En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 37862 sonuçtan 34501 - 34510 arası görüntüleniyor.
İbn Kayyım El-Cevziyye
metin - Türkçe
3 Ayrım
1,76 MB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 6
İbn Kayyım El-Cevziyye
metin - Türkçe
3 Ayrım
1,74 MB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 6
İbn Kayyım El-Cevziyye
metin - Türkçe
3 Ayrım
1,98 MB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 6
Prof.Dr. Mehmet Erdoğan
metin - Türkçe
4 Ayrım
1,48 MB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 6
Muhammed el-Emin Eş-Şankitî
metin - Türkçe
4 Ayrım
3,23 MB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 6
Ziyaeddin el Kudsi
metin - Türkçe
13 Ayrım
491,00 KB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Ziyaeddin El-Kudsinin kaleme aldığı bu kitap; insanın yaratılışından bu güne dek şeytan ve insan oğlu arasındaki mücadeleyi anlatmakta olup günümüzdeki insanların en büyük sorununu da açıklamaktan geri kalmamaktadır. Günümüzdeki insanların en büyük sorunu, iman-küfür sınırlarını bilmemeleri, dolayısıyla müslüman kafir ayırımını yapamamalarıdır şeklinde meseleye yaklaşan bu kitap; bu meseleleri net ve anlaşılır bir üslupla hiç eksiksiz ortaya koymuş ve onlar da hiçbir kapalılık bırakmamıştır. Eğer İslamı tam manada yaşamak, yaşatmak ve Allah (c.c)a Onun razı olduğu ve istediği şekilde ulaşmak istiyorsanız bu kitabı okumaktan bir an bile geri kalmamalısınız!.....
Abdurrahman Ceziri
metin - Türkçe
3 Ayrım
2,31 MB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Abdurrahman Ceziri başkanlığında seçkin Mısır ulemasından oluşan bir komisyonun uzun ve titiz çalışmasının bir ürünü olan Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Mehmet Keskin tarafından tercüme edilerek toplumumuza kazandırılmıştır. Kitapta temizlik, namaz, oruç ve hac gibi ibadet konularından başka hayatın hemen hemen bütün alanlarında karşılaştığımız problemlere ehl-i sünnet mezheplerinin Kur’an, sünnet, icma ve kıyasa dayanan İslâmi çözümleri yer almaktadır. Her fıkhî mesele özel başlıklar altında ele alınmakta, konu genel hatları ile açıklandıktan sonra önce dört büyük mezhebin ortak çözümlerine yer verilmekte, sonra da aynı konu her mezhebe göre ayrı ayrı, eksiksiz ve sade bir dil ile açıklanmaktadır. Eserin sonuna, hiçbir fıkıh kitabında bulunmayan, Türkçeleştirilemeyen fıkıh terimleri sözlüğü; şahıs, yer isimleri ve fıkhî terimleri içeren genel bir indeks ve konuların alfabetik fihristi eklenmiştir.
Kadir Canatan
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,83 MB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Dünyada hiçbir din, kültür ya da uygarlık yalın ve tek biçimli değildir. Bununla birlikte Batı dünyasında oluşturulan islamofobi ve anti-islamizm, İslâm ve müslümanlar hakkında özel bir kurgu inşa etmektedir. Bu kurguya göre Batı Batı’dır, Doğu da Doğu. Bu iki dünya arasında uzlaşmaz çelişkiler mevcuttur. Biri olumlu özelliklere, diğeri de olumsuz özelliklere sahiptir. Önemli oranda klasik oryantalist bir söyleme dayanan bu kurgu, dünya gerçekleriyle bağdaşmadığı gibi sonuçları itibariyle de asla masum değildir. Çünkü bu söylem, kaçınılmaz bir şekilde farklı dinlerin ve kültürlerin bir arada ve barış içinde yaşadığı ve gelecekte de yaşayabileceği gerçeğini göz ardı ettiği gibi, zımnen bir uygarlıklar savaşını da öngörmektedir. Bu anlamda oryantalizm kadar "anti-islamizm" de, çatışmacı bir ideolojidir. Çatışma temelli bir ideolojinin kendisini barış yanlısı, ötekileri ise terörist ve saldırgan olarak sunması, kendi mantığı içinde giderilmesi mümkün olmayan çelişkiler barındırmaktadır.
Yusuf Kerimoğlu
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,17 MB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 6
Yusuf B. İsmail En-Nebhânî
metin - Türkçe
1 Ayrım
791,00 KB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 6

Sayfalar