En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 36320 sonuçtan 34391 - 34400 arası görüntüleniyor.
Hikmet Kıvılcımlı
metin - Türkçe
1 Ayrım
726,50 KB
Eser Alt Türü: Tarih
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
"Osmanlık Tarihinin Maddesi: Osmanlı TOPRAK ekonomisidir. Osmanlı Tarihinin bir de RUHU vardır. O da toprak üretim temeli üzerinde yükselen sosyal ve politik Osmanlı üstyapısıdır. Konumuzun tabanı Osmanlı toprak ekonomi düzenidir.Ancak, bedensiz ruh ve ruhsuz beden anlaşılamayacağı gibi; Osmanlı Tarihinde toprak temelini daha duru anlamak için, Osmanlı Tarihinin sosyal ve politik üstyapısına kuşbakışı ile olsun değmek gerekir."
Dr. Ali Ulvi Mehmedoğlu ve Doç. Dr. Yurdagül Mehmedoğlu
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,23 MB
Eser Alt Türü: Felsefe
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Küreselleşme olgusunu ahlak ve değer bağlamında mercek altına alan başarılı bir edisyon çalışma, inceleme araştırma serimiz içinde çıktı! Yurdagül Mehmedoğlu ve Ali Ulvi Mehmedoğlu'nun editörlüğünde hazırlanan, makale sırasına göre İlhan Kutluer, Mustafa Köylü, Özcan Köknel, Hakan Poyraz, Ahmet İnam, Müzeyyen Sevinç, Kenan Gürsoy ve Sevim Cesur gibi güçlü yazar kadrosu ve yazılarıyla bu kitap, geniş yelpazede medeniyetler arası ilişki ve diyolog gibi güncel tartışmalara da teorik bir alt yapı sunmaktadır! Küreselleşme olgusunun içinden geçtiğimiz bu dönemde, insanlığın en önemli sınavının 'ahlak ve değer' olduğu kaygısından yola çıkılarak hazırlanan bu çalışma, Türk bilim adamlarının fikirlerini ortak paylaşıma sunmayı amaçlamaktadır.Üç bölümden oluşan çalışmanın 'Küreselleşme ve Ahlak' başlıklı ilk bölümünü İlhan Kutluer'in, 'Küreselleşme, Mahiyeti ve Boyutları' ve Mustafa Köylü'nün 'Küreselleşme ve Ahlakî Değerler' başlıklı çalışmaları oluşturmaktadır.'Ahlak Kavramsallaştırması' başlıklı ikinci bölüme Özcan Köknel, 'Mutluluğun Kaynağı Ahlak ve Akıl', Yurdagül Mehmedoğlu 'Evrenselleşebilirlik ve Ahlak', Hakan Poyraz, 'Ahlakın Dikotomisi, İç Ahlak/Dış Ahlak', Ahmet İnam, 'İç Ahlak Üstüne' başlıklı incelemeler katkı sağlamaktadır.'Türk Toplumu, Ahlaki Değerler ve Eğitimi' başlıklı üçüncü bölümde yer alan Müzeyyen Sevinç'in 'Evrensel ve Yerel Değerlerin Eğitime Yansımaları', Kenan Gürsoy'un, 'Özgürlük Tek Başına Değer Olabilir Mi?', Ali Ulvi Mehmedoğlu'nun, 'Gençlik Değerler ve Din', son olarak da Sevim Cesur'un 'Toplumumuzda Ahlakın Kavramsallaştırılması' adlı araştırmalarıyla kitap son bulmaktadır.
Hekimoğlu İsmail
metin - Türkçe
1 Ayrım
286,00 KB
Eser Alt Türü: Tarih
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Avrupalılar daima kötülüğün kaynağını araştırmış. Halbuki İslamiyet, her asırda ve her yerde üstün insanlar yetiştirmiş... Bir insan, hangi dinden, hangi ırktan, hangi ülkeden olursa olsun, islam prensipleriyle üstün olmuş ve olacak da... Pek çok kimse bu sırrı bilmeden kendini kurtarmış. Fakat iyiliğin kaynağını araştırdığımızda İslamiyet‘le yüzyüze gelir, üstün olmanın da ibadet olduğunu bir daha anlarız: "İnanıyorsanız Üstünsünüz!" Bu eser, kitapla hayatı, nazariyeyle uygulamayı bütünleştirdi. Neye Nasıl İnanırım? Ölüm Yokluk mudur? ve "İyiliğin Kaynağı", üçü de birbirini tamamlayan cep kitapları... Bazan küçücük bir inci, tonlarca taştan kıymetlidir.
