En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 38060 sonuçtan 34391 - 34400 arası görüntüleniyor.
Ayda Erbal
metin - Türkçe
1 Ayrım
432,00 KB
Eser Alt Türü: Hikaye
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
İstanbul, Ankara, Sırbistan, New York: '40'ların demokrat partilisi Nuhi Bey, Seyranbağları'nda bir açık hava sineması. Niş'de bir akıl hastanesinde Luka, New York'tan bir fahişe. Ayda Erbal, bazen bir fotoğraf karasine sıkışacak küçük bir anın bazen bir dönemin öyküsünün, bazence bir resmin çağrıştırdığı imgelerin peşine düşüyor. Hüzünlü bir zekanın kışkırttığı neşeli bir düş gücünün acımasız iğnemeleri.
Andre Maurois
metin - Türkçe
1 Ayrım
217,00 KB
Eser Alt Türü: Çocuk Kitabı
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Dünya çocuk edebiyatının en başarılı örneklerinden biri olan Şişkolarla Sıskalar'da çocukça bir düşsellik içinde, iki ülke arasındaki garip savaş anlatılır. Bütün yurttaşları şişko olan bir ülke: Göbekistan ile bütün yurttaşları sıska olan bir başka ülke: Kemikistan arasındaki sonu gelmez geçimsizlik, uyuşmazlık, sizleri hem güldürecek, hem de düşündürecek. Savaşın bu kadar alaya alındığı, savaşla bu kadar dalga geçildiği pek az roman vardır. Şişko olan Ünal'la sıska olan İlkay kardeştirler. Dokuz on yaşlarındaki bu iki kardeş, Göbekistan ile Kemikistan arasındaki Şişkolar'la Sıskalar'ın arasına düşerler.
Çetin Agaşe
metin - Türkçe
1 Ayrım
410,50 KB
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Bu gemi varsa araştırmacılar onu doğru yerde mi arıyor?O tarihlerde dünya üzerindeki her canlıdan bir çiftin bulunduğu devasa bir gemiyi inşa etmek mümkün müydü? Neden dünya bu geminin enkazının peşinde?... Bu soruların cevaplarıyla yakından uzaktan ilgilenmeyen bir adam, kendini işi gereği nesiller boyu sürdürülen gizemli bir maceranın tam merkezinde buluverir. Ve gizli tutulan kadim bilgilerin, dünyayı tehdit edecek bir silaha dönüşümünü engellemek için saklı tutulduğunu keşfeder... Gazeteci-Yazar Çetin Agaşe, bu kez farklı bir tarzla; okurlarının karşısına çıkıyor. Nuh'un Gemi'sinin varlığını, yarattığı kahramanlarıyla birlikte ilginç iddialarla kurgulandığı romanında sorguluyor'
Laurell K. Hamilton
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,41 MB
Eser Alt Türü: Roman
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
"Herkes bana doğru döndü. İki dişi vampir gülümsedi; bu durum hiç hoş değildi. Bana sanki ortasında ne olduğunu merak ettikleri bir parça şekermişim gibi bakıyordu. İçim yumuşak ve tatlı mıydı, yoksa fındıklı ve sert miydi? Erkeklerin böyle beni gözleri ile soyduğu olmuştu ama daha önce birisinin derim soyulunca nasıl görüneceğimi merak ederek baktığı olmamıştı." Anita Blake yine iş başında. Ama bugün her zamankinden daha da meşgul. Anita'nın kendi yeteneklerinden şüphe etmesine neden olacak iki iş birden çıkıyor: İki yüz yaşındaki cesetlerden oluşan koca bir mezarlığı diriltmek ve daha önce görmediği bir şekilde öldürülen Missourili gençlere ne olduğunu ortaya çıkarmak...
Taylor Caldwel
metin - Türkçe
2 Ayrım
1,46 MB
Eser Alt Türü: Roman
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Bu, trajik bir ülkenin ve trajik bir kadının öyküsüdür. Ama iki öykü birbirine paralel gider, srk sık buluşur, kimi zaman kısa bir süre için birleşir ve sonunda tek vücut olur. Bu kitabın tarihsel ayrıntıları döhaı önceki kitabım Keptcinicr ve Krcîtor'da verilmiştir; yinelemeye gerek yoktur. Vatan hainleri gerçekten vardır ama değişik adlar kullanmaktadırlar. Aslında bu kitap benim yaşamöyküm olmadığı gibi. Ellen Porter'ın geçmişi ve görünüşü de bana benzemez. Ben ondan yıllar sonraı dünyaya gelmişim; ama düşünceleri ve yaşantıları benimdir. Bu kitaptaki kişilerin pek çoğuna rastladım. Ellen Porter'in çektiklerini yaşadım. Şimdi çoğu ölmüş bulunmaktadır. Gerçek ve acıyla yoğrulmuş bir kitaptır bu. Eski bir atasözü vardır: "Bir erkek yalnızca kendine zarar verebilir. Ama bir kadını yalnızca bir erkek yaralar."
