En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 36240 sonuçtan 34421 - 34430 arası görüntüleniyor.
Altı Nokta Körler Derneği
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
255 MB
Eser Türü: Dergi
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Aylık Sesli Dergi
Hatice Özdemir Kocasakal
metin - Türkçe
1 Ayrım
16,504 kb
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
I. Spor Kavramı ve Zaman İçinde Gösterdiği Gelişim Spor, tek ve yeknesak bir tanımı olmayan ve zaman içinde çok değişikliğe uğramış olan bir kavramdır1. Her şeyden önce spor, çok farklı amaçlarla yapılabilen bir faaliyettir. Bireyler, fiziksel ve ruhsal açıdan daha sağlıklı olmak, boş vakitlerini değerlendirmek, diğer bireylerle iletişim kurmak için sportif faaliyetlere yönelebilecekleri gibi rekabet etmek veya rekabet edebilir sonuçlar elde etmek amacıyla da spor yapabilirler. Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan Avrupa Spor Şartı’nm (Charte europeenne du sport), 2. maddesinde yapılan spor tanımında bu iki amaca da yer verilmiştir. Gerçekten de maddede, fizik ve psişik koşulları açığa vurma veya iyileştirme, sosyal ilişkileri geliştirme veya her düzeyde rekabet edebilir sonuçlar elde etme amacı taşıyan fiziksel faaliyetlerin tümü “spor” olarak kabul edilmiştir2.
Altı Nokta Körler Derneği
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
122 MB
Eser Türü: Dergi
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Aylık süreli dergi.
SIR THOMAS MALORY
metin - Türkçe
1 Ayrım
225 KB
Eser Türü: Dersler
Eser Alt Türü: Ders
Görüntülenme Sayısı: 4
Paul E. Zimansky
metin - Türkçe
1 Ayrım
Eser Alt Türü: Tarih
Görüntülenme Sayısı: 4
Clive Cussler
metin - İngilizce
1 Ayrım
1,14 MB
Eser Alt Türü: Kategorisiz
Görüntülenme Sayısı: 4
Clive Cussler
metin - İngilizce
1 Ayrım
1,64 MB
Eser Alt Türü: Kategorisiz
Görüntülenme Sayısı: 4
Clive Cussler
metin - İngilizce Eser Alt Türü: Kategorisiz
Görüntülenme Sayısı: 4
Roald Dahl
metin - İngilizce
1 Ayrım
70,50 KB
Eser Alt Türü: Kategorisiz
Görüntülenme Sayısı: 4
Roald Dahl
metin - İngilizce
1 Ayrım
534,00 KB
Eser Alt Türü: Kategorisiz
Görüntülenme Sayısı: 4

Sayfalar