En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 37862 sonuçtan 34531 - 34540 arası görüntüleniyor.
Şinasi Gündüz ve Mahmut Aydın
metin - Türkçe
1 Ayrım
567,00 KB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 6
Siraceddin Önlüer
metin - Türkçe
1 Ayrım
697,50 KB
Eser Alt Türü: islam /kültür
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Kalp, yüce Allah’ın nazar ettiği bir cevherdir. Hikmetle ve irfanla tanışmak, kâmil bir insan olmak için kalbin ulvi özelliklere bürünmesi gerekiyor. Bu da onun Salih ameller işlemesiyle mümkün. Elinizdeki kitap, takvadan tefekküre, kanaatten rızaya, sabırdan hüzüne kadar, işte bu Salih amelleri ele alıyor, maneviyat büyüklerinin hayatlarından çarpıcı örneklerle okuru kalp alemini tanımaya çağırıyor. Bu kitap birinci kitabin bir devami niteligini tasimaktadir. Ikinci bölüm de toplam alti ana bölüm altında Siraceddin Önlüer’in kaleminden, detaylı bir anlatım içermektedir.
Farhad Daftary
metin - Türkçe
1 Ayrım
3,43 MB
Eser Alt Türü: Tarih
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
İsmaililer, en büyük ikinci Şii İslam topluluğu olup yaklaşık pek çok ülkeye dağılmış olarak yaşamaktadırlar. Yirmi yıllık bir araştırmanın ürünü olan bu kitap, İslamın oluşum döneminden günümüze dek İsmaililerin tarihlerinin ve öğretilerinin izini sürüyor. Erken Fatımiler, Fatımilerin altın çağı, Tayyibi Mustali dönemi ve Moğol istilası öncesi İran ve Suriye’nin Nizari İsmailileri dahil olmak üzere her aşama ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Son bölümde modern İsmaili toplulukların, özellikle de Nizarilerin sosyo-ekonomik gelişmelerinin tarihi verilmiştir. Çeviriye temel alınan son baskıda, yazar metni güncellemiş, kaynakçayı genişletmiş ve fotoğraf eklemiştir. “Hem kalınlık olarak hem de içerik olarak tek kelimeyle devasa. Daftary uçsuz bucaksız kaynaklarla ve aşırı karmaşık bir konuyla olağanüstü bir şekilde başa çıkmış.” —Robert Irwin, Journal of Royal Asiatic Society “Daftary’nin çalışması İsmaili tarih araştırmalarında bir dönüm noktasıdır.” —David O. Morgan, History “Daftary, İsmaililerin uzun ve karmaşık tarihlerinin her aşamasını belgelendirmiş. —Paul E. Walker, Journal of the American Oriental Study
Fazlur Rahman
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,76 MB
Eser Alt Türü: islam /kültür
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
İslam, "Allah'ın iradesine teslim olma"dır, yani Allah'ın emrine ve Ahlaki Buyruğu, dünyanın fiziki dokusunda uygulamaya azmetmedir. Bu uygulama Allah'a hizmettir; O'na ibadettir. Müslüman, bu hizmeti yerine getirebileceğine, getirmek zorunda olduğuna dair inancını asla yitirmemiştir. O kendi kendini yokladığı şu sıralarda, daha önce asla tasavvur etmediği bir bütünlük içinde bu hizmetin anlamını idrak etmeye çalışmaktadır. Müslüman'ın şu anda doğmakta olan tasavvurunun derecesi, genişliği, tamlığı ve faaliyeti, sadece kendi geleceğini değil, çevresindeki dünyanın da büyük bir kısmını etkisi altında alacaktır.
