En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 39613 sonuçtan 37761 - 37770 arası görüntüleniyor.
Mehmet Akif Kum
metin - Türkçe
1 Ayrım
337,50 KB
Eser Alt Türü: Kişisel Gelişim
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Mükemmelliğin Ardından Koşanların Yol Haritası... • Her güne hayatınızın ilk günü gibi başlamanın sırrı nedir? • İyi iş yerine, mükemmel işe nasıl sahip olursunuz? • Kariyerinizin yükseliş ivmesini nasıl arttırabilirsiniz? • Mutlu olmanın sırrı nedir? • İnovatif düşünce bireylere ve kurumlara neler katar? • “Ya şimdi uyanın ya da buharlaşın” ne demektir? • Farklı düşünmek mi, farklı uygulamak mı? İşte bu soruların cevabını bulacağınız, hayatınızın farkını yaratacak farklı bir yaklaşımın eseri olan bu kitap şuan elinizde. Mükemmelliğe ve mutluluğa adanmış bir kalbiniz varsa, bu kitabı yol haritası olarak kullanabilirsiniz.
Salo Wittmayer Baron
metin - Türkçe
1 Ayrım
2,44 MB
Eser Alt Türü: Politika
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Milliyetçilik, birkaç nesildir insanlığın gündeminden düşmeyen bir konu olmasına rağmen, günümüzde itibarını yitirmiş gibi gözükmektedir. Milliyetçilik, özellikle de Anglo-Saxon ülkelerindeki pek çok insan tarafından dünyayı saran kötülüklerin kaynağı olarak algılanmaktadır. Öte yandan, ulus kavramını, özellikle de kendi uluslarını dünya tarihinin akışını belirleyen önemli bir unsur olarak telakki eden milyonlarca insan vardır. Bu görüşü savunsun ya da savunmasın herkes -genellikle hararetli bir şekilde- milliyetçiliği tartışma konusu yapmaktadır. Din konusu ise, günümüzde hayret edilecek denli, çok daha az tartışılmakta ya da bağlamından uzak biçimde tartışılmaktadır. Fakat pek çok objektif gözlemci, dinin yeniden dirilişinin işaretlerini göstermektedirler. Söz konusu bu gözlemcilere göre, din yeryüzünde bir kez daha önemli bir rol oynayacaktır.Modern dünyada, hem milliyetçiliğin hem de dinin taşıdığı önem dikkate alındığında, herhangi bir dilde bu iki olgunun karşılıklı ilişkisini konu alan bir çalışmanın yayınlanmamış olması son derece şaşırtıcıdır. Elinizdeki bu kitap, modern din anlayışının ya da milliyetçiliğin sadece bir yönünü ele almamakta, iki unsurun birbiri ile olan ilişkisini de konu almaktadır.
Ergun Nomer, Cemal Şanlı
metin - Türkçe
1 Ayrım
3,07 MB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 5
Murathan Mungan
metin - Türkçe
1 Ayrım
289,00 KB
Eser Alt Türü: Tiyatro
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Mahmud ile Yezida (1980) Taziye (1982) ve Geyikler Lanetler (1992) ilk yayımlanışlarından bugüne yurtiçi ve yurtdışında pek çok amatör ve profesyonel tiyatro grupları tarafından sahnelendi. Oyunun da edebi bir tür olarak geniş bir okura sahip olduğunu kanıtlayan bu kitapları topluca el altında bulundurmak isteyenler için bu özel tek cilt basımı hazırladık.
Işıl Karpat Aktuğlu
metin - Türkçe
1 Ayrım
895,00 KB
Eser Alt Türü: Ders
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Firmaların pazarlama fonksiyonunun önemli bir parçası olma niteliğini taşıyan marka ve bu markalara ait karar süreçleri oldukça karmaşık bir dizi eylemi içerir. Pazar koşullarının markaları başarılı olmaya, başarısızları ise piyasadan çekilmeye zorlamasının yanı sıra, firmalar bağlamında marka, bir baskı unsuru olarak gücünü gün geçtikçe artırmaktadır. Dünyanın sayılı büyük firmaları marka yönetimi stratejilerini oluştururken tüketici odaklı bir anlayışı benimsemektedirler. Marka yaratmanın önemi anlaşıldıkça firmaların daha seçici olmaya başladıkları ve tüketicinin ihtiyacını giderebilecek tek marka olma çalışmalarına özen gösterdikleri gözlenmektedir. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi olan Işıl Karpat Aktuğlu bu çalışmasında, markanın ne olduğundan, değerinin nasıl ölçüldüğüne kadar geçen süreçle, bütünleşik pazarlama iletişimi çabalarını temel alarak marka yönetim sürecini derinlemesine analiz etmektedir. Bu bağlamda marka yöneticiliği, marka yönetiminde etkili olan faktörler ve çevresel etkenler yönetsel açıdan irdelenmektedir.
Hans Christian Andersen
metin - Türkçe
1 Ayrım
39,50 KB
Görüntülenme Sayısı: 5
Yasir Kaplan
metin - Türkçe
1 Ayrım
534,00 KB
Görüntülenme Sayısı: 5
Ramazan Özey
metin - Türkçe
17 Ayrım
1,48 MB
Eser Alt Türü: Tarih
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Bu kitap, Dünya platformunda yer alan tüm Türk ülkelerini ve bölgelerini coğrafi açıdan tanıtmak ve Türk Dünyası'nın sorunlarına çözüm bulmak için hazırlanmıştır. Ayrıca Türk Dünyası'nın Jeopolitik Önemi ve Türk birliği'nin geleceği üzerinde durulmuştur. Yeryüzünde coğrafyanın ve jeopolitiğin çizdiği kavram ve ölçüler çerçevesinde sağlara bir kale; yani dünyanın kalbini aramak gerekir. Bu ölçülere uygun kara parçası, Anadolu Yarımadası'dır. Anadolu'ya sahip olan bir millet, dünyaya hakim olur. Bunun en son örneğini Osmanlı İmparatorluğu oluşturur. Dünyanın kalbini teşkil eden Anadolu'da, bugün Türkler yaşamaktadır. Ancak bu millet, dünyaya hakim değildir. Bunun sebebi, Anadolu'nun jeopolitik avantajının bilinmemesidir.
Gilles Deleuze
metin - İngilizce
1 Ayrım
86,00 KB
Eser Alt Türü: Felsefe
Görüntülenme Sayısı: 5
Musa Fırat
metin - Türkçe
1 Ayrım
99,50 KB
Eser Alt Türü: Şiir
Görüntülenme Sayısı: 5

Sayfalar