En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 39613 sonuçtan 37811 - 37820 arası görüntüleniyor.
Ahmet Taşgetiren
metin - Türkçe
1 Ayrım
112,50 KB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
İslam dünyası bir gün Batı ile hesaplaşacak. Bu, kaçınılmaz bir şey. Bunu, bir yandan İslam dünyasının şu an içinde bulunduğu durumdan kurtulma mücadelesi zaruri kılıyor; diğer yandan da, islam mesajının gittikçe Batıyı daha çok etkilemesi vakıası gerektiriyor. Biri İslam dünyasının boynunun borcu; diğeri, Batının kendini savunma düşüncesinin uzantısı.
Andrei Siniavski
metin
1 Ayrım
393,50 KB
Eser Alt Türü: Anı/Mektup
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Andrei Siniavski, arkadaşı Yull Daniel ile 10 Şubat 1966 tarihinde Sovyet Federasyonu Yüksek Mahkemesinde yargılandı. "Sovyet rejimini zaafa düşürecek ve baltalıyacak şekilde tahrik ve propaganda yapmak" suçuyla 7 yıl ağır hapse ve bir çalışma kampında kalmaya mahkûm edüdi. Halbuki savcının suallerine şu mütevazi ve samimî ifadeyle cevap veriyordu: "- Rus halkına karşı olan duygularımı izah edebileceğimi sanıyorum. "Bu halkı seviyorum" veya "halkımı biliyorum" demekle bir yere ulaşılamıyacağına inanıyorum. Hiç kimse beni Batı hayranlığı ile suçlayamayacağı gibi Rus halkına karşı sevgi beslememekle de suçlayamaz. Rus halkının en hayran olduğum tarafı sahip olduğu hürriyet aşkıdır. Dünyaya Dostoyevsky gibi yazarlar veren, sanatın her dalında dehalar hediye eden Rus halkına hürmet ve sevgi besliyorum. Ancak, bn Rus halkını her zaman methetmek için bîr sebep teşkil etmez. Eserlerimde Sialin devrinin kötülüklerini dile getirmeğe çalıştım. Çarlığı devirip yeni bir toplum düzeni kurduğumuz zaman Rusyayı yeni bir dünya kuvveti olarak selâmlıyorduk. Sonra Çarım tahtana bir başkasını çıkartıp oturttuk. Bu Stalin idi.. Yazdığım eserlerimde bu devrin hikâyesini anlatmağa çalıştım." Son sözleri şöyle oldu: - Duruşmanın bu kadar kısa süreceğini tahmin etmediğim için konuşmamı hazırlamamıştım. Mahkemeye hâkim olan hava da konuşmamı büsbütün güçleştiriyor. Buna rağmen konuşacağım. Savcılığın ithamları beni etkilemiş değil. Kendi inançlarımın doğruluğuna inanıyorum. Arkadaşım Daniel'in dediği gibi karşımda anlayışsızlıktan örülmüş bir duvar var. Bu duvara nüfuz etmenin güçlüğünü biliyorum, inançlarımın savunmasını yanmak ve savcılık makamını sözlerime inandırmak için gayret harcamak niyetinde değilim. Bunun tamamen faydasız olduğunu biliyorum.
Ahmet Ünal Çam
metin - Türkçe
1 Ayrım
1009,50 KB
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Görüntülenme Sayısı: 5
Adnan Çakmakçıoğlu
metin - Türkçe
1 Ayrım
305,00 KB
Eser Alt Türü: Çocuk Kitabı
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
1. ve 2.SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR. Güzel Öyküler Serisi - Martı - Ozan - Kayık - Bora - Boz Eşek - Gölge - Çocukluk - Deniz
Ahmet Haşim
metin - Türkçe
2 Ayrım
708,66 KB
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Görüntülenme Sayısı: 5
Adnan Çakmakçıoğlu
metin - Türkçe
1 Ayrım
330,00 KB
Eser Alt Türü: Çocuk Kitabı
Görüntülenme Sayısı: 5
Abdurrahman Kasapoğlu
metin - Türkçe
1 Ayrım
190,50 KB
Eser Alt Türü: İslam
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
İslâm'ın şartı beş değildir. Kur'an, kendisine iman eden müslümana yalnızca beş tane şart ileri sürmez. Fakat bu beş şart, müslümanın kişilik bütünlüğü içerisinde öyle hassas bir konuma sahiptir ki, Kur'an'ın insana önerdiği hayatta ilgi diğer bütün şartlara uymayı, itaat etmeyi kolaylaştırır. Bundan dolayıdır ki, İslâm dini beş temel şart üzerine kurulmuş bir şartlar, kurallar, değerler sistemidir.
Ahmet Hulusi
metin - Türkçe
2 Ayrım
854,50 KB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 5
Arif Taşdemir
metin - Türkçe
1 Ayrım
528,00 KB
Eser Alt Türü: İslam
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Hz. Ebu'l Fazl'il Abbas (a.s)'ın Hayati Ve Faziletleri
Prof. Dr. Ahmet Koç
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,03 MB
Eser Alt Türü: İslam
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Bu kitapta vahyin insan yaklaşımı ve insanı eğitmek için gönderilen peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed'in bir eğitimci olarak kişisel ve görevle ilgili nitelikleri incelenmiştir. Vahiy zincirinin son halkası olan Kur'an incelendiğinde insan merkezli bir yaklaşımdan söz etmek mümkündür. İnsanı bütün yetenekleri, eğilimleri, ihtiyaçları, beklentileri, üstünlükleri ve zaaflarıyla birlikte ele alan Kur'an, insanın kendi dışındaki varlıklardan birisi değil, kendisi olmasını istemektedir. İnsanın kendini gerçekleştirmesine rehberlik etmek için gönderilmiş bütün peygamberler gibi Hz. Muhammed'in de görevi kendisine verilen mesajı hedef kitleye tebliğ etmektir.

Sayfalar