En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 37197 sonuçtan 34551 - 34560 arası görüntüleniyor.
Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre
metin - Türkçe
1 Ayrım
339,50 KB
Eser Alt Türü: İslam
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Bu kitabın amacı 1) Bütün bu kavram ve yol yordam kargaşalarının izalesinde işe yarayacak olan sarahat ve vuzuhun temellerini, 2) Tabiat ilimlerinin mahiyet ve sınırlarının temyiz ile kavramanın ne kadar zor bir iş olduğunu, 3) Bunları dirayet ve isabetle yorumlamanın ya da başka yerlerde yorum malzemesi yapmanın daha da zor, nazik ve çok mesuluyetli bir iş olduğunu, ve dolayısıyla da 4) Tabiat İlimleri'nin künhüne vakıf olmayanların ya da vehimlerini ilim zanneden heveskarların Tabiat İlimleri hakkında ahkam kesmelerini ne kadar isibetsiz olduğunu takdim etmektir.
Prof. Dr. Ahmet Koç
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,03 MB
Eser Alt Türü: İslam
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Bu kitapta vahyin insan yaklaşımı ve insanı eğitmek için gönderilen peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed'in bir eğitimci olarak kişisel ve görevle ilgili nitelikleri incelenmiştir. Vahiy zincirinin son halkası olan Kur'an incelendiğinde insan merkezli bir yaklaşımdan söz etmek mümkündür. İnsanı bütün yetenekleri, eğilimleri, ihtiyaçları, beklentileri, üstünlükleri ve zaaflarıyla birlikte ele alan Kur'an, insanın kendi dışındaki varlıklardan birisi değil, kendisi olmasını istemektedir. İnsanın kendini gerçekleştirmesine rehberlik etmek için gönderilmiş bütün peygamberler gibi Hz. Muhammed'in de görevi kendisine verilen mesajı hedef kitleye tebliğ etmektir.
Allame Şerefuddin
metin - Türkçe
1 Ayrım
295,00 KB
Eser Alt Türü: İslam
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Resulullah (s.a.a) buyuruyor ki; - Şüphesiz ki Allah Ehl-i Beyt'imin sevgisini benim mükafatım olarak sizlere farz kılmıştır, bunu da kıyamet günü sizlerden soracağım. - Benim Ehl-i Beyt'im Nuh'un gemisine benzer, ona binenler kurtulur, binmeyense helak olur. - Fatıma, vücudumun bir parçasıdır; ona eziyet eden herkes bana eziyet etmiş olur ve onu gazaplandıran her şey beni gazaplandırmış sayılır. - Fatıma'yı gazaplandıran her şey Allah'ı gazaplandırır ve O'un sevindiren her şey Allah'ı sevindirir.
Prof. Dr. Ali Murat Daryal
metin - Türkçe
2 Ayrım
1,58 MB
Eser Alt Türü: islam /kültür
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
İslam’da kurban genel olarak ibadetlerin takip ettikleri seyre zıt bir seyir gösterir. Müslümanlar bunu tabii karşılarlarken Batılı Hı¬ristiyan şer odakları bu zıt oluşumu Müslümanların aleyhinde kullanmak ve onları aldatmak için, onda kendi hesaplarına istis¬mar edecekleri malzeme bulmak istemişlerdir. Bu taarruz ve hü¬cumlar daha önceleri kendi tabiî seyrine göre gelişirken meselenin siyasileşmesi ile beraber hızını ve şiddetini çok daha fazla arttır¬mıştır. Müslümanlar, bu taarruz ve hücum karşısında savunma mevzilerine geri çekilmişler ve bu durum şirret Batıyı daha cesa¬retlendirmiştir. Nihayet iki tarafın tutumu ile ortaya böyle bir tablo çıkmıştır. Bütün bunların bir tek sebebi vardır ki, o da Müslümanların bir ibadet felsefesi kuramamış ve yine bu kapsam içinde isimleri bu güne göre belirlenmiş de olsa bir ibadet psikolojisi ve sos¬yo¬lojisi geliştirememiş olmaları idi. Her bir Müslüman, ben iba¬det¬lerimi yaparım, bu ibadetlerin bende hâsıl etmek istediği kemâlât ve tekâmül nasıl olsa bende tecelli eder ve ben nasıl olsa arzu edilen manevi mertebelere ulaşırım, diye düşünüyordu. Bunda haklıydı. Bir ilacın iyi gelmesi için hastanın o ilacın terki¬bini bil¬mesinin lüzumu olmadığı gibi.