Eşrefoglu Rumi
metin - Türkçe
1 Ayrım
395,00 KB
Eser Alt Türü: Edebiyat
Görüntülenme Sayısı: 6
Hüseyin Korkmaz
metin - Türkçe
1 Ayrım
394,50 KB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 6
Platon
bilgisayar sesi + metin - Türkçe
3 Ayrım
281,94 KB
Eser Alt Türü: Felsefe
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Platon, hiç kuşku yok ki düşünce tarihinin en önemli ve etkili filozoflarından biridir. Felsefenin kurumsallaşmasına ve felsefede yazılı geleneğin oluşmasına katkıda bulunmuş, iki dünyalı metafiziğiyle bütün bir Ortaçağ düşüncesini belirleyecek olan idealist felsefe geleneğinin başlatıcısı olmuştur. Hıristiyan Ortaçağ felsefesine ve İslam düşüncesine etkisi bakımından da ayrıca önem taşıyan Platon, düşünce tarihi boyunca tartışılan tüm problemleri yüzlerce yıl öncesinden ele almış ve ilk büyük felsefi sistemi inşa etmiştir. Kritias, Platon'un geç dönem diyaloglarından biridir. Diyaloğa adını veren Kritias, yaptığı uzun konuşmasında eskiden rahiplerin anlattığı ve Solon'un da kaydettiği savaşlardan, Akropolis'ten, şehrin yapısından ve nasıl kurulduğundan söz eder. Platon'un kayıp ada Atlantis'ten de söz ettiği bu diyalog, aynı nedenle felsefe dışı alanlar açısından da büyük önem taşır. Erken dönem diyaloglarından olan Kharmides ise, bilgelik konusunu ele alır. Ölçülülük, bağlantılı ele alınan bir başka konudur. Diyalog, Kharmides'in bahsettiği dört bilgelik tipinden hiçbirini onaylamayan Sokrates'in bakış açısıyla, bilgeliğin ne olduğundan çok ne olmadığı noktasına varılmasıyla sonuçlanır. (Tanitim Bülteninden)
Platon
bilgisayar sesi + metin - Türkçe
3 Ayrım
293,83 KB
Eser Alt Türü: Felsefe
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Platon, hiç kuşku yok ki düşünce tarihinin en önemli ve etkili filozoflarından biridir. Felsefenin kurumsallaşmasına ve felsefede yazılı geleneğin oluşmasına katkıda bulunmuş, iki dünyalı metafiziğiyle bütün bir Ortaçağ düşüncesini belirleyecek olan idealist felsefe geleneğinin başlatıcısı olmuştur. Hıristiyan Ortaçağ felsefesine ve İslam düşüncesine etkisi bakımından da ayrıca önem taşıyan Platon, düşünce tarihi boyunca tartışılan tüm problemleri yüzlerce yıl öncesinden ele almış ve ilk büyük felsefi sistemi inşa etmiştir. İsmini, ülkesinin yasalarını bizzat hazırlamış olan efsanevi Girit Kralı'ndan alan Minos, Sokrates ve ismi verilmeyen bir öğrenci arasında geçer. Sokrates'in kanunun ne olduğu sorusuyla başlayan diyalog, insanlar için en iyi kanunları kimlerin hazırlayabileceği sorusuna yanıt vermeye çalışırken, başta Kral Minos olmak üzere Antikçağın en iyi tanınan kanun yapıcılarının küçük bir eleştirisine dönüşür. Epinomis diyaloğu ise, bilgeliğin ne olduğunun ve bilgeliğe hangi yollardan ulaşılabileceğinin tartışıldığı diyalog Giritli Kleinias, Lakedaimonialı Megillos ve bir Atinalı arasında geçer. Diyaloğun kendine özgü yanlarından biri konuşmacılar arasında Sokrates'in adının geçmemesi ve olayların da yine onun ağzından aktarılmamasıdır.
insan sesi mp3 - Türkçe
3 Ayrım
42,00 MB
Eser Türü: Dergi
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Haftalık Siyasi Dergi
Alan MacDonald
metin - Türkçe
4 Ayrım
1,90 MB
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Angela Nicely, şeker mi şeker, çok tatlı ve masum bir kız gibi görünebilir, ama gerçek hiç de öyle değil! Okulun ilkbahar kermesinde Burnu-Havada Tiffany’yi yenmeye, midilli partisinde bir ata binmeye ve gizemli bir komşuyu gözetlemeye çalışırken Tatlı Bela Angela işleri yine çok fena karıştıracak! Çok komik üç hikâyenin başrolünde tabii ki Tatlı Bela Angela var! Dikkat Dikkat! Angela İş Başında! O Her Şeyi Herkesten İyi Bilir.

Sayfalar