En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 32143 sonuçtan 32081 - 32090 arası görüntüleniyor.
Prof. Dr. Ünal Tekinalp
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,70 MB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 1
Konusu:
İlk baskıda adı "Tek Kişilik Ortaklık I – Tek Paysahipli Anonim Ortaklık" olan bu kitap ikinci basısında "Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile Tek Kişi Ortaklığının Esasları" başlığıyla çıkmıştır. Bu değişikliğin sebebi, başlangıçta planlandığı ve açıklandığının aksine konuyu anonim ve limited ortaklıkları ayrı ayrı ele alan iki cilt halinde vermek yerine, aynı esere limited ortaklığı eklemenin bütünlük yönünden daha doğru olacağı yolundaki okuyucu görüşüdür. Birçok kişi 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmeden önce, köklü değişiklikler ve açınımların yapıldığı bu iki önemli ticaret ortaklığının sistemini bir arada görmeyi, tek kişi ortaklığını anılan türler bağlamında değerlendirmeyi arzulamıştır. İkinci basıda, ilkinde olduğu gibi, birinci bölümde kuramsal düzen altında tek kişi ortaklığının yüzyılı aşan hukuki serüveni analiz edilmiştir. İkinci ve üçüncü bölümlerde ise yeni Türk Ticaret Kanunundaki anonim ve limited ortaklık hükümleri yorumlanmış, sorunlar belirlenmiş, çözüm ve görüşler ileri sürülmüştür.
Hikmet Kıvılcımlı
metin - Türkçe
1 Ayrım
414,50 KB
Eser Alt Türü: Politika
Görüntülenme Sayısı: 1
Konusu:
''1921'lerden 1971'e dek Türkiye'de hiç aralıksız Marksist-Le-ninist olarak Teorik ve Pratik savaş verdim. 50 yıldır Türkiye burjuvazisi beni: "Azılı Komünist" diye boyuna koğuşturup mahkûm etti. 40 yıla yakın mahkûmiyet hükmünü "Komünistlik" suçundan giydim. 22 yıl cezaevlerinde "Komünist" diye yattım. 1971 Haziranı Sofya'da, -bana değil yanımdakilere, - benim "Türkiye Komünist Partisi"nden atıldığım söylendi. O güne dek "Parti" adına hiç kimse bana özel yaşantım veya ideolojim açısından en ufak bir eleştiri, yahut bildiri yapmadı. Düşünce ve davranışlarıma karşı yalnız "saygı" gösterileri duydum.''
Deniş Mcquail, Sven Windahl
metin - Türkçe
1 Ayrım
877,00 KB
Eser Alt Türü: İletişim
Görüntülenme Sayısı: 1
Konusu:
Kitle iletişimi başlangıçta sadece gönderenden alıcıya genel mesaj iletimi süreci olarak düşünülüyordu; ancak günümüzde temel model konusunda yaşanan değişimler, kitle iletişiminin toplumdaki konumundan ve kurumsal karmaşıklığından kaynaklanan farklı niteliklerini göz önüne almayı zorunlu kılıyor. Kitle iletişim modellerinin değişen yapısını görerek, kültürel, yorumlayıcı, eleştirel yaklaşımlar uygulayarak, bazı yeni ve güncel konuları da içerecek şekilde hazırlanan ve daha önce Kitle İletişim Modelleri adıyla basılan bu kitap, iletişim ve sosyal bilimler öğrencileri kadar, bu alanda çalışanlar için de yararlı bir başvuru kitabı olacaktır. Kitle İletişim Modelleri şu konuları inceliyor: * Kitle iletişim araçlarının bireyler üzerindeki etki süreçleri * Toplum ve kültür * İzleyici ve kitle iletişim araçlarının alınması üzerine araştırmalar * Medya kuruluşları ve bunların seçme yöntemleri * Planlanmış kitle iletişim araçları kampanyaları ve halkla ilişkiler * Yeni elektronik kitle iletişim araçları ve bilgi toplumu * Uluslararası İletişim
Umut Özkırımlı
metin - İngilizce
1 Ayrım
675,00 KB
Eser Alt Türü: Arastirma- İnceleme
Görüntülenme Sayısı: 1
Konusu:
This widely-used and acclaimed text provides a comprehensive and balanced introduction to the main theoretical perspectives on nationalism. The fully-updated 2nd edition includes expanded coverage of recent theories and debates, more systematic critical assesment of all traditions, and boxes on key thinkers.
Madonna
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
6,53 MB
Eser Alt Türü: Hikaye
Görüntülenme Sayısı: 1
Konusu:
İngiliz Gülleri, arkadaşlık, kıskançlık, gece yatıları ve periler hakkında sıcak ve sürükleyici bir hikâye.
Erdal Atabek
insan sesi mp3 - Türkçe
9 Ayrım
247 MB
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Görüntülenme Sayısı: 1
Konusu:
Hekimliği ve yazarlığıyla başkalarının hayatında olumlu bir güç olmayı sürdüren Atabek`in iyilik, umut, iyimserlik, barış, ortaklasalik, şefkat ve sevgi içeren öyküleri...
Derleme
insan sesi mp3 - Türkçe
10 Ayrım
49,7 MB
Eser Alt Türü: Eğitim
Görüntülenme Sayısı: 1
GÖRBİR
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
78,3 MB
Eser Türü: Dergi
Görüntülenme Sayısı: 0
Konusu:
Görme Engelliler için aylık sesli dergi
insan sesi mp3 - Türkçe
9 Ayrım
154 MB
Eser Türü: Dergi
Görüntülenme Sayısı: 0
Antalya Beyaz Baston Görmeyenler Derneği
insan sesi mp3 - Türkçe
12 Ayrım
70,1 MB
Eser Türü: Dergi
Görüntülenme Sayısı: 0
Konusu:
Aylık Sesli Dergi

Sayfalar