İnci Enginün
metin - Türkçe
2 Ayrım
5,91 MB
Eser Alt Türü: Arastirma- İnceleme
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Türkçcdc Shakespeare, Shakespeare çevirileri ve etkilerini incelemektedir. Kitabın birinci bölümü İnci Enginün’ün 1968’de tamamladığı doktora tezine dayanmaktadır. 1876-1895 yıllarını içine alan Enginün’ün Tanzimat Devrinde Shakespeare -Tercümeleri ve Tesiri- adlı doktora tezi, mukayeseli edebiyat alanında yapılmış olan ilk incelemedir. Bundan önce edebiyatta çeviri ve etki konusunda Muallim Naci’den başlayan ve Tanpınar’ın Ondokuzuncu Asır Türk Edebiyatı 7ân/?/’ııdc görülen tesbitler ve Cevdet Perin’in ilk çalışmaları bulunmaktadır. İkinci bölümde ise II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet döneminde yapılan çeviriler ve etkiler İncelenmektedir. Tanzimat döneminde Shakespeare’den yapılan çok az sayıdaki çeviri bulunduğu halde -bir iki şiiri dışında- bugün, Shakespeare’in bütün eserleri Türkçeve nakledilmiştir. Eserlerin çevrilmesi/Türkçe söylenmesi üzerinde görüşler iyice belirmiştir. Shakespeare’in Türk toplumu- nun ilk tanıdığı eserlerinin çevirileriyse birden fazladır. Başlangıçta etkiler Shakespeare’in eserlerini Fransızcasından okuyanlar üzerindedir ve bir kısmı da dolaylıdır. Buna karşılık günümüzde belirli etkilerin dışında, Shakespeare Türk yazarlarını besleyen bir kaynak durumundadır ve bu da eserlerine yansımaktadır. İnci Enginün’ün uzun yılların birikimini yansıtan, geniş bir dönemi içine alan bu çalışma Shakespeare’in Türkçedeki serüvenini gösterdiği gibi, nice yeni inceleme ve araştırmalara da yol açacak soruları da taşımaktadır.
Fatma Işık ve Banu Kopuz
metin - Türkçe
2 Ayrım
506,16 KB
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Öyküler geliştirir! Yaşadığımız buhayat en büyük öykümüzdür. Doğduğumuz ilk andan bu satırları okumaya başladığımız şu ana kadar nice öyküler yaşadık. Yaşadığımız binlerce öykünün ise çoğunun farkına varamadık. O anlar, o insanlar hafızamızdan silinip gittiler birer birer. Aslında onlar bizim en değerli hazinelerimiz... Sizin bu günden başlayarak artarak daha huzurlu, daha dingin ve ebedi hikmet arayışının nişanesi olarak bu öyküleri birer gül farzedin. Bu gülleri biz size sunuyoruz. Siz de kendi güllerinizi bütün evrene sunun. Öyküleriniz daim olsun...
Mika Waltari
metin - Türkçe
1 Ayrım
949,00 KB
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
"Üzülme yüreğim, kabahat senin değil ki! Bu dünyada olup bitenlerde anlam mı arıyorsun? Her şey boş! Ne iyiliğin, ne de kötülüğün bir anlamı var. sadece cimrilik, nefret ve açgözlülük dünyası. Senin ne suçun var Sinube? İnsan hep aynı insandır, değişeceği de yok. Yıllar geçiyor, insanlar doğuyor ve insanlar ölüyor. Yaşamak bir mücadele, kimse mutlu değil! Senin ne kabahatin var Sinube? Hayat anlamsız ve insanlar istenildiği gibi değil. Zamanın yılların ne kıymeti var, insanların kalbi değişmez ki, biri giderken aynı ahlakta bir diğeri gelir."
İbn Hazm
metin - Türkçe
2 Ayrım
780,66 KB
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Benim düşünceme göre aşk, ruhların çeşitli yaratıklar arasında bölünmüş parçaların birleştirilmesidir. Bu birleşme onların en yüksek temel öğelerinde meydana gelir. Beraberlik ve ayrılığın, varlıkların birleşimi ve ayrışmıyla ilgili olduğunuzu biliyoruz. Her şekil kesinlikle kendine uygun olan şekli çağırır onu arar, bulur. Her şey mili mislinedir. Aramızda karşıtların birbirlerini ittiğini benzerlerin birbirlerini çektiğini hemcinslerin birbirleriyle uyum sağladığını bilmeyen yoktur. Niçin aynı durumlar ruhlar için söz konusu olmasın? Allah Ademin eşinde bulacağı ısınmanın nedenini Havva'nın kendisinden bir parça bulmasında kılmıştır. Büyük bir hukukçu edebiyatçı, dilbilimci ve şair olan İbn Hazmın hemen hemen bütün dünya dillerine çevrilen bu önemli eseri Endülüs'te ve İslam dünyanın belli başlı merkezlerinde sevgi üzerine gelişen zengin düşünceleri, yaşanan büyük aşkları bize anlatan önemli bir kitaptır. İslam sanatı ve edebiyatının en iyi örneklerinden birisi olan kitap aynı zamanda karanlıkta kalmış bir dönemin içyüzünü çok sayıda yönetici, hukukçu, sanatçı ve bilginin özel hayatlarını dolduran.
Durali Yılmaz
metin - Türkçe
2 Ayrım
717,66 KB
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Romanlar vardır, bir olay çevresinde kümelenen insanları anlatır. Romanlar vardır tarihten veya bugünden belli bir zaman kesimini konu alır. Romanlar vardır bir şehri ya da bir yöreyi sınırlı bir zaman içinde yakalamağa çalışır. Romanlar vardır, olumluyu veya olumsuzu gözler önüne serer. "Fetva Yokuşu" asırlar boyunca oluşan, gelişen bir medeniyetin özelliklerini taşıyan, sonunda harabeye dönüşen bir semtin romanıdır. Bu semt, bir büyük milletin acı kaderidir. Buraya bakan bir göz, oynanan korkunç oyunları, savrulan binlerce insan beynini görmekte güçlük çekmez.

Sayfalar