En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 39613 sonuçtan 37731 - 37740 arası görüntüleniyor.
Seyfi Öngider
metin - Türkçe
1 Ayrım
752,00 KB
Eser Alt Türü: Politika
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
ATATÜRK'TEN SEZER'E ON CUMHURBAŞKANI Onuncu cumhurbaşkanının görev süresinin bitmesine uzun bir zaman varken on birincisinin kim olması gerektiğinin tartışıldığı koşullarda çıkan bu kitap, bu tartışmanın tarihsel ve siyasal olarak doğru bir bağlama yerleşmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Her Çankaya sakininin, kişisel özelliklerinin yanı sıra, o dönemde devletin zirvesine nasıl tırmandığı anlatılırken görevini yürüttüğü sırada neyi, neden, nasıl yaptığı da tartışılıyor, eleştiri süzgecinden geçiriliyor. Cumhurbaşkanlarının seçiliş koşulları ve öykülerinin yanı sıra neden hemen her seçimin bir tür krize dönüştüğü, ordu ile parlamentonun neden ve nasıl karşı karşıya geldiğinin de ele alındığı kitapta pek bilinmeyen bazı olgular da değerlendiriliyor. Örneğin Atatürk seçilmek için gerekli oyu kıl payı almıştı. Tevfik Rüştü Aras cuntası İnönü'yü Çankaya'ya değil ABD'ye göndermeye çalışıyordu. Bayar, DP lideri olarak seçilmekte zorlanmadı ama onun da rakipleri vardı. Gürsel'in karşısına çıkan aday tehdit edilince > soluğu İsviçre'de almıştı. Sunay'ın seçilişi "Genelkurmay > başkanlığından sonra cumhurbaşkanlığı makamı gelir" lafının çıkmasına yol açmıştı. Korutürk, gece saat 01'de yataktan kaldırılarak Ankara'ya davet edilmişti. Evren, TBMM'nin seçmediği tek > cumhurbaşkanı oldu. Özal, "alışırlar, alışırlar…" diyerek Çankaya'ya çıktı ama başkalarından önce kendisi oraya alışamadı. "Kendim için bir şey istiyorsam namerdim" diyen Demirel Çankaya'ya çıkma fırsatını kaçırmadı. Sezer, TBMM'deki tüm partilerin desteğiyle seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanlarının siyasi biyografileri birbirini izlerken aynı zamanda cumhuriyetin bir tür siyasi tarihini de gözler önüne seren Seyfi Öngider, on birinci cumhurbaşkanının kim olacağının ötesinde, ne tür bir misyonu yerine getirmek üzere 864 rakımlı tepeye çıkacağının önemli olduğuna dikkat çekiyor. Ve herkesi asıl olarak böyle bir tartışmaya davet ediyor
Niyazi Güney, Zekeriya Yılmaz
metin - Türkçe
1 Ayrım
5,11 MB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Sanığın veya Hükümlünün Ölümü Halinde Dava ve Cezanın Düşmesi Genel Af Halinde Davanın Düşmesi ve Cezanın Ortadan Kalkması Özel Affın Dava ve Cezaya Etkisi Dava Zamanaşımı Nedeniyle Kamu Davasının Düşürülmesi Müsadere Davasında Zamanaşımı ve Dava Zamanaşımının Müsadereye Etkisi Ceza Zamanaşımının Etkisi ve Ceza Zamanaşımı Uygulanmayacak Haller Süresinde Şikayette Bulunulmaması veya Şikayetten Vazgeçme Hallerinde Davanın Düşürülmesi Kamu Davasının Düşmesinin Hukuk Mahkemesinde Tazminat Davası Açmaya Engel Olup Olmayacağı Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Şikayetten Vazgeçmenin Cezanın İnfazına Etkisi Şikayetten Vazgeçmenin Diğer Sanıklara Sirayeti Kamu Davasının ve Cezanın Düşmesinin Şahsi Haklar, Tazminat, Yargılama Giderleri ve Müsadereye Etkisi Önödeme Nedeniyle Kamu Davasının Düşürülmesi Önödeme Nedeniyle Kamu Davası Açılmaması veya Ortadan Kaldırılmasının Kişisel Hakkın İstenmesine, Malın Geri Alınmasına ve Müsadereye Etkisi Uzlaşma Nedeniyle Kamu Davasının Düşürülmesi Uzlaşmanın Gerçekleşmesi Durumunda Müsadere Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi Konularla İlgili Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Ceza Daireleri Kararları
Luis Espinoza
metin - Türkçe
1 Ayrım
271,50 KB
Eser Alt Türü: Kültür
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Altın hırsına kapılmış beyazların gasp ve istila etmelerinden önce Peru'daki yüksek tepelerde aşkın bir uygarlık yaşanıyordu. Onlardan bugün bize kalan bilgelik öğretileri çağdaş uygarlık yaşamının içine sıkışıp kalmış olan tinselliğimizi ferahlatan bir kutu esintisi olacaktır.
Zerrin Ardam
metin - Türkçe
1 Ayrım
139,50 KB
Eser Alt Türü: Şiir
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Sevgi Üzerine
Fatma Pekşen
metin - Türkçe
2 Ayrım
485,16 KB
Eser Alt Türü: Kişisel Gelişim
Görüntülenme Sayısı: 5
Hasan Hüseyin
metin - Türkçe
1 Ayrım
303,50 KB
Eser Alt Türü: Şiir
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Hasan Hüseyin bu kitabında, insanın arzu ve isteklerinin kan dökerek, bir şeyleri yok ederek, kırıp dökerek yerine getirilemeyeceğini, aslolanın sevgi ve hoşgörü olduğunu gözler önüne sermektedir.
