En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 35625 sonuçtan 32131 - 32140 arası görüntüleniyor.
Mustafa Ruhi Şirin
metin - Türkçe
1 Ayrım
395,50 KB
Eser Alt Türü: Aile
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Geleneksel ve modern çocukluk anlayışlarının birbirine karıştığı bir dünyada yaşıyoruz. Yapay çocukluk ve yetişkinlik tasarımının kurgulanması sonucu çocukluk, dünyamızdan hızla uzaklaşıyor. Çocuğun hem yetişkinden farklı hem de yetişmesinden yetişkinin sorumlu olduğu düşüncesine dayalı modern çocukluk paradigması dünyada mutlu bir çocukluğun yaşanmasını sağlayamadı. Çocuk yüzyılında çocuk sömürgeleşti. Yasak alanlarda yaşamağa mahkûm edildi. Haklarından daha çok söz edilmesine rağmen sorunları çözümsüz kaldı. Bu kitaptaki yazıları ile modern çocuk paradigmasını sorgulayan yazar, medeniyet merkezli çocuk okumasını mutlu bir çocukluğun yaşanması için ilk şart kabul ediyor.
Thomas Paine
metin - Türkçe
1 Ayrım
455,50 KB
Eser Alt Türü: Tarih
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
"Amerikan iç savaşını durduran kitap!" İngiltere'den Amerika'ya gelen siyasal kuramcı ve yazar Thomas Paine, Ocak 1776'da Sağduyu [Common Sense] adlı 50 sayfalık bir kitapçık yayımladı. Üç ay içinde kitapçıktan 100 bin adet satıldı. Paine, soydan geçen krallık anlayışına saldırıyor ve bir tek dürüst adamın bile toplum için gelmiş geçmiş tüm taçlı zorbalardan daha değerli olduğunu söylüyordu. Ona göre seçenekler, ya zorba bir krala ve yıpranmış bir hükümete sürekli boyun eğmek ya da kendi kendisine yeterli ve bağımsız bir cumhuriyet olarak mutlu yaşamaktı. Tüm kolonilerde dağıtılan Sağduyu, iç barışın sağlanması ve bağımsızlık isteğinin somutlaşmasında yardımcı oldu.
Feridun Bayram
metin - Türkçe
1 Ayrım
731,00 KB
Eser Alt Türü: Eğitim
Görüntülenme Sayısı: 5
Ünal Er
metin - Türkçe
1 Ayrım
2,81 MB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Elinizdeki kitabın hazırlanmasındaki öncelikli amaç; işletme, sağlık idaresi ve tıp gibi değişik alanlarda eğitim gören öğrencilere, Sağlık Hukuku derslerinde işlenecek konuları kapsayacak şekilde genel bilgileri içeren temel bir kaynak hazırlamak, böylece derslerin daha bilinçli ve verimli şekilde izlenmesine olanak sağlamaktır. Bir başka amaç, hukuk eğitimi almamış, ancak kamu kesiminde veya özel sektörde sağlık konusu ile ilgili bir işte çalışmakta olan ve/veya bu konulara ilgi duyan kişiler için, temel gereksinimleri karşılayacak, merak edilen bazı konularda genel hatlarıyla bilgi edinecekleri bir başvuru kitabını kullanıma sunmaktır. Öte yandan bu kitap hazırlanırken, hukuk eğitimi almış, ancak sağlık konusu ile doğrudan ilgilenmemiş kişilere de yararlı olunması için çaba gösterilmiştir. Diğer bir amaç da kitabın, hastalar ile hasta yakınları için bir genel kılavuz hizmeti görmesidir.
