En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 34730 sonuçtan 26191 - 26200 arası görüntüleniyor.
Prof. Fazlur Rahman
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,11 MB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 8
Konusu:
Müslümanlar ve müslüman olmayanlar, Kur'an hakkında birçok eser yazmışlardır. Müslümanlar tarafından yazılan sayısız tefsir, genellikle Kur'an-ı ayet ayet ele alıp açıklamıştır. Bu çalışmaların çoğunun maksatlı görüşleri yansıttığı bir yana, kullandıkları usül gereği evren ve hayat hakkında yeterince tutarlı fikirler verememişlerdir. Halbuki Kur'an'da şüphesiz ki bu konular hakkında etraflı bilgiler vardır. Son zamanlarda gerek müslüman, gerekse müslüman olmayanlar, Kur'an ayetlerini konularına göre düzenleyen eserler yazmışlardır.
Siraceddin Önlüer
metin - Türkçe
1 Ayrım
638,50 KB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 8
Konusu:
Eskiden camilerimizde, tekkelerimizde, evlerimizde bir levha yer alır, her girene bir çağrı yapardı: Edep Ya Hu! Güzel ahlakı bizzat yaşayarak bizler için mükemmel örnekler olan Allah dostlarının ifadelerine ve hayatlarına dikkat çeken, yoğun bir emeğin ürünü olan eser, o çok kıymetli kadim çağrıyı yineliyor: "Edeb yâ hu!?
Siraceddin Önlüer
metin - Türkçe
1 Ayrım
293,00 KB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 8
Konusu:
Ehl-i beyt dediğimiz seyyidler ve şerifler tarih boyunca ehl-i sünnete bağlıu olan mezheplerin ve tarikatların yayılmasına hizmet etmişlerdir. Bu zatlar içerisinde öyleleri vardır ki, tesirleri bütün ümmet üzerinde etkili olmuş, getirdikleri usuller sistemleşmiştir. Topluma manevi önderlikleri sebebiyle, Peygamberimiz'in (s.a.v) izindeki bu büyüklere "imam" denilmiştir.
Siraceddin Önlüer
metin - Türkçe
1 Ayrım
757,50 KB
Eser Alt Türü: İslam
Görüntülenme Sayısı: 8
Konusu:
Kalp, Allah Teâlâ’nın nazargahı, ruhun sarayı, insanın da aslıdır. İnsanı insan yapan tüm hususiyetler kalpte toplanmıştır. İçine nur inmeyen kalp, aslî safiyetini kaybeder ve asıl görevini yapamaz olur. Böyle bir kalp hastalanır; inkârın, isyanın, cehaletin ve kötü ahlâkın merkezi olur. Kalp, günah ile zayıflar, kirlenir, katılaşır; tedavi edilmezse ölür. Üzerine perde çekilir, hak olan şeyleri görmez, işitmez ve anlamaz olur; nihayeti ise felakettir. Bu kitapta, gaflet, kibir, haset, riya gibi birçok kalbi hastalıklar anlatılmaya tedavi yöntemleri ayet, hadis ve velilerin sözleri ışığında aktarılmaya çalışıldı. Bu kitapta kalbi hastalıkların nedenleri, akıbeti ve bu manevi hastalıklardan kurtuluş reçetesi sizlerin istifadesine sunuldu.
Tahîr El-Cezaîri
metin - Türkçe
1 Ayrım
276,00 KB
Eser Alt Türü: islam /kültür
Görüntülenme Sayısı: 8
Konusu:
Elinizdeki bu eser, küçük hacmine rağmen içeriği, düzeyi ve güvenilirliği ile dikkatleri üzerine çekiş ve tavsiye edilen bir eser haline gelmiştir. Bu eser, zamanın ünlü alimlerinden Merhum Said Havva'nın Allah Erinin Ahlak ve Kültürü adlı kitabının akide bölümünde tavsiye edilmekte ve bazı İlahiyat Fakültelerinde ders kitabı olarak okutulmaktadır.
