En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 35608 sonuçtan 33781 - 33790 arası görüntüleniyor.
Aziz Hüdai Akdemir
metin - Türkçe
1 Ayrım
756,50 KB
Eser Alt Türü: Politika
Görüntülenme Sayısı: 4
Ömer Çaha
metin - Türkçe
1 Ayrım
707,50 KB
Eser Alt Türü: Politika
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Sosyalizmin çöküşünden sonra ideolojilerin de sonu büyük ölçüde geldi. Daha önce birbirine karşı konumlanan, birbiriyle ölesiye mücadele eden ideolojiler, siyasi düşünceler ve akımlar etrafındaki katı barikatlar ve duvarlar bir bir yıkıldı; farklı siyasi kamplarda toplanmış gruplar ve partiler yan yana gelmeye; aynı değerler etrafında toplanmaya başladı. Artık dünyanın birçok ülkesinde bir sağ parti ile bir sol parti arasındaki fay hattı ortadan kalkmış durumdadır. Birçok partinin veya grubun sağda mı yoksa solda mı olduğu anlaşılmaz hale gelmiştir. Sadece kendi ülkemizde değil, Avrupa dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde eski ideolojiler, akımlar ve siyaset tarzları yerine giderek iki ana siyasi tutum belirginleşmekte, yükselmektedir: Merkeziyetçi yerelcilikle, adem-i merkeziyetçi küreselcilik. Birinci kampta toplananlar dünyaya kapalı bir toplumu, devletçiliği, milliyetçiliği, yabancı düşmanlığını benimserken; ikinci kutupta toplananlar sınırlı devleti, insan haklarını, özgürlükleri, dünyayla bütünleşmeyi, şeffaflığı, iç ve dış barışı bir değer olarak benimsemektedir.
Nami Barlas
metin - Türkçe
7 Ayrım
1,60 MB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Para borçlarının ifasında borçlunun temerrüdü ve bu temerrüt açısından düzenlenen genel sonuçlar
Ali Ulusoy
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,01 MB
Eser Alt Türü: ekonomi
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Ülkemizde 1980'lerden bu yana özelleştirmeler, yabancı yatırımlar, yap-işlet-devret, tahkim, imtiyazlar, rekabet, regülasyon gibi devletin ekonomideki işlevi ve yeri hakkında kamuoyu gündemini sürekli meşgul eden konuların temelinde, kamu hizmeti kavramı ve bu kavramın "küreselleşen" yeni dünya düzenine adaptasyonu vardır. Ülke gündemindde rasyonal tartışma ve uzlaşma ortamından uzaklaşan laiklik ve türban problemine asıl çözüm perspektifini, bu konulara kamu hizmeti kavramı çerçevesinden bakılması oluşturmaktadır. Bu kitabın hazırlanma amacı, yukarıda sözü edilen konulara ilişkin kamuoyunda yaşanan tartışmalara kamu hizmeti kavramının hukuksal bir analizini yaparak, teknik yönden ışık tutmaya çalışmaktır.
Münci Kapani
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,49 MB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Kitabın bölümlerinden: Kamu Hürriyetleri Kavramı Kamu Hürriyetlerinin Fikri ve Tarihi Kaynakları İnsan Hakları Doktrininin Uygulamaya Geçişi: İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirimi İnsan hakları ve kamu hürriyetleri alanındaki gelişmeler Ulaşılan Hedefler: Çağdaş Demokratik Hürriyet Anlayışı Türkiye'de Kamu Hürriyetlerinin Gelişmesi Kamu Hürriyetlerinin Felsefi Temelleri Kamu Hürriyetleri ve Siyasal Rejimler Kamu Hürriyetleri ve Az Gelişmiş Ülkeler Kamu Hürriyetleri ve Ekonomik Sistemler Kamu Hürriyetlerinin Sınırlanması ve Düzenlenmesi Hürriyetlerin Korunması Devlet Kudretinin Sınırlanması Konusundaki Doktrin Gelişmesi Devlet Kudretini Sınırlayan Hukuk Dışı Faktörler Devlet Kudretini Sınırlayan Hukuki Faktörler ve Müesseseler Teşkilatlanmamış Müeyyideler: Hürriyetlerin Direnme Yoluyla Korunması
Hayri Domaniç
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,91 MB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 4
Musa Fırat
metin - Türkçe
1 Ayrım
102,00 KB
Eser Alt Türü: Şiir
Görüntülenme Sayısı: 4
John C. Maxwell
metin - Türkçe
1 Ayrım
452,50 KB
Eser Alt Türü: Psikoloji
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Kişisel Başarının "Püf" Noktaları ·Gerçekten kazanan tutum diye bir şey var mı? ·Bozgun duygusuyla uğraşmaktan, ·Bulduğunuzla yetinmekten yorgun mu düştünüz? Kötü bir tutumu nasıl iyileştirebileceğinizi bilmek istiyor musunuz? "John Maxwell, kazanan tutumu keşfetmekle kalmadı; bu tutumun yarattığı büyük farkı da gözledi. Bugün, seminerler ve kitaplar yoluyla binlerce kişinin yaşamını etkiliyor."Siz de değişebilir ve kazanan biri olabilirsiniz.
Atilla Yayla
metin - Türkçe
2 Ayrım
318,66 KB
Eser Alt Türü: Tarih
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
"Kemalizm, 80 yıllık Cumhuriyet tarihinin büyük bölümünde, siyaseten bazen ama bürokratik olarak her zaman iktidarda kaldı. Fikrî temellerinin zayıflığına ilaveten, devamlı iktidarda bulunması, Kemalizmin, fikir olarak, bir nebze olsun gelişme imkânı vardıysa, onu da ortadan kaldırdı. Bugün gelinen noktada Türkiye gerçek bir demokrasi olmak için Kemalizmi resmî ideolojisi daha doğrusu resmî dogması olmaktan çıkarmak ve Kemalist mirasın çoğu amaçlarını ve araçlarını ya tamamen reddetmek veya ciddî biçimde ehlîleştirmek ve medenîleştirmek zorundadır.Atilla Yayla Türkiye'nin önde gelen liberal düşünürlerinden Atilla Yayla, bu kitabıyla, on yıla yayılmış yazılarını toplayarak Kemalizmi liberal açıdan tenkit ediyor. Kemalizmin siyasi sistem içindeki yerinin normalleştirilerek demokratik siyasi yarışta diğer ideolojilerle eşit koşullarda rekabet etmesini isteyen Yayla, okuyucuyu zorlayıcı bir ufuk turuna davet ediyor.
Azer Yaran
metin - Türkçe
2 Ayrım
420,16 KB
Eser Alt Türü: Şiir
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Küller içinde doğruldum, adımlarım toprağı duymuyor, toprak duymuyor adımlarımı, bulutlar küf çilleriyle göğe işliyor, karanlık akışta su düşmüş, kanlı kazılarla alabora olmuş yer, gökte ölü yüzlerinden kurulu piramitler, küller içinde doğruldum. Yürüdüm, 'ben' yok - biteviye yıkılmak, ağrıdan bir boşluk, usun kesilmiş eli, acunda saçmalık - tüm sancıya sıvanmış, levhadan düşürülmüş tende sürüdüm canı ruhun yordamıyla yokladım yaralarımı - yürüdüm.

Sayfalar