En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 42440 sonuçtan 39141 - 39150 arası görüntüleniyor.
Yusuf B. İsmail En-Nebhânî
metin - Türkçe
1 Ayrım
791,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 6
Yavuz Ünal
metin - Türkçe
1 Ayrım
996,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 6
Yaşar Kalafat
metin - Türkçe
1 Ayrım
364,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 6
Casim Avcı
metin - Türkçe
1 Ayrım
664,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Allah'ın âlemlere rahmet olarak gönderdiği son elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamber sıfatıyla ilahî mesajı aktarmakla kalmamış, aynı zamanda bir beşer, eğitimci, aile reisi, hâkim, kumandan ve devlet başkanı olarak bu mesajı hayatına yansıtmış ve örnek bir kişilik sergilemiştir. Hz. Peygamber hakkında nisbeten çok yönlü bilgi vermeyi amaçlayan bu kitapta, onun genel olarak hayatı; yüce ahlâkı, günlük yaşantısı ve ibadetleri; ailevî, siyasî, hukukî ve askerî kişiliği; Kur'an'a göre konumu, mucizeleri ve insanlığa örnek oluşu; İslâm kültür tarihi boyunca algılanışı ve ona dair sanat ve edebiyat eserleri gibi çeşitli konular ele alınmaktadır.
Vecdi Akyüz
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,88 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 6
Vecdi Akyüz
metin - Türkçe
1 Ayrım
302,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 6
Ebu Talib El-Mekki
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,86 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 6
Ebu Talib El-Mekki
metin - Türkçe
1 Ayrım
2,04 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 6
Ebulala Elmevdudi
metin - Türkçe
1 Ayrım
560,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Ebu'l Ala El- Mevdudi, 20. yüzyılın ortalarından itibaren çağdaş İslam düşüncesinde önemli etkisi olmuş isimlerden biri. Mevdudi'nin İslam tarihindeki tecdit hareketlerini ve müceddidleri yeniden okuma girişimi ve bu sayede İslam aleminde yaşanan krizi aşma çabası uzun yıllar etkisini sürdürdü, gerek İslamcıların gerekse İslamî hareketlerin besleyici kanalını oluşturdu. İslam'da İhya Hareketleri, Mevdudi'nin Ömer bin Abdülaziz, dört imam, Gazzalî, İbn Teymiyye, İmam Rabbani, Şah Veliyyullah Dehlevî gibi isimlerin siyasi ve ilmi çabalarını yeniden okuma girişiminin bir sonucu. Ufuk açıcı bir okuma deneyimi sunan kitap, sadece alim yahut adil yönetici portresi sunmak yerine, geçmiş birikimin günümüz açısındanönemine işaret eden, bu önemin altını ısrarla çizen bir metin. Mevdudi, burada İslam aleminin karşı karşıya kaldığı sorunlardan hareketle geçmişin muhasebesini yaparken, temelde ilim ile siyaset, alim ile felsefe, tecdit ile pratik ilişkilerini ele alarak öze dönüşün nasıl olması gerektiği üzerinde düşünüyor. Dünyanın pek çok yerinde olduğunda gibi Türkiye'de de heyecan uyandıran İslam'da İhya Hareketleri, İslam aleminde öne çıkan müceddidlerin bir bakıma öznel denebilecek bir bilançosunu çıkarıyor. (Tanıtım Bülteninden)
Ekrem Doğanay
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,28 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Özellikle son zamanlarda başta İmâm-ı Âzam olmak üzere selef ulemâsına karşı bazı çevrelerce ucu iftiraya kadar varan küçümseyici bir takım iddialar ortaya atılmaktadır. Bu eserde son devrin mümtaz âlimlerinden Ekrem Doğanay Hoca'nın bu çevrelere ilmî cevaplarını, selef ulemâsının asıl değerini ana kaynaklarından bulacaksınız.

Sayfalar