Kamran İnan
metin - Türkçe
1 Ayrım
506,50 KB
Eser Alt Türü: Politika
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Henüz kaideleri ve sınırları belirli olmayan yeni bir dünya düzenine giriyoruz. Bu yeni dünyada Türkiye'nin de yeri ve ufku değişiyor. Peki, Türkiye bu değişmelerin neresinde? Bu kitapta 20. yüzyıl Türkiye'sinde devlet idaresinin işleyişini ele alan yazar'ın politikacı kimliğine uygun olarak,bir sohbet uslubu içerisindeki anlatımını ilgi ile okuyacaksınız.
Aydın Menderes
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,50 MB
Eser Alt Türü: Politika
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Siyaset, parametresi çok olan bir matristir. Dünyada herşin en sonunda bir alternatifi vardır. Sadece kendimizin alternatifi yoktur. Biz varsak alternatifler varolur. Alternatifler bizi varetmez..Bugün Türkiye, Lozan Antlaşması'ndan bu yana hiç karşılaşmadığı türden ciddi ve önemli meselelerle karşı karşıyadır...Yapılması gereken ilk iş, bütün milletimize malolacak bir direnç noktası oluşturmaktır..İktidarlar milletin direnç kararlılığına yaslanarak, iç meşruiyetini buradan alarak dış politika geliştireceklerdir...Batı'ya söylenecek olan; çok büyük çilelerle, acılarla elde ettiğimiz Cumhuriyetimiz, bağımsızlığımızı, milli birlik ve beraberliğimizi ve vatanımızın bütünlüğünü sonuna kadar korumaya azimli olduğumuzdur..Aksi takdirde Türkiye, birçok Amerikan üssünün bulunduğu bir toprak parçası derekesine indirgenmiş olacaktır..Ortaya bir müstemleke çıkacaktır. Bu millet buna asla razı olmaz..Zira millet demek, bağımsızlığını başka hiçbir şeyle değiştirmeyecek topluluk demektir...Hiçbir ülke kendi bağımsızlığına, kendi birlik ve bütünlüğüne sahip çıkmak için herhangi bir garanti ve güvence aramaz..Türkiye'de bir milletin yaşamakta olması, Türkiye'nin bu milletin vatanı olması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu milletin devleti olması Amerika'nın hiç umurunda değildir..Amerikalılar askerimizin başına bir çuval geçirdiler..Biz de bu askerimizi geri çektik..Bizim 800.000 kişilik bir ordumuz var..Acaba bu kadar askeri biz kimin için ve hangi tehlike karşısında besliyoruz?..Türkiye'nin herşeyden önce milli bir muhalefete veya muhalefet partisine ihtiyacı vardır. Türkiye'ye sadık bir muhalefet Tanzimatçılığın, Amerikancılığın, Avrupacılığın, her türlü mandacılığın kökünü kazıyabilmelidir..Atatürk, silah arkadaşları, bunca şehit ve gazi Türkiye Cumhuriyet'ini, birgün gelip de emperyalist bir devletin Türkiye civarındaki bölgelerdeki kendi çıkarlarını korumak için kullanacağı bir üs haline gelsin diye kurmadılar..Türkiye'nin ABD ile beraber olup Ortadoğu'ya saldırması, aslında kendi mazisine, kendi değerlerine, bir millet olarak kendisinin bin yıllık misyonuna saldırması demektir..Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetine düşen değişmez görev; Türk Milleti'nin kanının asla satın alınamayacağını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının asla ipotek altına konulamayacağını Amerika'ya ve bütün dünyaya ilan etmektir.. (İktidardakiler) Türk kamuoyunu arkalarına alıp AB ve Amerika'nın karşısına çıkacakları yerde, AB ve Amerika'yı arkalarına alarak Türk kamuoyunun önüne çıkmayı tercih ettiler..Cumhuriyetin gücü; kendisini kendisiyle başlatmasıdır..Türkler, kendi ırklarından olanların kurdukları devletlerin, çoğu zaman mağduru bugünkü tabiriyle ise azınlığı olmuşlardır. Cumhuriyet'le bu kaderleri değişmemiştir. AB'nin bugüne kadar aldığı tavizler, bundan sonra talep edeceklerinin yanında hiç kalacaktır. AKP hükümeti, Irak'taki Kürtlerin geleceğini tamamen ABD'ye bırakırken, Türkiye'deki Kürt kardeşlerimizin kaderini de AB'nin ellerine tevdi etmiştir.
TİMUR DEMİRBAŞ
metin - Türkçe
1 Ayrım
2,76 MB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 5
Nilüfer Bıyıklı
metin - Türkçe
1 Ayrım
219,50 KB
Eser Alt Türü: Şiir
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Sonunda yabancı oldun Bilemediğim, anlayamadığım rüyalarım oldun Yabancılaştığım hayallerim oldun Ben kokunu alamadımda kör Yüzüne doyamadığımda sağır Sesini duyamadığımda biraz kor biraz da gazi oldum “Ben yalancı değilim, gerçekten seni sevdim“ diye haykırdığında, affeden “Özledim“ dediğinde dindiren “Korkuyorum“ dediğinde güçlü olan kadının ben oldum Sen Karagöz-Hacivat, sen Tommix-Teksas, sen Red kit, sen Guliver Sen hayal kahramanlar oldun...

Sayfalar