En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 36226 sonuçtan 34451 - 34460 arası görüntüleniyor.
Ahmed Hulusi
metin
1 Ayrım
757,00 KB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Öyle bir Dünya'da yaşıyoruz ki... Kimileri hâlâ katır sırtında ilerlemeye çalışıyor sınırlı yöresinde; kimileri çağının şimendiferine ulaşmış, döşenmiş raylarda ilerlemek zorunda; kimileri helikopterle ulaşıyor istediği yere uçarak, bağımsızca. Kimi kozasında mutlu; kimi kozanın dışının farkındalığında! Kimileri, eskilerin yaşadığı çağda yaşarcasına eskileri tekrarlamakla ömür tüketirken; kimileri her yeni gelişmeyle her an kendini yenilemekte. Yenilenmek! Sürekli yenilenebilmek! Ender kişilerin nasibi! Acımasızca her şeyi sorgulamak; her edindiği yeni bilgiyle, o ana kadar edindiği bilgi tabanını yeniden sorgulayıp ikisini bütünleştirmek! Ve dahi sürekli düşünmek... "İnsan" olduğunun bilincine ermiş kişinin işi bu! Bu kitap, sonsuzluk içindeki yerini düşünen beyinler için yazıldı. Araştıran, sorgulayan, düşünen beyinlere hizmet verebiliyorsam ne mutlu bana.
Aydın Boysan
metin - Türkçe
1 Ayrım
595,00 KB
Eser Alt Türü: Mizah
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Aydın Boysan okuru olmak , bir ayrıcalık. Öyle ki, okurda, dünyasının kapılarını zorlama, zenginliklerinden daha çok yararlanma isteği uyandıran ender yazarlardan. ""Damlalar"", bu zenginliğin en son sunumu. Öğrenmek, kitap, yazar-okur ilişkisi temeline oturmuş birbirinden ilginç konular, yine Boysanca bir bilgelikle dökülmüş kağıda. Ne mutlu eski ve yeni okurlara..
Ahmet Y. Özütoprak
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,08 MB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Kur'an, kayıp ümmetin kendisini bulma referansıdır. Vahiy, fıtrat alıcılarına karşılık verir. O'ilahi vaad ile tahriften korunmuştur. Müslüman'ın yol azığı, hayat kaynağı Kur'an'dır. Ve Kur'an'ın yaşama dönük yüzü, peygamberi Sünnet'tir. Kur'an'ı rehber edinenlerin hiç bir zaman yok olmayacakları doğru söz ile haber verilmiştir. Hayırlı ümmetin mensuplarının adı Müslüman, önderleri ise Allah (c.c.)'nün kulu ve Resulü Muhammed'dir. 'Müslüman' adından başka isimlere ihtiyaç duyanların, Allah Resulü'nden başka önderleri olanların, Kur'an'la birlikte başka dinamiklere başvuranların, Allah (c.c.)'den başkalarını da hoşnut etme gayretinde olanların; kısacası, Allah'tan başkalarına kul olmaya heveslenenlerin, alınlarında kazınmış kimlikleri bile olsa onlar Allah'ın Dini'nin tabileri değillerdir. Neye yönelmiş, neye güvenmiş, neye dayanmışlarsa onun dinine tabi olmuşlardır. Allah'ın Dini üzere olmak ancak dini doğru anlamakla mümkündür. Doğru anlaşılması gereken din, ed-Din olan İslam'dır. Elinizdeki kitabın konusu da, dinin doğru anlaşılmasının yol işaretlerine daidir. gizle
Kemal Tahir
metin - Türkçe
1 Ayrım
562,50 KB
Eser Alt Türü: Edebiyat
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
"Cahit Sıtkı meçhule zorla götürülüp adak edilmiş bir hayat kurbanıdır. Bu cinayette frengili Baudelaire kadar, morfinman ve kokainman Peyami'nin de müşterek cürümleri vardır… Fuzuli ve Baudelaire olmaktan daha gülünç, daha zavallı bir şey olamaz. Biz Baudelaire'i Fransız içtimai hayatının müthiş buhranlar geçirmekte olduğu bir devre tekabül ettiği için ibretle okumalıyız. Biz Fuzuli'yi adım adım inhitata giden bir devrin ümitsizliğini anlatıp tespit etmiş bir bedbaht diye mütalaa etmeliyiz…" Notlar'ın 5. cildinde, Kemal Tahir'i gençlik yıllarında buluyoruz. Edebiyat kariyerinin henüz başındaki Tahir'in şiirleri, bir başlarına önemli olmalarının yanı sıra, dönemin şiir dünyası hakkında da bizi aydınlatıyor. Ziya İlhan'a yazılan mektuplarda ise "Geçit" dergisinin kuruluş çalışmalarına, genç edebiyatçılardan oluşan bir topluluğun ideallerine, karşılaştıkları güçlüklere, hayal kırıklıklarına ve edebiyat çevrelerine yönelttikleri eleştirilere tanık oluyoruz.
