En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 42418 sonuçtan 40871 - 40880 arası görüntüleniyor.
Berat Araz
metin - Türkçe
1 Ayrım
181,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Edebiyat
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Seksenli yıllardan sonra, hızla değişen bir dünyanın ortasında biz de karanlık ve yalnızdık; kendimizi tanıyamaz olmuştuk.Suskunduk ve kendimizi bencilleştirerek direnç sağlamaya çalışıyorduk. Ne gariptir ki tarot falları ve medyumlarla kendimizi açıklamaya çalıştık. Bir iç sese – ilahi bir sese ya da yeni bir Nuh Tufanına, geçmişimizi bilen ve geleceğimizi yapılandıran bir iç sese – bu iç ses de bir değişim süreciydi. Nedir bu süreç? Belki de masumca alışkanlıkların getirdiği bir süreçtir. “ -Bakışlarınız bir dirençtir alışkanlığınıza- Mavi bakışları bir dirençti alışkanlıklarına Her mavi bakışı Hayata yeni bir kural ekliyordu Bu kuralla hem yeni bir hayattı Hem de izleyicisiydi Hayatın ve kuralların Mavi düşlerin her biri ayrı bir direnç Soluyor hayatı” “ - Hayatlarımız sonsuzluğa direniyordu.Önemli olan bu varoluşumuza Birkaç yaşamı sığdırmaktı. Sağanaktık, esintiydik, rüzgardık… Biliyorduk hayat bizden daha kararlıydı. Gözyaşı hayatın içine damlıyordu.-“ Bu bahar Bildik bahar değildi Kış mevsimi ağırlığında Aşka tetik düştü Diyen şair, yaşamla ilgili bir şeylerin rahatsızlığını anlatmaya çalışırken bir taraftan da yaşamak der ve iz bırakmaya çalışır. Acısıyla, siyasetiyle, istatistiğiyle altmış sekiz kuşağının bir tarihi, bir adı var. Hatta edebiyatı, bir söylemi var kendinden sonraki kuşaklara. Ne yazık ki sekenli yıllarda üniversitede okuyan, o yıllarda genç olan, kuşağın bir adı yok. Bu dönemde yaşananlar, sanki yok sayılmak isteniyor, kimse o günlerden söz etmiyor. Bu dönemde yaşananlar altmış sekiz kuşağının bir devamı gibi algılanmak, isteniyor,yaşananlara o sürecin devamı gibi bakılıyor. Seksenli yıllarda, o dönemi yaşayan insanlara; hiç acı çekmemiş, işkencede ölmemiş, idam edilmemiş, gidip de gelmeyenleri yokmuş gibi davranılıyor. Gerçek şu; bu kuşak da en az altmış sekiz kuşağı kadar acı çekmiş ve kim vurdu ya gitmiş, bunun hesabını da soramamıştır. Neden soramamıştır?Bu kuşak bir anda kendini şaşırtıcı ve hızlı bir değişimin içinde bulmuştur. Rahat, huzurlu,can pazarının yaşanmadığı bir yaşam sergilenmiştir bu kuşağa.Bu süreçte,insanın birey olma yolunda kendini düşünmesi, özgürlüğü sorumlulukla değil bencillikle algılanması sağlanmıştır. Bu dönemin insanına kariyer, para, mutluluk söz verilmiş; bu kuşaktan etik kurallarını kendisinin oluşturması istenmiştir. Bunlarla başı dönen insan,birey olma yolunda şaşkınlıkla ilerlerken terörü, kapitalizmi, kirlenen doğayı …. görememiş duyarsızlığına haklı nedenler üreterek duyarsızlaşmıştır.Bu kuşağa; yıldızlarda sarhoşluk, haksızlıklarda kekemelik,mutlulukta hak edilmişlik sunulmuştur. Mücadele edecek hiçbir şeyi kalmayan bu kuşak,karanlık ve yalnızlık ormanında ıssızlığa terk edilmiş ve gittikçe ıssızlaşmıştır. Bu ıssızlaşmayı anlattığı “Darağacı Denizi Gezmişti” adlı ikinci şiir kitabında Berat Araz, yeni biçemiyle de dikkati çeker.Şair, sanki, cümle niteliği taşıyan uzun dizelerle yazacağı duygunun felsefesini okuyucusuna önceden vererek dizelere okuyucusunu alıştırmak ister.Şairin bu dizeleri,şiirinin çıkış noktasıdır.Bunu başarıyla kullanan şair, şiire hem biçem anlamında hem de içerik anlamında bir yenilik kazandırmıştır.Şair, sanki,okuyucusuna şöyle seslenir : Hayatınızdaki en önemli olan şeyi tırnak içine alın ve unuttuklarınızı hatırlayınız.Hatırladıklarınız hepimizin bireysel geçmişinizdeki ulusal tarihimizdir.
Veysel Gültaş
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,31 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 4
Ali Osman Köse
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,08 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 4
Hüseyin Başol Güleç
metin - Türkçe
1 Ayrım
310,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Çevre, insan ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri dış ortamdır. Yaşam ve canlılığın üç temel elemanı su, hava ve topraktır. Bu üç unsur aynı zamanda ekolojik dengenin de unsurlarıdır. Çevrenin korunması ve bozulanın düzeltilmesi günümüzde üzerinde önemle durulan konular arasında yer almaktadır. Gerçekten çevreye verilen zararlar ve ortaya çıkan sorunlar ister gelişmişlik yönüyle isterse politik sistemler açısından değerlendirilsin tüm Dünyanın ortak sorunudur. Çevre sorunları ve çevre koruması gibi kavramlar özellikle geçen son 20-25 yıl içinde tüm dünya kamuoyunu etkileyen zaman zaman da uygarlığın geleceği konusunda toplumları ve bireyleri kaygıya düşüren kavramlar olmuşlardır.
