En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 39547 sonuçtan 39181 - 39190 arası görüntüleniyor.
Antonis Samarakis
metin - Türkçe
1 Ayrım
390,50 KB
Eser Alt Türü: Edebiyat
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Katıksız bir hümanist olarak tanınan Antonis Samarakis, bu özelliğini tüm eserlerine kuvvetli bir şekilde yansıttı. Yazarın konu edindiği ana karakterler her zaman "sıradan insanlar" oldu. Geçen yüzyıl insanlarının tüm açmazlarını, ahlaksal ve moral çöküntülerini, yaşadığı çırçıplak yalnızlığını ve ezilmişliğini eserlerinde bıkmadan işledi durdu. Dilindeki satirik üslup ise, hiç vazgeçemediği bir diğer özelliğiydi. Bu yolla anlatılan acı yüklü öyküler bir yandan okurun yüreğini burkarken, diğer yandan da acı acı gülümsetti.
Ahmet Baydar
metin - Türkçe
1 Ayrım
485,50 KB
Eser Alt Türü: islam /kültür
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Kur'an-ı Kerim, Hz. İbrahim'i model kişi olarak gösterir. O'nun örnekliğinin bilinen bir sebebi, siyasi olmasıdır. Bu açıdan bakırsa peygamberlere karşı duydukları nefret ya da aşırı sevgiyi aşmalarına rehberlik etmesi için, İsrailoğullarına İbrahim ismi ön plana çıkarılmıştır. Yani İbrahim ismi, Yahudilik benzeri ırkçılığı ve Hıristiyanlık benzeri peygamber perestiliği zihinlerde dağıtmak için tavsiye edilmiştir. Fakat Kur'an'ın O'ndan o denli söz etmesinin asıl sebebi bu olamaz. Yahut en azından tek sebep bu değildir.
Ali Asker Rızvani
metin - Türkçe
1 Ayrım
910,00 KB
Eser Alt Türü: İslam
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Ne yazık ki şu ana kadar bu alanda yazılmış birçok kitapta tam manasıyla taassup ve ön yargıdan kurtulamayan yazarlar, ya olaylara Ehl-i Sünnet gözlüğü veya Şia gözlüğü ile bakarak okuyucuları konunun dışına itmişler ve hakikat peşinde doğruları bulmaya gayret gösteren kimselerin yanılmalarına neden olmuşlardır. Fakat biz bu kitapta her türlü taassuptan uzak bir şekilde sadece ve sadece sağlam delillere dayanarak, okuyucuların hakikatleri tarih sayfalarından çıkarıp bulmalarını sağlayacağız.
Adnan Çakmakcıoğlu
metin - Türkçe
2 Ayrım
237,66 KB
Eser Alt Türü: Çocuk Kitabı
Görüntülenme Sayısı: 3
metin
Görüntülenme Sayısı: 3
Emirhan Burak Aydın
metin - Türkçe
2 Ayrım
633,16 KB
Görüntülenme Sayısı: 3
Mehmet Akar
metin - Türkçe Eser Alt Türü: islam /kültür
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Bediüzzaman Hazretlerinin, Risale-i Nurlar'daki temsil ve hikâyeleri altı aylık bir mesafeyi altı saatte almaya vesile olan uçak gibidir. Asrımızın müşküllerini o rahatlık ve fevkalâdelik içerisinde halletmektedir.
Harun Yahya
metin - Türkçe
1 Ayrım
672,50 KB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
İnsanları etkisi altına almış gizli bir din vardır. Hiçbir yazılı kuralı yoktur. Adı bile konmamıştır. Ama insanlar, şuurunda olmadan hayatları boyunca bu dinin kurallarına uyarlar. Bu din, kendisine bağlananlara hedef olarak "adam olma"yı gösterir. "Adam olmak", bu dinin değer yargılarını benimsemek, kurallarını, yasaklarını ve davranış biçimlerini uygulamak, karakter özelliklerini üzerinde taşımak demektir. Bu dine tabi olan kimseler, hiçbir zaman içlerinden geldiği gibi rahat ve doğal davranamaz, her durumda rol yaparlar. İnsan, içinde bulunduğu bu boyutu terketmedikçe, İslam'ı kavrayamaz ve yaşayamaz. Çünkü İslam'ın temel şartı samimiyet ve doğallıktır. Etrafımızı sarmış olan adamlık dininin etkisinden kurtulmak içinse, öncelikle bu dini teşhis ve tarif etmek gerekir. Bu kitabın amacı budur.
metin
Görüntülenme Sayısı: 3
Burhaneddin Ebu'l-Hasan Ali
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,92 MB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 3

Sayfalar