BERNARD CAPORAL
metin - Türkçe
1 Ayrım
254,00 KB
Eser Alt Türü: Atatürk
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
İÇİNDEKİLER İkinci Kitap AİLEDE TÜRK KADINI 9 I. KIRSAL AİLEDE KADIN 13 II. KENTSEL AİLEDE KADIN 60 1- Metropollerde, Kentlerde ve Kasabalarda Ailesel Yapılar ve Kadının Durumu 63 2- Kentsel Aile Tipoloji Denemesi ve Çağdaş, Geleneksel ve Geçiş Halindeki Ailelerde Kadının Durumu 75 A- Çağdaş Aile Tipi 75 B- Geleneksel Aile Tipi 80 C- Geçiş Halinde Aile Tipi 87 III. SONUÇ 93
Hikmet Kıvılcımlı
metin - Türkçe
1 Ayrım
414,50 KB
Eser Alt Türü: Politika
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
''1921'lerden 1971'e dek Türkiye'de hiç aralıksız Marksist-Le-ninist olarak Teorik ve Pratik savaş verdim. 50 yıldır Türkiye burjuvazisi beni: "Azılı Komünist" diye boyuna koğuşturup mahkûm etti. 40 yıla yakın mahkûmiyet hükmünü "Komünistlik" suçundan giydim. 22 yıl cezaevlerinde "Komünist" diye yattım. 1971 Haziranı Sofya'da, -bana değil yanımdakilere, - benim "Türkiye Komünist Partisi"nden atıldığım söylendi. O güne dek "Parti" adına hiç kimse bana özel yaşantım veya ideolojim açısından en ufak bir eleştiri, yahut bildiri yapmadı. Düşünce ve davranışlarıma karşı yalnız "saygı" gösterileri duydum.''
D. Mehmet Doğan
metin - Türkçe
1 Ayrım
585,00 KB
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Batının her türlü teknoloji ile teçhiz edilmiş kültürel saldırganlığına karşı koymak, bir kimlik ve insanlık meselesidir. Kültürel saldırganlığa teslim olan toplum kimliğini yitirir. İnsan şahsiyetli-kişilikli olmaktan çıkar. Kültürel saldırıya artık kendi ülkemizde, evimizde karşı karşıya olduğumuzu unutmamalıyız ve bu savaşın gerçek boyutlarının farkında olmalıyız. Elinizdeki Kültürel Savaş ve Savaş Kültürü başlıklı kitap, Türkiye kültrel savaş alanında kültürel kimliğini yitirmeden var olmak kaygısı çeken ve mukavemet şuurunun unsurlarını biteviye araştırmak durumunda olan bir meslek mensubunun yazılarından oluşuyor.
Diana Uther, Sue Cairns, Moira Pieterse, Robin Treloar
metin - Türkçe
1 Ayrım
671,50 KB
Eser Alt Türü: Aile
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Küçük Adımlar gelişimsel geriliği olan küçük çocuklara yönelik bir erken eğitim programıdır. Hedefi anne-babanın ev ortamında çocuğunun gelişiminde etkin rol almasını sağlayacak bilgileri sunmak olan 8 kitaplık bir settir.
Diana Uther, Sue Cairns, Moira Pieterse, Robin Treloar
metin - Türkçe
1 Ayrım
414,00 KB
Eser Alt Türü: Aile
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Küçük Adımlar gelişimsel geriliği olan küçük çocuklara yönelik bir erken eğitim programıdır. Hedefi anne-babanın ev ortamında çocuğunun gelişiminde etkin rol almasını sağlayacak bilgileri sunmak olan 8 kitaplık bir settir.
Esther Vilar
metin - Türkçe
1 Ayrım
466,50 KB
Eser Alt Türü: Edebiyat
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Kadın için aşk güç anlamına gelir, erkek içinse kölelik. Aşk, kadına erkeği ekonomik açıdan sömürmek için, erkeğe ise duygusal yüklü kaçışı için bir bahane sağlar. Kadın, "aşkı uğruna" sadece kendi avantajına olan şeyleri, buna karşılık erkek sadece kendisine zarar veren şeyleri yapacaktır. Kadın evlendiği zaman "aşkı uğruna" işini bırakacaktır. Erkekse "aşk uğruna" ikisi için birden çalışmak zorunda kalacaktır. Aşk her iki cins için de bir yaşama savaşıdır. Ama cinslerden birisi sadece kazanarak, diğeri de sadece kaybederek yaşayabilir. Kadınların, en pasif oldukları anlarda bile en büyük kazançları elde edebilmesi ve "aşk" kelimesinin erkeği en acımasızca aldattıkları anlarda bile onlara bir özgecilik (özveri) havası vermesi paradokstur.
Bernard Lewis
metin - İngilizce
1 Ayrım
1,89 MB
Eser Alt Türü: Tarih
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Written by renowned scholar Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey has established itself as the preferred one-volume history of modern Turkey. It covers the emergence of Turkey over two centuries, from the decline and collapse of the Ottoman Empire up to the present day. In a new chapter, Lewis discusses the origins of his book in the Cold War era and the events that have taken place since its first publication in 1961. This new edition addresses Turkey's emergence as a decidedly Western-oriented power despite internal opposition from neutralists and Islamic fundamentalists. It examines such issues as Turkey's inclusion in NATO and application to the European Union, and its involvement with the politics of the Middle East. Authoritative and insightful, The Emergence of Modern Turkey remains the classic text on the history of modern Turkey.

Sayfalar