En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 35503 sonuçtan 32861 - 32870 arası görüntüleniyor.
Siraceddin Önlüer
metin - Türkçe
1 Ayrım
697,50 KB
Eser Alt Türü: islam /kültür
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Kalp, yüce Allah’ın nazar ettiği bir cevherdir. Hikmetle ve irfanla tanışmak, kâmil bir insan olmak için kalbin ulvi özelliklere bürünmesi gerekiyor. Bu da onun Salih ameller işlemesiyle mümkün. Elinizdeki kitap, takvadan tefekküre, kanaatten rızaya, sabırdan hüzüne kadar, işte bu Salih amelleri ele alıyor, maneviyat büyüklerinin hayatlarından çarpıcı örneklerle okuru kalp alemini tanımaya çağırıyor. Bu kitap birinci kitabin bir devami niteligini tasimaktadir. Ikinci bölüm de toplam alti ana bölüm altında Siraceddin Önlüer’in kaleminden, detaylı bir anlatım içermektedir.
Farhad Daftary
metin - Türkçe
1 Ayrım
3,43 MB
Eser Alt Türü: Tarih
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
İsmaililer, en büyük ikinci Şii İslam topluluğu olup yaklaşık pek çok ülkeye dağılmış olarak yaşamaktadırlar. Yirmi yıllık bir araştırmanın ürünü olan bu kitap, İslamın oluşum döneminden günümüze dek İsmaililerin tarihlerinin ve öğretilerinin izini sürüyor. Erken Fatımiler, Fatımilerin altın çağı, Tayyibi Mustali dönemi ve Moğol istilası öncesi İran ve Suriye’nin Nizari İsmailileri dahil olmak üzere her aşama ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Son bölümde modern İsmaili toplulukların, özellikle de Nizarilerin sosyo-ekonomik gelişmelerinin tarihi verilmiştir. Çeviriye temel alınan son baskıda, yazar metni güncellemiş, kaynakçayı genişletmiş ve fotoğraf eklemiştir. “Hem kalınlık olarak hem de içerik olarak tek kelimeyle devasa. Daftary uçsuz bucaksız kaynaklarla ve aşırı karmaşık bir konuyla olağanüstü bir şekilde başa çıkmış.” —Robert Irwin, Journal of Royal Asiatic Society “Daftary’nin çalışması İsmaili tarih araştırmalarında bir dönüm noktasıdır.” —David O. Morgan, History “Daftary, İsmaililerin uzun ve karmaşık tarihlerinin her aşamasını belgelendirmiş. —Paul E. Walker, Journal of the American Oriental Study
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,98 MB
Görüntülenme Sayısı: 5
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,89 MB
Görüntülenme Sayısı: 5
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,91 MB
Görüntülenme Sayısı: 5
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,89 MB
Görüntülenme Sayısı: 5
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,90 MB
Görüntülenme Sayısı: 5
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,92 MB
Görüntülenme Sayısı: 5
Eşrefoglu Rumi
metin - Türkçe
1 Ayrım
395,00 KB
Eser Alt Türü: Edebiyat
Görüntülenme Sayısı: 5
Platon
metin - Türkçe
2 Ayrım
290,78 KB
Eser Alt Türü: Felsefe
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Platon, hiç kuşku yok ki düşünce tarihinin en önemli ve etkili filozoflarından biridir. Felsefenin kurumsallaşmasına ve felsefede yazılı geleneğin oluşmasına katkıda bulunmuş, iki dünyalı metafiziğiyle bütün bir Ortaçağ düşüncesini belirleyecek olan idealist felsefe geleneğinin başlatıcısı olmuştur. Hıristiyan Ortaçağ felsefesine ve İslam düşüncesine etkisi bakımından da ayrıca önem taşıyan Platon, düşünce tarihi boyunca tartışılan tüm problemleri yüzlerce yıl öncesinden ele almış ve ilk büyük felsefi sistemi inşa etmiştir. Büyük Hippias diyaloğu Platon'un gençlik diyaloglarından biridir. Yazarın olgunluk dönemi diyaloglarından olan Şölen'de aşk ile açıklamaya çalıştığı, yaşlılık dönemi eserlerinde ise orantı ile tanımladığı "güzel" kavramı, bu kitapta "kendiliğinden güzel" ve "tek başına güzel" olmak üzere ikili bir yapı üzerinden incelenmektedir. Theages, Platon'a ait olduğu tartışmalı diyaloglardan biri olsa da genel kabul eserin Platon'a ait olduğu yönündedir. Bu oldukça kısa diyaloğun konusu başta sofistler olmak üzere diğer hocaları beğenmeyen genç Theages'in Sokrates'i kendisine öğretmen olarak tutması için babası Demodokos'u ikna etme çabasıdır. (Tanıtım Bülteninden)

Sayfalar