En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 41848 sonuçtan 37771 - 37780 arası görüntüleniyor.
Yusuf Hikmet Bayur
metin - Türkçe
1 Ayrım
533,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
Bu evrenin Balkanlarla ilgili başlıca olayları Osmanlı hükümetiyle büyük devletler arasında barışa varılmak için yapılan görüşmeler, Osmanlılarla Balkanlılar arasında vuruşmalar, Osmanlı-Bulgar bırakışması, savaşçılar arası Londra Konferansı'nın yeniden toplanması, Balkanlılar arasında onları bir savaşa kadar götürecek olan anlaşamamazlık ve gerginliğin artması, Romanya-Bulgaristan gerginliği ve Arnavutluk ve Şkodra dolayısıyla büyük devletler arasında bir an için doğan ağır havadır.
Hikmet Kıvılcımlı
metin - Türkçe
1 Ayrım
118,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Görüntülenme Sayısı: 7
Prof. Dr. H. Tamer İnal
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,92 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
İlk iki baskısında Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredisi Sözleşmelerini açıklayan çalışma, 28/11/2013 tarihinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun kapsamlı bir şekilde değişmesi nedeniyle bu üçüncü baskısında Tüketici Hukukunu tüm yönleriyle kapsamlı olarak anlatmaktadır. 7/11/2013 kabul tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve m. 87 hükmü gereğince, 28/5/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Eserde, 27/5/2014 tarihine kadar yürürlükte kalan 4077/TKHK hakkında ve yapılan karşılaştırmalar açısından, Yargıtay içtihatlarından yararlanılmış ve emsal kararlarının olabildiğince uyarlanmaları yöntemine girişilmiştir. Türk Tüketici Hukuku, olması gereken hukuk açısından, Avrupa Parlamentosu'nun ve Konseyi'nin 2008/48/CE Yönergesi hükümleri ve Avrupa Birliği'ne Aday Ülke olmanın gerekli kıldığı uyum çerçevesine giren, Avrupa Birliği'nin diğer çeşitli Yönergeleri ışığında; İsviçre Hukuku ve Fransız Hukuku ile karşılaştırmalı olarak ele alınmış ve İsviçre Federal Mahkemesi'nin ve Fransız Yüksek Mahkemesi'nin kararları, olması gereken hukukun dayanak ve gerekçeleri ile sunulmuştur. 6502/TKHK uygulamasına ilişkin Yönetmelikler çıkarılana ve yürürlüğe girene kadar; 6502/TKHK m. 86/1 hükmü gereği yürürlükten kaldırılan 4077/TKHK hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklerin ve diğer mevzuatın, 6502/TKHK düzenlemesine aykırı olmayan hükümlerinin uygulanması sürdürülecektir (6502/TKHK Geçici Madde 1/3). Ancak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından; Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği (12/6/2014); Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği (13/6/2014); Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik (16/6/2014); Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik (17/6/2014) çıkarılmış ve bu Yönetmelikler Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6502/TKHK yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan dâvalar, açıldıkları mahkemelerde görülmeye devam edecektir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki tüketici işlemlerine, bunların hukuken bağlayıcı olup olmadıklarına ve sonuçlarına, bu işlemler hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmiş ise, söz konusu olan kanun hükümleri uygulanacaktır. Ancak 6502/TKHK yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve hâlen geçerli sözleşmelerin, 6502/TKHK hükümlerine aykırı hükümlerinin, 6502/TKHK'nun yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren uygulanmayacağı dikkate alınarak, Tüketici Hukuku mukayeseli olarak irdelenmiştir.
Reha Poroy
metin - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
-İşletmenin Unsurları ve Ticaret Fonu Ticari İşletme Rehni Tacir ve Tacir Yardımları Ticari Mümessil Ticari Vekil Acenta Tek Yetkili Satıcı Komisyoncu Tellal Ticari Davalar Ticari Defterler Ticaret Sicili Cari Hesap Ticaret Ünvanı İşletme Adı, Alanı Haksız Rekabet Rekabet Hukuku Marka
Murathan Mungan
metin - Türkçe
1 Ayrım
144,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Şiir
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
KISSA I osmanlı ki bir tarihin okyanusu fütühat kafanı her dem belirgin oysa kımıltısız bir devletin tarihe tenakuzu çatlamış bir zamanın solgun nakışında tedirgin güneş kırığı bir vitraydan musallat birkaç ışık lekesine katık vakitsiz bir sema, sokağın osmanlı eylülünde akşam bir konağın ağır açılan kapılarından sultaniyegah bir grubun seyrine kalktık
Ali Bozer
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,97 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 7
Ayhan Yalçın
metin - Türkçe
1 Ayrım
994,50 KB
Eser Türü: Kitap
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
Kitap İstanbul'da yer alan manevi yönden güçlü ziyaret noktalarını bizlere sunmaktadır.
Paul İmbert
metin - Türkçe
1 Ayrım
805,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
Ünlü yazar Paul Imbert 1909 yılında yazdığı bu eserinde Osmanlı'nın son dönemlerinin panoramik bir görüntüsünü sergiliyor. Batının Osmanlı ve Türklere kayıtsız kalmadığını, hele mesele kişisel çıkarlarıysa sanki bize yardım etmek istiyorlarmış gibi görünüp hemen sorunlarımıza el attıklarını çarpıcı bir şekilde dile getiriyor. Yazar demiryolları politikamızı, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın bu politikalarda nasıl etkin olduğunu, Osmanlı'nın zümrüdüanka kuşu gibi küllerinden savrulup yeniden varolma savaşını büyük ölçüde tarafsız ve estetik bir dille anlatıyor. Yakın tarihimizle ilgili "Osmanlı'da Yenilenme ve Türkiye'nin Sorunları" mutlaka okunması gereken, adeta günümüzün fotokopisi niteliğinde önemli bir eser."
Hikmet Kıvılcımlı
metin - Türkçe
1 Ayrım
726,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
"Osmanlık Tarihinin Maddesi: Osmanlı TOPRAK ekonomisidir. Osmanlı Tarihinin bir de RUHU vardır. O da toprak üretim temeli üzerinde yükselen sosyal ve politik Osmanlı üstyapısıdır. Konumuzun tabanı Osmanlı toprak ekonomi düzenidir.Ancak, bedensiz ruh ve ruhsuz beden anlaşılamayacağı gibi; Osmanlı Tarihinde toprak temelini daha duru anlamak için, Osmanlı Tarihinin sosyal ve politik üstyapısına kuşbakışı ile olsun değmek gerekir."
Cahit Tanyol
metin - Türkçe
1 Ayrım
181,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
Dediler kim gelecektir iki er Biri sultan birisi şeyh-i ekber Biri sultan kılığında derviş Biri derviş kılığında sultan Biri devlet kuran işçi Biri millet biri devlet

Sayfalar