En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 36591 sonuçtan 34351 - 34360 arası görüntüleniyor.
Stephen Rabley
insan sesi mp3 - İngilizce
5 Ayrım
18,85 MB
Eser Alt Türü: Eğitim
Görüntülenme Sayısı: 5
Wayne Bartlett
insan sesi mp3 - İngilizce
4 Ayrım
167,19 MB
Eser Alt Türü: Dünya Siyaset Tarihi
Görüntülenme Sayısı: 5
Antalya Beyaz Baston Görmeyenler Derneği
insan sesi mp3 - Türkçe
2 Ayrım
89,5 MB
Eser Türü: Dergi
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Aylık Sesli Dergi
John le Carre
insan sesi mp3 - İngilizce
8 Ayrım
473,15 MB
Eser Alt Türü: Kategorisiz
Görüntülenme Sayısı: 5
Tony Blankley
insan sesi mp3 - İngilizce
1 Ayrım
131,50 MB
Eser Alt Türü: Kategorisiz
Görüntülenme Sayısı: 5
Ayşe Gül Kökkılınç
metin - Türkçe
3 Ayrım
883,94 KB
Eser Alt Türü: Çalışma Hayatı
Görüntülenme Sayısı: 5
KAY GREGORY
metin
3 Ayrım
14,06 MB
Görüntülenme Sayısı: 5
metin
2 Ayrım
436,59 KB
Görüntülenme Sayısı: 5
2 Ayrım
1,19 MB
Görüntülenme Sayısı: 5
Hakan Olgun
metin
1 Ayrım
849,21 KB
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Lutheran Protestanlığın ele alındığı kitapta, Batı Hıristiyan toplumunun beş yüz yıllık dinsel serüveni konu edilmektedir. Okuyucuya, Hıristiyanlıkta reform hareketini doğuran gerekçelerden başlayarak reformun tarihsel süreci, öğretileri ve bunların günümüz Batı toplumunun modernleşmesindeki etkilerine kadar, uzunca bir reform tarihi sunulmaktadır. Roma Katolik Kilisesi’ne yönelik ilk reformist tepkiler, engizisyon uygulamaları, aforozlar, mezhep kavgaları, Otuzyıl Savaşları bu sürecin sosyal ve siyasal aşamalarını oluşturur. Protestanlığın kutsal metin, iman, insan iradesi ve kader, kilise ve iki krallık öğretileri ise aynı sürecin kurucu öğeleri olarak belirleyici olmuştur. Öte yandan sekülerleşme, laiklik, mutlakıyetçilik, milliyetçilik, antisemitizm, düşünsel liberalleşme ve kapitalizm etiği gibi eğilimler aynı sürecin öteki yansımaları olarak karşımıza çıkarlar. Dolayısıyla Protestanlık ve sonrası, kitapta Batı Hıristiyan toplumunun modernleşme öyküsü olarak ele alınmış olmaktadır. Luther’in metinlerini, bu metinlerin Ortaçağ yorumlarını ve modern çağdaki eleştirilerini içeren farklı dillerde ve oldukça kapsamlı bir kaynakçadan faydalanılan bu kitap, pek çok yönden modern Batı toplumunun teolojik temellerini sorgulama çabasını yansıtmaktadır.

Sayfalar