Brigitte Riebe
metin - Türkçe
2 Ayrım
2,91 MB
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
... Büyük Ananın rahibi Çift Ağızlı Balta tapınağında diz çökmüştü. Önünde kireç taşından yapılma iki tören boynuzu ve yılan tanrıçanın küçük bir heykeli vardı. Sol elinde kutsal yağla dolu kulplu bir testi tutuyordu, suratını ise deri bir boğa maskesi örtmekteydi. Elerini yukarı kaldırdı ve duyulur duyulmaz bir sesle yakarmaya başladı. Giritin üzerindeki gökyüzü kararmaya başlamıştı bile. Kor halindeki sünger taşları adanın üzerine sağanak gibi yağıyordu. Denizin üzerini dolduran yüzen kaya parçaları, gitgide artan bir süratle birleşip yanan setler oluşturuyordu. Kabaran sular önlerinde oluşan bu doğal engele balyoz gibi darbeler indirmeye başlamıştı. Uğultuları yeri göğü dolduruyordu. Devasa su sütunları yıldırımlar eşliğinde fışkırmaya başlamıştı. Sel baskını, büyük sel baskını! Bir anda kendine geldi ve nerede olduğunu anımsadı: Mavi Yunuslar Sarayında bulunuyordu. ...
Doç. Dr. Abdulkadir ŞENER
metin - Türkçe
1 Ayrım
205,50 KB
Eser Alt Türü: İslam
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
İslam'da Mezhepler ve Hukuk Ekolleri
Aşkın Güngör
metin - Türkçe
3 Ayrım
714,01 KB
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Görüntülenme Sayısı: 5
Aysel Gürmen
metin - Türkçe
1 Ayrım
126,50 KB
Eser Alt Türü: Çocuk Kitabı
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Selen, çok tatlı bir kız. Bütün çocuklar gibi sevimli ve renkli bir dünyası var. Selen'in öykülerini okurken kendi çocuğunuzun dünyasına konuk olduğunuzu düşüneceksiniz. Selen, sizin de çocuğunuz çünkü...
Çetin Agaşe
metin - Türkçe
1 Ayrım
410,50 KB
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Bu gemi varsa araştırmacılar onu doğru yerde mi arıyor?O tarihlerde dünya üzerindeki her canlıdan bir çiftin bulunduğu devasa bir gemiyi inşa etmek mümkün müydü? Neden dünya bu geminin enkazının peşinde?... Bu soruların cevaplarıyla yakından uzaktan ilgilenmeyen bir adam, kendini işi gereği nesiller boyu sürdürülen gizemli bir maceranın tam merkezinde buluverir. Ve gizli tutulan kadim bilgilerin, dünyayı tehdit edecek bir silaha dönüşümünü engellemek için saklı tutulduğunu keşfeder... Gazeteci-Yazar Çetin Agaşe, bu kez farklı bir tarzla; okurlarının karşısına çıkıyor. Nuh'un Gemi'sinin varlığını, yarattığı kahramanlarıyla birlikte ilginç iddialarla kurgulandığı romanında sorguluyor'
İsmail Yılmaz
metin - Türkçe
1 Ayrım
586,50 KB
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
İşçilerin hak arama mücadelesinde tek umutları sendika. Ya sendika işverenle gizli bir işbirliğine giderse!..

Sayfalar