En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 30878 sonuçtan 25611 - 25620 arası görüntüleniyor.
Katkıda bulunanlar: Dennis van der Veur, Karolina Vrethem, Gavan Titley, Györgyi Toth
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,66 MB
Eser Türü: Kitapçık
Eser Alt Türü: Cinsiyet
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Şebeke: Gençlerin Katılımı Projesi'nin (ŞEBEKE) amacı, genç yurttaşların ve gençlerle çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) kamusal tartışmalara ve karar alma mekanizmalarına katılımını güçlendirmektir. Aynı zamanda, gençlerin toplumsal katılımlarının desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda, gerçekleştirilen faaliyetler arasında, genç yurttaşların katılımının güçlendirilmesi için farklı alanlarda ihtiyaç duyulan bilginin ve tartışmanın geliştirilmesi ve ilgili öznelerle paylaşılması bulunmaktadır. Bu kapsamda, proje çerçevesinde iki yıl boyunca, bir adet saha araştırması, dört adet akademik araştırma gerçekleştirildi, konu hakkındaki uluslararası kaynaklar taranarak altı adet çeviri kitaplaştı ve gençlerin katılımı hakkında yeni tartışmalar açmak için üç adet çalıştay düzenlendi. Proje boyunca sürdürülen tüm çalışmalar, proje sonunda düzenlenen bir uluslararası konferansla genç yurttaşlar, ilgili STK'lar ve karar alıcılarla paylaşıldı.
Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar
metin - Türkçe
1 Ayrım
873 KB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Giriş * Ticari İşletme * Ticari İş ve Sonuçları * Ticari Hükümler * Ticari Yargı * Tacir Sıfatı ve Tacir Olmanın Sonuçları * Ticaret Ünvanı, İşletme Adı ve Marka * Haksız Rekabet * Ticari Defterler * Ticaret Sicili * Tacir Yardımcıları * Cari Hesap * Soru Örnekleri Etiketler: Ticari İşletme Hukuku Ders Notları Soru Örnekleri Mehmet Bahtiyar 9786053330110 Beta Basım Yayın
Necdet Ökmen
insan sesi mp3 - Türkçe
8 Ayrım
265 MB
Eser Alt Türü: Hikaye
Görüntülenme Sayısı: 6
Evrensel Görme Özürlüler Derneği
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
640 MB
Eser Türü: Dergi
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
<p>Kültür-sanat, haber ve edebiyat dergisi</p>
Evrensel Görme Özürlüler Derneği
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
552 MB
Eser Türü: Dergi
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Görme Engelliler için Kültür-sanat, haber ve edebiyat dergisi
Şeref Ertaş, Hasan Petek
metin - Türkçe
1 Ayrım
33,609 kb
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
İlk basıda da belirttiğimiz gibi, spor hukuku birçok alanı ilgilendirdiğinden, eksiksiz bir spor hukuku kitabı yazılabilmesi mümkün değildir. Bu basıyla, ilk basıdaki bazı eksiklikler tamamlanmış olmasına rağmen, hâlâ bazı noktalarda eksikliklerin bulunduğu itiraf edilmelidir. Çalışmamızın, özellikle uluslararası spor hukuku alanında, gerektiğini düşündüğümüz içerikte bulunmadığı görülecektir; fakat bu, alanın kendisine özgü yapısından da kaynaklanmaktadır. Çünkü birçok farklı spor türünün bulunduğu, her federasyonun farklı kurallarının ve uyuşmazlıkların çözümünde farklı düzenlemeler inin var olduğu, mevzuat ta yer alan kurallara rağmen ortaya çıkan farklı uyuşmazlıklarda karar verme makamlar ının farklı sonuçlara ulaşabildiği ve bu şekilde geniş bir içtihat külliyatı oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda, ulusal spor hukuku alanında bile eksiksiz bir çal ışma yapılabilmesi neredeyse imkânsızdır. Bu sebeple biz çal ışmamızda, çok önemli olduğunu düşündüğümüz konulara yer vermeyi tercih ettik. Bu bakımdan, eskilerin deyimiyle “Efradını cami, ağyarını mani”, yani en gerekli olanları içeren, bulunması ille de zorunlu olmayanları içermeyen bir çalışma ortaya çıktı. Fakat farkında olduğumuz eksikliklerimiz, bize yeni çalışmalar yapmak için aynı zamanda bir sebep de vermektedir.
Aytaç Özelçi
metin - Türkçe
1 Ayrım
13,775 kb
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Bu çalışma, “Türk Spor Yönetiminde Kendine Özgü Bir Yapılanma: Türkiye Futbol Federasyonu” başlıklı yükseklisans tezi olarak hazırlanmış ve Eylül 2007’de kabul edilmiştir. 2007 yılından sonra, özellikle futbol yönetiminde ortaya çıkan başta özerklik tartışmaları, Türkiye Futbol Federasyonu’nun kuruluş kanunu olan 3813 sayılı Kanunun değişimine öncülük etmiştir. Bu bağlamda sözkonusu tez çalışması, 3813 sayılı Kanunun yerine 2009’da yürürlüğe giren 5894 sayılı Kanun esas alınarak yeniden kaleme alınmış ve anılan Kanun ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü ile talimatlar bu yapıtta yer almıştır.
Birikim Dershaneleri
insan sesi mp3 - Türkçe
5 Ayrım
89,8 MB
Eser Alt Türü: Ders
Görüntülenme Sayısı: 6
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
10,2 MB
Eser Alt Türü: Ders/Açıköğretim Fakültesi
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Açık Öğretim Fakültesi(AÖF) İşletme İlkeleri dersinin 2012-2013 Güz Döneminde yapılan ara sınavın soru Ve cevapları.
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
9,41 MB
Eser Alt Türü: Ders/Açıköğretim Fakültesi
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
<p>Açık Öğretim Fakültesi(AÖF) Tıbbi Dökümantasyon dersinin 2013-2014 Güz Döneminde yapılan ara sınavın soru ve cevapları.</p>

Sayfalar