüketirken; kimileri her yeni gelişmeyle her an kendini yenilemekte. Yenilenmek! Sürekli yenilenebilmek! Ender kişilerin nasibi! Acımasızca her şeyi sorgulamak; her edindiği yeni bilgiyle, o ana kadar edindiği bilgi tabanını yeniden sorgulayıp ikisini bütünleştirmek! Ve dahi sürekli düşünmek... "İnsan" olduğunun bilincine ermiş kişinin işi bu! Bu kitap, sonsuzluk içindeki yerini düşünen beyinler için yazıldı. Araştıran, sorgulayan, düşünen beyinlere hizmet verebiliyorsam ne mutlu bana.
Ahmet Hulusi
metin - Türkçe
1 Ayrım
67,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 6
Ahmet Taşgetiren
metin - Türkçe
1 Ayrım
112,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
İslam dünyası bir gün Batı ile hesaplaşacak. Bu, kaçınılmaz bir şey. Bunu, bir yandan İslam dünyasının şu an içinde bulunduğu durumdan kurtulma mücadelesi zaruri kılıyor; diğer yandan da, islam mesajının gittikçe Batıyı daha çok etkilemesi vakıası gerektiriyor. Biri İslam dünyasının boynunun borcu; diğeri, Batının kendini savunma düşüncesinin uzantısı.
Adnan Çakmakçıoğlu
metin - Türkçe
1 Ayrım
305,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Çocuk Kitabı
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
1. ve 2.SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR. Güzel Öyküler Serisi - Martı - Ozan - Kayık - Bora - Boz Eşek - Gölge - Çocukluk - Deniz
Kemal Tahir
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,51 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Edebiyat
Görüntülenme Sayısı: 6
Deniz Karakurt
metin - Türkçe
1 Ayrım
859,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Sessizlİğİn hakİm olduğu ortamda, hakanın yüzünden derin bir üzüntü okunuyordu. Kapalıyken dümdüz duran ağzı ve hafif basık burnu, soğukkanlı ve ciddi bir hava veriyordu yüz ifadesine. Şu anda içindeki tüm sesler susmuş, derin bir sessizlik çökmüştü. Bilincinin içindeki bütün hareket ve orada dönen bütün evren durmuş, karanlık, sonsuz bir boşluk oluşmuştu. Gözlerinin ağlamaktan kızarmış olduğu belliydi. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Sessizliği bozan hakan oldu: – Gidip o elmayı getirin bana, dedi. Kısa, kesin ve net bir emirdi bu ama öyle olması yalnızca buyurganlıktan kaynaklanmıyordu; biraz daha konuşsa neredeyse herkesin karşısında ağlayacaktı. Onlarca şehir kuşatmış, çoğunu ele geçirip ülkesine bağlamış, savaştan savaşa koşmuş, ölümün kol gezdiği çarpışma alanlarında erleriyle birlikte yan yana vuruşmuş, defalarca yaralanıp ölümlerden dönmüş, hiçbir seferinde bir damla bile yaşın gözünden aktığı görülmemiş böylesi bir insanı şimdi bu halde görmek, karşısında duran herkese değişik duygular yaşatıyordu.
Bilge Karasu
metin - Türkçe
1 Ayrım
574,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
"...Konuştuklarımız başlangıçta her zamanki gibiydi, birbirimizi kavrıyorduk, ele geçiriyorduk, sonra sonra işin can damarına geldik. Durdum. Benden söz açmıştı, beni bulmaktan... Durdum. Sen zaten arıyordun dedim, bir şeyler arıyordun dedim, onları bulmağa hazırdın dedim, o zaman karşına ben çıktım, hazırdın bulmağa, bende buldun o aradığını, bende görmek istediğin, bulduğun şeyleri bulmağa hazırdın... İpi uzatmıştım, elimdeydi, çekişine göre ya düğümü sağlamlaştıracak ya da çözecekti. Bekliyordum. Başını salladı. Bekliyordum..."
Bilge Karasu
metin - Türkçe
1 Ayrım
422,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
"Önceleri, bildiklerini-günün birinde resim yapacağını düşünmeden görüp öğrendiklerini-çizmişti. İşin, eksizisiz bir at, bir boğa çizmek olduğunu düşünmüş, kaç kez, duvardan çıkıveren, yanına gelen hayvanlarla koşmuştu düşünde. Sonra bakmanın yetmediğini öğrenmiş, kovalayanlara kovalananların (ister insan, ister hayvan olsun) bağırmasına, böğürmesine kulak vermek, bu seslere, bu ölülere eliyle, gözü kulağıyla dokunmak, koşanlarla birlikte terlemek, yara alanlarla birlikte kanamak gerektiğini anlamış, bu sesleri, bu terleri kanları eklemişti yaptığı resimlere. Daha sonra bunların da yetmediğini öğrenmişti.."
Andre Sernin
metin - Türkçe
2 Ayrım
418,16 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Anı
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Küçük Asya'da zengin bir aile ortamında dünyaya gelmiş genç bir Ermeni,1915 katliamından şans eseri kurtulur. Ailesinin tamamı katledilmiştir.1918 yılına kadar büyük zorluklar çekerek hayatta kalmayı başarır. Silahsızlanmanın ardından İstanbul'a gidecektir. İşgal kuvvetleri arasında Fransızlar da vardır. Oradan bir şekilde Paris'e gider. Burası çocukluğundan beri hayalini kurduğu düşlerin ülkesidir. Elinde cesaretinden ve fizik gücünden başka hiçbir şeyi olmayan genç adam, çalışır çabalar, uzun uğraşlar sonunda elmas trasçısı olur. Artık, Türkiye'de olduğundan çok daha iyi yaşamaktadır.1930 yılında yaşanan büyük ekonomik krize kadar herşey yolundadır ama krizle birlikte işsiz, ortada kalır.
Muhammed Abdullah Draz
metin - Türkçe
1 Ayrım
718,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İslam
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Kur’an-ı Kerim hakkında ciddi ve faydalı bilgi edinebilmek için Arapça bilmeye ihtiyaç duyulmayan birkaç saha vardır: 1. Doktrinin mahiyeti; yani bilgi ve hareket gibi iki ezelî problemi çözmek hususunda takdim ettiği çözüm yollarının tamamı. 2. Doktrinin doğruluğunu ispatlamak için kullandığı ikna vasıtaları. 3. Risaletine izafe ettiği ilahi ve mukaddes vasfını ispat ediş şekli. İyi bir Kur’an tercümesine sahip olmak şartıyla, işte saydığımız bu hususlarda Arapça bilmeden Kur’an-ı Kerim’i tetkik etmek mümkündür. Bu eser, Kur’an-ı Kerim hakkında yukarıdaki sahalarda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Eserin yazılmasından bu yana uzun bir süre geçmesine rağmen hâlâ aşılamamasının sebebi bu eserin güçlü bir düşünür tarafından kaleme alınmasıdır. Draz, bu eserde, Kur’an-ı Kerim hakkında ancak binlerce sayfada anlatılabilecek konuları, yüz küsur sayfada, hem de doyurucu bir biçimde anlatmaktadır.

Sayfalar