Zeki Müren
metin - Türkçe
1 Ayrım
117,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Şiir
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Şiirler
David Frum
metin - Türkçe
1 Ayrım
1001,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Amerikan dış politikasının son dönemde en çok söz sahibi olan perde arkası yöneticileri David Frum ve Richard Perle, şeytan olarak tanımladıkları dik ekseni terörizmi engellemek için yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor: - İran'ın terörist mollalarını devirmek için çalış. - Suriye'deki terörist rejime son ver. - Suudi Arabistan'ı ve Fransa'yı dostların olarak değil; rakiplerin, hatta düşmanların olarak kabul et. - Reformlar yapılmadıkça Birleşmiş Milletler'e destek verme. - Yurt topraklarında, göç kontrollerini ve güvenliği sıklaştır. - CIA'ı ve FBI'ı ciddi şekilde yeniden örgütlendnir. - Çin'i sıkıştır ve Kuzey Kore'yi abluka altına al ki, diğer şer ekseni devletlere nükleer programlarından vazgeçmeleri için baskı yapabilesin. - Olası bir Filistin Devleti'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin yararına olacağı hayalinden vazgeç. "George W. Bush yönetiminin ilk iki yılında: Cheney, Powell, Rice, Rumsfeld, Tenet ya da Wolfowitz gibi altın kalkanlı Praetorian Gardiyan'ın bildik isimlerinden olması da, Amerika'nın dış polikitasındaki en etkili düşünürün David Frum olduğunu söylemek abartı değildir." - The New Yorker- "Richard Perle, şimdilerde Amerikan dış politikasında etkili olan Yeni Muhafazakarlar (Neo-Conservatives)'in entelektüel önderidir. O, Bush'un ve onun Ulusal Güvenlik Danışmanı Condoleezza Ricc'in ve hatta başkanlığa oynayanların bile üzerinde derin etkileri olan bir isimdir."
Ethan L. MENCHINGER
metin - İngilizce
1 Ayrım
163,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Ottoman court chroniclers had definite notions of the past, and of the proper nature, use, and form of history. Oftentimes, they reveal these ideas in the prefaces of their works. An examination of seven prefaces from eighteenth-century court histories shows an ideal practice of history-writing quite different from modern understandings. This practice is intensely moral and practical; it also suggests that historians should produce works beautiful in-and-of-themselves. Like medieval and pre-modern European historiography, eighteenth-century Ottoman court chronicles aimed to be true and useful in an exemplary sense, and also pleasing to the senses. Truth, utility, and form were thus closely linked elements of good history-writing.
Ümit Kardaş
metin - Türkçe
1 Ayrım
818,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Küreselleşme, ulus-üstü bir bütünleşme süreci: Üniter devlet bir yandan ulus-altı düzeyde bölgeselleşirken diğer yandan ulus-üstü düzeyde bütünleşmeye doğru gidiyor. Devletler ve toplumlar arasındaki ilişkiler hızla gelişiyor, bağlantılar karmaşık hale geliyor. Böylece bölgeselleşme ve küreselleşme ilişkisi, üniter devletin biçim değiştirmesine yol açıyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken öte yandan ulusal ve uluslararası güçlerin, süreçlerin yarattığı sorunlar da yakıcı şekilde ortada duruyor. Hem ulus-devlette hem de uluslararası sistemde bir demokrasi ve hukuk krizine yol açan bu durum demokratik değerlere dayalı, hukukun üstünlüğünün herkes tarafından kabul edildiği bir dünya düzeninin inşası konusunda düşünmeyi ve tartışmayı zorunlu hale getirmiş durumda. Ümit Kardaş, uluslararası sistemde ve Türkiye’de var olan demokrasi ve yargı krizini ele alan yazılarında tüm bu düzlemler üzerinden hareket ediyor. Büyük kısmı hem dünyayı hem Türkiye’yi yeniden ve doğru anlamlandırmak için mutlaka yüzleşilmesi gereken zihin açıcı sorular soruyor, çözüm önerileri ortaya koyuyor. Sözünü demokrasi, insan hakları ve hukuk “içinden” söyleyen, var olan çarpıklıklara dikkat çeken bir çalışma...
Süha Tanrıver
metin - Türkçe
1 Ayrım
859,00 KB
Eser Türü: Kitap
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Derdestlik itirazı, özel hukuk yargılama süreci içerisinde, kendisine sıkça başvurulan ve oldukça önemli bir işlevi üstlenmiş olan kurumlardan birisidir. Hala sözü edilen itiraz türü, özellikle ileri sürülebilme koşullarının tayini bağlamında, uygulamada sorunların yoğunluk kazandığı alanlardan birisini oluşturmaktadır. Bu durum da, onun öneminin artmasına ve güncel-liğini korumasına neden olmaktadır. Elinizdeki bu kitap, daha önce 1998 yılında ilk baskısını yapmış oldu-ğumuz -Medeni Usul Hukukunda Derdestlik İtirazı- başlıklı doçentlik ça-lışmamızın, o günden bugüne kadar, özellikle mevzuatta ortaya çıkmış olan değişikliklerin dikkate alınıp, gözden geçirilmesi ve güncellenmesi suretiyle oluşturulmuştur. gizle
Yaşar Miraç
metin - Türkçe
1 Ayrım
102,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Şiir
Görüntülenme Sayısı: 4

Sayfalar