Kemal Tahir
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,48 MB
Eser Alt Türü: Edebiyat
Görüntülenme Sayısı: 4
Kemal Tahir
metin - Türkçe
1 Ayrım
675,50 KB
Eser Alt Türü: Edebiyat
Görüntülenme Sayısı: 4
Kemal Tahir
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,51 MB
Eser Alt Türü: Edebiyat
Görüntülenme Sayısı: 4
Kemal Tahir
metin - Türkçe
1 Ayrım
819,00 KB
Eser Alt Türü: Edebiyat
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Türkiye'nin seçkin yazarı Kemal Tahir'in geride bıraktığı notlar arasında, Kitap Notları ayrı bir yer alıyor. Kitap yalnız içinde yaşanan çağın insanları arasında değil, kuşaklar arasında da tarih boyunca süregelen iletişimin en kalıcı araçlarından biridir. Tarihin, yazının bulunuşuyla birlikte başlatılması bile bu açıdan çok anlamlıdır. Yazılı ilişkiler, ilk kez, insanoğlu arasında o ana kadar varolan yüz yüze ilişkileri aşıyor ve çağlar üstü yepyeni bir uygarlık aşamasının kapılarını aralıyordu. Yazıyı ve kitabı ortaya çıkaran Doğu toplumları böylece dünya uygarlığında çok kendine özgür bir yer de elde ediyorlardı. Kemal Tahir, kitap okumayı başlı başına bir düşünme ve sorgulama yöntemine dönüştürmüştü. Seçkin yazar, salt kitapları okumakla kalmaz; üstünde yeniden düşünme, sorular sorma ya da tartışma gereksinimini duyduğu metinlerden alıntılar yarar; onlarla ilgili notlar da tutardı. Binlerce yapıt üstünde süregelen bu gezinin sonucu, 1950'lerden, Kemal Tahir'in dünyamızdan ayrıldığı 1973 yılına kadar uzanan bir dönemi kapsayan Kitap Notları oldu. Kemal Tahir'in Kitap Notları, alıntılarla yeniden gün ışığına çıkmasını sağladığı düşünce ve görüşler ya da sorgulanmasını istediği gerçeklikler kadar, insanoğlunun, "kitap okuma sorumluluğu" açısından da eşsiz bir belge niteliğini taşıyor.
Ali Şeriati
metin - Türkçe
1 Ayrım
588,50 KB
Eser Alt Türü: Tasavvuf
Görüntülenme Sayısı: 4
Andre Sernin
metin - Türkçe
2 Ayrım
418,16 KB
Eser Alt Türü: Anı
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Küçük Asya'da zengin bir aile ortamında dünyaya gelmiş genç bir Ermeni,1915 katliamından şans eseri kurtulur. Ailesinin tamamı katledilmiştir.1918 yılına kadar büyük zorluklar çekerek hayatta kalmayı başarır. Silahsızlanmanın ardından İstanbul'a gidecektir. İşgal kuvvetleri arasında Fransızlar da vardır. Oradan bir şekilde Paris'e gider. Burası çocukluğundan beri hayalini kurduğu düşlerin ülkesidir. Elinde cesaretinden ve fizik gücünden başka hiçbir şeyi olmayan genç adam, çalışır çabalar, uzun uğraşlar sonunda elmas trasçısı olur. Artık, Türkiye'de olduğundan çok daha iyi yaşamaktadır.1930 yılında yaşanan büyük ekonomik krize kadar herşey yolundadır ama krizle birlikte işsiz, ortada kalır.

Sayfalar