En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 44635 sonuçtan 43701 - 43710 arası görüntüleniyor.
Deniz Çöldür
insan sesi mp3 - Türkçe
2 Ayrım
8,61 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Çocuk Kitabı
Görüntülenme Sayısı: 3
Birsen Ekim Özen
insan sesi mp3 - Türkçe
5 Ayrım
52,97 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Çocuk Kitabı
Görüntülenme Sayısı: 3
Duygu Asena
insan sesi mp3 - Türkçe
26 Ayrım
1089,92 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Söyleşi
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Zamana Değen Sorular, Duygu Asena'nın 1980'li yıllarda çeşitli gazetelerde yayımlanmış röportajlarından derleme... O dönemin Türkiyesi'nin siyaset, sanat, edebiyat, eğlence ve spor dünyasının en renkli isimleriyle yapılmış bu röportajlar, bir zamanlar neler yapıyorduk, neleri merak edip nelere şaşırıyorduk, bunları hatırlamak için de çok değerli bir belge niteliği taşıyor.
Mustafa Eriş
insan sesi mp3 - Türkçe
18 Ayrım
212,68 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Saadet Çağı Simaları şirk toplumuna karşı direnme konusunda hepsi birer iman kal'asıdır. Zulüm ve işkenceler karşısında imandan asla vazgeçmeyen bu şecaat timsali kahramanlar müşriklerin bu şiddetleriyle adeta alay ettiler. "Benim dilim senin söylediğini söyleyemiyor. "Benim kulağımda senin sözünü işitmeye engel var." diyerek dalga geçtiler. Onlar maldan, candan geçerek Allah ve Resulünün yoluna herşeylerini feda ettiler. İnfak, isar, şefkat ve merhamette yıldızlaştılar. Onlar birer heyecan insanıydı. Savaş meydanlarının korkusuz kahramanıydı. Cihada çıkarken bir şenliğe gider gibi neşeli ve sevinçliydiler. Gönülleri şehadet özlemiyle doluydu.
Ruhi Kafesçioğlu
insan sesi mp3 - Türkçe
19 Ayrım
843,79 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Anı/Mektup
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Mimarlık, iç mimarlık, şehircilik, kentleşme, peyzaj tasarımı, arkeoloji, kültür, sanat vb. konu başlıklarında kitaplar yayımlayan YEM Yayın’ın, Yüksek Mühendis Mektebi’nden İstanbul Teknik Üniversitesi’ne – Bir Dönüşümün Öyküsü ve Anılaradlı yeni kitabı çıktı. Kitapta Yüksek Mühendis Mektebi’nden İstanbul Teknik Üniversitesi’ne geçişi ve buradaki mimarlık fakültesinin oluşumuna tanıklık eden 1936-1946 yılları arasındaki dönemi anlatan Ruhi Kafescioğlu; gelişmeleri, kendisinin ve o dönemde okumuş öğrencilerin kişisel gözlemlerine, anılarına ve arşiv belgelerine dayanarak aktarıyor. Ruhi Kafescioğlu bu anlatısını, bir yandan da Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulup Cumhuriyet’in ilk yıllarında eğitim vermeyi sürdüren ve İTÜ’nün de köklerini oluşturan kurumların kısa açıklamalı kronolojik sıralamasıyla tarihsel bir çerçeveye oturtuyor. Kitapta ayrıca, 1943 Arı Yıllığı’ndan karikatürler, fotoğraflar ve ek olarak dönemle ilgili önemli arşiv belgeleri yer alıyor. Ruhi Kafescioğlu, Türkiye’deki mimarlık eğitiminin temellerinin atıldığı bu kurumdaki öğrenciliği ve akademisyenliğe yeni adım attığı dönemdeki hocaları Hamit Dilgan, Nurettin Münşi Algan, Salih Murat Uzdilek, Langland, Mehmet Emin Kalmuk, Malik Sayar, İlhami Civaoğlu, Kerim Erim, İhsan İnan, Ziya Kocainan, Fikri Santur, Said Kuran, Clemens Holzmeister, Gustav Oelsner, Emin Onat’ı da genç kuşakların tanıyabilmesi amacıyla ayrıntılarıyla anlatıyor.
Faruk Duman
bilgisayar sesi mp3
10 Ayrım
194,22 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Deneme
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Faruk Duman kısa denemeler kitabı “Tom Sawyer’ın Kitap Okuduğu Kulübe”de bir yandan okumalarından çıkardığı yazınsal sorunlara, kültürel konulara güncel yorumlar getirirken bir yandan da çocukluğundan itibaren kitaplarla, yazarlarla kurduğu düşünsel, düşsel ilişkilere değiniyor. Özgün bir yazarın okuma tutkusuyla kurulmuş dünyasında gezintiye çıkaran keyifli bir yazı demeti “Tom Sawyer’ın Kitap Okuduğu Kulübe”. “Bence iyi bir okurun yapması gereken, bir romanla ya da bir öyküyle baş başa kaldığı zaman tüm özgürlüğünü verebilmektir ona. Yapıta verilen özgürlük, okurun kendi kendine verdiği özgürlük olacaktır sonunda.”
bilgisayar sesi mp3 - Türkçe
19 Ayrım
156,68 MB
Eser Türü: Dersler
Eser Alt Türü: Ders/Açıköğretim Lisesi
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AOF) Aile Psikolojisi Ve Eğitimi Dersi Çıkmış Sorularıdır.
bilgisayar sesi mp3 - Türkçe
8 Ayrım
67,97 MB
Eser Türü: Dersler
Eser Alt Türü: Ders/Açıköğretim Lisesi
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AOF) Modern Sosyoloji Tarihi Dersi Sorularla Öğrenelim.
bilgisayar sesi + metin - Türkçe
30 Ayrım
102,48 MB
Eser Türü: Dersler
Eser Alt Türü: Ders/Açıköğretim Fakültesi
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AOF) Ortaçağ Felsefesi2 Dersi Çıkmış Sorularıdır.
Nezihe Meriç
bilgisayar sesi mp3 - Türkçe
16 Ayrım
506,52 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Söyleşi
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Nezihe Meriç’in ilk öyküleri de ilk söyleşisi de “Seçilmiş Hikâyeler” dergisinde çıktı. 1950’de “Bir Şey” adlı öyküsüyle başlayan yazınsal serüveni altmış yıl sürdü. Bu süre boyunca dergi ve gazetelerde yayımlanmış belirli söyleşileriyle arşivinde bulunan, tarihi, yeri, kişisi belirsiz söyleşileri elinizdeki kitapta bir araya geldi. Seval Şahin’in yayına hazırladığı kitapta öykücülüğümüzün gelişiminde pay sahibi ustalardan Nezihe Meriç’in kitaplarının yazılış süreci, öykü anlayışı, anıları, kişisel dünyası, günlük uğraşıları, yazarlık tutumu, yazınsal sorunları konu ediliyor. Nezihe Meriç’i yakından tanımak, bir öykücünün mutfağına sokulup sohbetine katılmak için bulunmaz bir fırsat “Kimse Hikâyeyle Aramda Geçenleri Anlamıyordu”. “Kolay mıdır bir beyaz kâğıda üç sözcüğü yan yana koymak! Bu işlemi sürdürmek! Her sözcüğün arkasında bir dünya vardır. Geçmişin, bugünün, yaşamakta olanın, insanın, toplumun devinimini, evrimini, devrimini, her bir şeyini içerirken, kolay mıdır yazı yazmak! Ateşle oynamaktır.”

Sayfalar