En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 34771 sonuçtan 32081 - 32090 arası görüntüleniyor.
M. Tekerek N. Kaya M. D. Alıç B. Yılbat T. Yıldırım M. Koyuncu K. Ulusoy
insan sesi mp3 - Türkçe
143 Ayrım
163 MB
Eser Alt Türü: Ders/Açık İlköğretim
Görüntülenme Sayısı: 4
M. Ay R. Bülbül R. Ersayar
insan sesi mp3 - Türkçe
51 Ayrım
314,76 MB
Eser Alt Türü: Ders/Açık İlköğretim
Görüntülenme Sayısı: 4
M. Ay R. Bülbül R. Ersayar
insan sesi mp3 - Türkçe
36 Ayrım
207 MB
Eser Alt Türü: Ders/Açık İlköğretim
Görüntülenme Sayısı: 4
Antalya Beyaz Baston Görmeyenler Derneği
insan sesi mp3 - Türkçe
17 Ayrım
46,8 MB
Eser Türü: Dergi
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
aylık sesli dergi şubat 2010
Güngör Özyiğit
insan sesi mp3 - Türkçe
11 Ayrım
129 MB
Eser Alt Türü: Kişisel Gelişim
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Sanatı, insan emeğinin güzelliğe dönüşümü şeklinde tanımlarsak, yaşamaya bu anlamda sanatların sanatıdır diyebiliriz. İnsan hayatını doğruluk süzgeçinden geçirerek, iyiliklerle oya gibi işleyerek, çalışıp başararak, bilgi ve sevgi ile bezeyerek, onu bir sanat haline getirebilir. ...Ve "Yaşama Sanatı" öğrenilebilir.
bilgisayar sesi + metin - Türkçe
28 Ayrım
102,23 MB
Eser Türü: Dersler
Eser Alt Türü: Ders/Açıköğretim Fakültesi
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Açık Öğretim Fakültesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü. Çatışma Ve Stres Yönetimi1 Dersi 2012- 2017 Yılları Arası Çıkmış Sorular.
bilgisayar sesi + metin - Türkçe
32 Ayrım
496,61 MB
Eser Türü: Dersler
Eser Alt Türü: Ders/Açıköğretim Fakültesi
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Açık Öğretim Fakültesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü. İkna Edici İletişim Dersidir.
bilgisayar sesi + metin - Türkçe
9 Ayrım
167,45 MB
Eser Türü: Dersler
Eser Alt Türü: Ders/Açıköğretim Fakültesi
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Açık Öğretim Fakültesi. Denetim Dersi ( Ünite 1-8 ).
Ömer Çaha
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,13 MB
Eser Alt Türü: Arastirma- İnceleme
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Geçtiğimiz yüzyıl, ulus devletlerin tarih sahnesine çıktığı ve geliştiği yüzyıldı. Yüzyılın başında imparatorlukların çözülmesiyle birlikte çok sayıda ulus devlet ortaya çıkmıştı. Bu tarihsel gelişmeden hareket eden bazı düşünürler, çağın ruhunun, toplumunu çepeçevre kuşatan aşkın bir devlete gebe olduğu tezini ortaya attılar. Bu düşünürlere göre tarih, geçici bir durak, bir araç olan sivil toplumdan aşkın devlete doğru ilerleyecek, aşkın devlete vardıktan sonra da nihayete erecekti. Yirminci yüzyıl, gerçekten aşkın devletlerin otoriter veya totaliter bir zemin üzerinde ortaya çıktığı yüzyıl olmuştu. Ömer Çaha, ülkemizdeki sivil toplum arayışlarını genel devlet kavramı ve anlayışlarının tarihsel sürecinde ele alıyor. Osmanlı’da ve Cumhuriyet Türkiyesi'ndeki devlet yapısını incelerken özellikle 1980'den sonra sivil toplum hareketlerini felsefi bir bakışla analiz ediyor. Kitap yeni baskı için yeniden gözden geçirilirken, on yıllık gelişmeler ışığında ciddi bir revizyona tabi tutulması kaçınılmaz oldu. Çaha, Aşkın Devletten Sivil Topluma’nın Türkiye’nin demokratikleşme yolundaki yürüyüşüne eşlik etmesinin verdiği heyecanın, kitabı gözden geçirmek için harcanan çabayı bir eğlence haline getirdiğinin altını çiziyor. Hiç kuskusuz "Aşkın Devletten Sivil Topluma" güncellenmiş basımıyla devlet-toplum tartışmalarında açımlayıcı bir yapıt olma özelliğini sürdürüyor.
Hikmet Kıvılcımlı
metin
1 Ayrım
240,50 KB
Eser Alt Türü: siyaset
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Araştırmanın alanı Antika Tarih: İ.Ö.4-5 bin yıllarında başlar, İ.S 14'üncü yüzyılda biter. Bu alanda araştırılan başlıca konu: altı-yedi bin yıldır, insanı umutsuzluğa düşüren bir saat intizamı ile boyuna ?tekerrür' eden medeniyet 'yıkılış' ve 'yeniden kuruluş'larıdır. Böyle bir araştırma neden önemli oldu? Bugünkü Türkiye'yi anlamak için, onun dün içinden çıktığı (daha doğrusu bir türlü içinden çıkamadığı) Osmanlı tarihine inmek gerekti. Osmanlı tarihinin maddesine girince, onun İslam Medeniyetinde bir Rönesans olduğu belirdi. İslam Medeniyeti: tıpkı Grek ve Roma Medeniyetleri gibi, Kent'ten çıkmış Antika Medeniyetlerden biriydi. İlk Sümer öncesinden (Protosümerlerden) İslam Medeniyetine gelinceye değin sıralanan Antika Medeniyetlerin hepsi de: hem birbirlerinin aynı, hem birbirlerinin gayri olarak çıkagelirken, hep aynı gidişi-süreci gösteriyorlar ve bir tek kanuna uyuyorlardı.

Sayfalar