Eşref Ali Tanevi
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,04 MB
Eser Alt Türü: Tasavvuf
Görüntülenme Sayısı: 8
Konusu:
Elinizdeki eser bu hakikati hadis zaviyesinden ortaya koymak için kaleme alınmış olup, müellif bu kitabında tasavvufi prensiplerin hadisler yönünden delillerini ortaya koymaktadır.
Esad Coşan
metin - Türkçe
1 Ayrım
298,50 KB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 8
Konusu:
Müellif bir sufi olan Hacı Bektaş-ı Veli'nin en başta gelen ve en hacimli kitabı Makalat'tır. Aslen Arapça olarak kaleme alınmış olan bu eser üzerinde en fazla mesai harcayan akademisyen olan (Prof. Dr.) Merhum M. Es'ad Coşan, Makalatt'ın mensur, manzum ve elde mevcut Arapça kısmını uzun ve yorucu çalışmalar neticesinde doçentlik takdim tezi olarak 1972'de hazırlamıştır. Bu çalışmanın araştırma kısmı ile mensur metnin neşri ve Arapça kısmının tercemesi 1982 yılında yayınlanmıştı. Merhum, çeşitli vesilelerle bu çalışmasını tekrar elden geçirerek tamamını yayınlamayı istediğini belirtmiş ancak buna imkan bulamamıştı. Muhallefatı arasında rastladığımız notlarında da bu niyetini yazıya dökmüş olduğuna şahit olduk. Bunlar arasında Makâlât'ın popülerize edilerek yayınlanması da bulunmaktadır.
Sezai Karakoç
metin - Türkçe
1 Ayrım
377,00 KB
Eser Alt Türü: Makale
Görüntülenme Sayısı: 8
Konusu:
Bu kitap, 18 Ekim 1976 - 3 Ağustos 1978 tarihleri arasında Diriliş Pazartesi-Perşembe Günlüğü'nde Diriliş Muştusu başlığıyla ve yazarın imzasıyla yayınlanan yazılar ile Ekim 1979 - Eylül 1980 tarihleri arasında aylık Diriliş Dergisi'nde çıkan başyazılardan oluşmuştur.
Platon
metin - Türkçe
2 Ayrım
1,01 MB
Eser Alt Türü: Felsefe
Görüntülenme Sayısı: 8
bilgisayar sesi mp3 - Türkçe
10 Ayrım
305,10 MB
Görüntülenme Sayısı: 8
Konusu:
Memet Fuat kitap-lık’ta Yapı Kredi Yayınları’nın iki aylık edebiyat dergisi kitap-lık’ın yeni sayısı Memet Fuat dosyasıyla açılıyor. Oğuz Demiralp, Turgay Fişekçi, İshak Reyna, Uğur Kökden, Füruzan, Ülkü Tamer, Doğan Hızlan, Yurdanur Salman yazıları ve görüşleriyle Memet Fuat’ı değerlendirdiler, anılarını paylaştılar. Ayrıca Memet Fuat’tan Behçet Necatigil’e gönderilmiş yayıncı mektuplarının orijinalleri dosya içinde gün ışığına çıktı. Ahmet Güntan’ın Efe Murad’la şiir kitabı Fâtih ve fetih üstüne söyleşisi, Yurdanur Salman’ın çevirmenlik mesleğine ilişkin ironi dolu bir denemesi bu sayının dikkat çeken sayfaları. Ülkü Tamer, Nihat Ziyalan, Yüksel Pazarkaya, Mehmet Mümtaz Tuzcu, Mehmet Yaşın, Orhan Kâhyaoğlu, Asuman Susam, Melih Elhan, Soner Demirbaş, Oğulcan Kütük şiirleri; Adil İzci, Alper Beşe, Demet Çizmeli Köse, Güzin Ayan, Önder Şit, Deniz Özbeyli, Okan Alay, Atakan Boran öyküleri; Hüseyin Ferhad, Osman Çakmakçı, Ahmet Arpad, Mukadder Özgeç, M. Melih Güneş, Ersun Çıplak, Bahanur Garan, Leyla Arsal, Seval Şahin yazılarıyla kitap-lık dergisindeler.

Sayfalar