En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 37177 sonuçtan 33761 - 33770 arası görüntüleniyor.
metin - İngilizce
17 Ayrım
8,72 MB
Eser Alt Türü: Genel Bilgi
Görüntülenme Sayısı: 6
Sedat Bakıcı
metin - Türkçe
1 Ayrım
1018,50 KB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 6
Naci Bostancı
metin - Türkçe
1 Ayrım
761,50 KB
Eser Alt Türü: Siyasi Tarih
Görüntülenme Sayısı: 6
Osman Pamukoğlu
metin - Türkçe
5 Ayrım
606,50 KB
Eser Alt Türü: Politika
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok'un yazarı Osman Pamukoğlu, Ey Vatan'da Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış bir ulusun yeniden doğuşunu anlatıyor. Vatan olgusunun ulusların oluşumunda ve vatana sahip çıkmanın ulusların gelişimindeki önemini vurgulayan Pamukoğlu, Türklerin aslında barışsever bir ulus olduğunu, savaşın insanlığa yıkımdan başka bir şey getirmediğini ama ulusal varlığımızı tehdit eden bir saldırı karşısında Türklerin nasıl kahramanca vatanlarını savunacağını gösterdiğini anlatıyor. ABD'nin Irak'a haksız müdahalesi ve Türkiye'nin tutumuyla ilgili düşüncelerini de açıklayan Pamukoğlu, Irak müdahalesinin daha ilk günlerinde bu savaşın kolay kolay bitmeyeceğini ve ABD'nin ikinci bir Vietnam'la karşılaşacağını söylediğinin ve durumun bugün tam da söylediği gibi geliştiğinin altını çiziyor. Ey Vatan, 30 yılı aşkın bir süre Türk Ordusu'na hizmet vermiş ve Güneydoğu'da ateşin içinden geçmiş bir generalin, deneyimlerinden ortaya çıkan Vatan, Savaş ve Liderlik üzerine görüşlerini içeriyor.
Andre Cresson
metin - Türkçe
2 Ayrım
804,16 KB
Eser Alt Türü: Felsefe
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
İnsan ve vehim ve kuruntu, ne yenikler, ne karşılıklar, ne tenakuzlar konuşu; herşeyin yargıcı, adi bir toprak kurdu, hakikatin emanetçisi, şüpheler yığını, kainatın şanı ve nefret edilen nesnesidir. Eğer kendisini medhederse, onu alçaltırım; eğer kendini küçük görürse onu yüceltirim ve anlaşılmaz bir canavar olduğunu anlayıncaya kadar kendisini mütemadiyen tenakuza düşürürüm.
Tenç Shui
metin - Türkçe
1 Ayrım
316,00 KB
Eser Alt Türü: Genel Bilgi
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Kadim yerleştirme sanatı Feng Shui'nin büyüleyici dünyasına hoşgeldiniz.
Ülker Öktem
metin - Türkçe
1 Ayrım
190,50 KB
Eser Alt Türü: Felsefe
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Bu makalede, ilkin, kısaca fenomenolojik tavır, fenomen ve öz. kavramları ile fenomenolojik yöntem söz konusu edilecektir. Bundan sonra, fenomenolojik yöntemin iki basamağı olan fenomenolojik redüksiyon ve fenomenolojik refleksiyon üzerinde durulacaktır. Böylece, özün kendisini göstermesi, fenomen olması imkanını araştıran ve sağlayan Husserl'in fenomenolojisinde salt fenomen olan salt öz'e ya da salt bilince nasıl ulaşıldığı ortaya konulacaktır. Daha sonra, evidenz kavramı üzerinde durulacak ve Husserl'in fenomenolojisinde evidenz problemi ele alınacaktır. Ayrıca, yeri geldikçe, bu problemin Platon, Descartes, Kant gibi ünlü filozoflarca nasıl ele alındığı ve nasıl çözüldüğü söz konusu edilecek, bu çözümler, zaman zaman Husserl'inkiyle karşılaştırılacaktır. Sonuçta, elde edilen bulgulara göre, Husserl değerlendirilecek; "idealizm", "ampirizm", "solipsizm" ve "septisizm" gibi düşülmesi muhtemel olan felsefi görüşlere düşüp düşmediği tesbit edilecektir. Anahtar sözcükler: fenomen, fenomenoloji, fenomenolojik yöntem, transandantal fenomenoloji, fenomenolojik redüksiyon, fenomenolojik refleksiyon, intensiyonalite, evidenz.
Hikmet Kıvılcımlı
metin - Türkçe
1 Ayrım
255,00 KB
Eser Alt Türü: ekonomi
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Finans Kapital dediğimiz zaman da, bunun özellikle üretimdeki karakteristiği ana karakterdir. Finans Kapitalin lügat, sözlük anlamı.. Finans: eskiden Mali, Maliye derdik. Bugün, bazı arkadaşlar halk anlamaz belki bunu diyorlar. İsterseniz, tam çevirisini yapmak gerekirse: Parababası demek mümkündür. Finans demek parababası demektir. Kapital de, bildiğiniz gibi, ücretli iş gücünü satın alıp ondan artı değer çıkaran bir kurumdur, diyelim. Demek oluyor ki; Finans - Kapital dedik mi: Kapitalin parababaları elinde, parababaları kapitali haline gelişi oluyor.
Kollektif
metin - Türkçe
1 Ayrım
217,79 KB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 6
Yaşar Miraç
metin - Türkçe
1 Ayrım
128,00 KB
Eser Alt Türü: Şiir
Görüntülenme Sayısı: 6

Sayfalar