Bertolt Brecht
metin - Türkçe
1 Ayrım
550,00 KB
Eser Alt Türü: Tiyatro Oyunu
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Brecht'in Oyunculuk Sanatı ve Dekor kitabı belki de en iyi yazanının diliyle anlatılabilir. “Oyun sanatı genellikle kitaplarda öğretilmez. Seyir sanatı da öyle. Hatta sanattan sayılmaz seyir sanatı. Sanılır ki bir oyunda ne kadar oyunculuk sanatı varsa, seyir sanatına o kadar az gereksinim duyulur. Onun için bu kitap hem oyuncular hem seyirciler için kaleme alınmıştır.” Brecht, bu eserinde oyunu, sahneyi ve bir bütün olarak tiyatroyu ele alıyor
İbrahim Ö. Kaboğlu
metin - Türkçe
2 Ayrım
1007,66 KB
Eser Alt Türü: Politika
Görüntülenme Sayısı: 5
Ernesto Che Guevara
metin - Türkçe
2 Ayrım
90,66 KB
Eser Alt Türü: Politika
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Che'ye ilk kez 1955 Temmuz ya da Ağustosunda rastladım. Bir gece içinde, gelecekteki Granma yolcularına katılmaya karar verdiğini yazmıştır, oysaki o anda yolculuk için ne gemi, ne silah, ne de insan vardı. İşte bu koşullar altında, Ra 1 ile birlikte, Che, Granma listesinde yer alan ilk iki kişiden biri oldu.
Şinasi Orel-Süreyya Yuca
metin - Türkçe
1 Ayrım
773,50 KB
Eser Alt Türü: Arastirma- İnceleme
Görüntülenme Sayısı: 5
Kevin Hogan
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,09 MB
Eser Alt Türü: İktisat
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Nihayet satış psikoloji alanında keskin köşeli önerilerin yer aldığı bir kitap yayınlandı! Kevin Hogan insanlara satın aldırmayı sağlayan öğeleri gözler önüne sermekle kalmıyor, aynı zamanda onların arzularını tam olarak yerine getirebilmenin yollarını gösteriyor. Kitapta yer alan satışın on yasası, Hogan´ın dokuz ikna yasası üzerine dayanmaktadır. İyi hazırlanmış bir satıcı size her zaman için başarılı bir satışın garantisini verecektir. Kitabın içinde yer alan diğer önemli dersler müşterilerin gereksinimlerini tam olarak anlamayı gerektirmektedir. Müşterilerinizin satın almayı isteyecekleri şeyleri demirleyecek 150 sözcük ile onların zihinlerini değiştirebilirsiniz. Bu araçlar bütün olarak yirmi birinci yüzyılın satış modeli için yeni bir marka yaratacaklardır. Bu kitap % 100 satış gücü içermektedir! Kitabın içinde hiçbir gereksiz ayrıntı yoktur. Bir kez müşterinizin temel isteklerini okuduğunuz ve anladığınız zaman artık kendinizi ve kendi satış ekibinizi süperstarlara dönüştürebilirsiniz. Bu kitap, bizim beklediğimiz kitaptır!
Vilfredo Pareto
metin - Türkçe
1 Ayrım
420,50 KB
Eser Alt Türü: Sosyoloji
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Machiavelli’den bu yana, siyasetin doğası zayıflarla güçlülerin mücadelesi şeklinde tasvir edilmiştir. Bu sefer bir başka ünlü İtalyan, iktisatçı ve sosyolog Vilfredo Pareto, XX. yüzyılın başındaki bu mücadeleyi anlatıyor. Pareto’ya göre insanlık tarihi, seçkinlerin durmadan devam eden yer değiştirme tarihidir: Biri yükselirken diğeri alçalır. Kısa aralıklar dışında insanlar her zaman bir seçkin azınlık tarafından yönetilmişlerdir. Pareto, seçkin (elite) kelimesini (İt. Aristrocrazia) en güçlü, en enerjik ve kötülük kadar iyiliğe de yeteneği olan anlamında kullanır. “Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü” adlı bu uzun deneme ekonometriden sosyolojiye dev bir adım atar. Bu kitap Pareto’nun siyaset sosyolojisinin önsözü olarak da okunabilir. Pareto, ileride bu düşünceler sayesinde büyük ün sağlamıştır. Seçkinlerin iktidara gelinceye kadar kullandıkları yöntemler birbirini anımsatır. Tüm seçkinler benzer davranış kalıplarını sergilerler. Ve tarih bir çok kez tanıklık etmiştir ki, başta zayıf ve yoksulların yanında yer alan seçkin gruplar, zafere ulaştıklarında artık başa dönme şansını ebediyyen kaybetmişlerdir.

Sayfalar