En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 36240 sonuçtan 35491 - 35500 arası görüntüleniyor.
Ali Osman Köse
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,08 MB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 3
Hüseyin Başol Güleç
metin - Türkçe
1 Ayrım
310,50 KB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Çevre, insan ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri dış ortamdır. Yaşam ve canlılığın üç temel elemanı su, hava ve topraktır. Bu üç unsur aynı zamanda ekolojik dengenin de unsurlarıdır. Çevrenin korunması ve bozulanın düzeltilmesi günümüzde üzerinde önemle durulan konular arasında yer almaktadır. Gerçekten çevreye verilen zararlar ve ortaya çıkan sorunlar ister gelişmişlik yönüyle isterse politik sistemler açısından değerlendirilsin tüm Dünyanın ortak sorunudur. Çevre sorunları ve çevre koruması gibi kavramlar özellikle geçen son 20-25 yıl içinde tüm dünya kamuoyunu etkileyen zaman zaman da uygarlığın geleceği konusunda toplumları ve bireyleri kaygıya düşüren kavramlar olmuşlardır.
Luis Espinoza
metin - Türkçe
1 Ayrım
271,50 KB
Eser Alt Türü: Kültür
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Altın hırsına kapılmış beyazların gasp ve istila etmelerinden önce Peru'daki yüksek tepelerde aşkın bir uygarlık yaşanıyordu. Onlardan bugün bize kalan bilgelik öğretileri çağdaş uygarlık yaşamının içine sıkışıp kalmış olan tinselliğimizi ferahlatan bir kutu esintisi olacaktır.
Müşerref Yakışık
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,37 MB
Eser Alt Türü: Tarih
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Genel Olarak Zamanaşımı Zamanaşımı ve Islah Kıdem Tazminatında Zamanaşımı İhbar Tazminatında Zamanaşımı Kötüniyet Tazminatında Zamanaşımı Sendikacılık Tazminatında Zamanaşımı Ayrımcılık Tazminatında Zamanaşımı İş Güvencesinden Kaynaklanan Taleplerde Zamanaşımı İşverenin Gözetim Borcundan Kaynaklanan Taleplerde Zamanaşımı ücret Alacaklarında Zamanaşımı üçlü İş İlişkilerinde Zamanaşımı Zamanaşımının Durması, Kesilmesi ve Taraf İradelerinin Zamanaşımına Etkisi İlgili Yargıtay Kararları.
Zeki Müren
metin - Türkçe
1 Ayrım
117,50 KB
Eser Alt Türü: Şiir
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Şiirler
Oktay Taftalı
metin - Türkçe
1 Ayrım
113,00 KB
Eser Alt Türü: Şiir
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Şair kendisine sunulan bu dünyadan hoşnut değildir. Ona göre bu yarım yamalık dünya ve onun yalan yanlış gidişi, sürekli onarılmak zorundadır. Şiir yazma eylemi, işte bu onarma çabasının bizzat kendisidir. Eğer yalnızca dil, bu dünyayı onarmak için yeterli olsaydı, imgeye gerek yoktu. Ancak şair için, dünyanın eksikliği karşısında dil, çok azdır yetersizdir.
David Frum
metin - Türkçe
1 Ayrım
1001,00 KB
Eser Alt Türü: Politika
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Amerikan dış politikasının son dönemde en çok söz sahibi olan perde arkası yöneticileri David Frum ve Richard Perle, şeytan olarak tanımladıkları dik ekseni terörizmi engellemek için yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor: - İran'ın terörist mollalarını devirmek için çalış. - Suriye'deki terörist rejime son ver. - Suudi Arabistan'ı ve Fransa'yı dostların olarak değil; rakiplerin, hatta düşmanların olarak kabul et. - Reformlar yapılmadıkça Birleşmiş Milletler'e destek verme. - Yurt topraklarında, göç kontrollerini ve güvenliği sıklaştır. - CIA'ı ve FBI'ı ciddi şekilde yeniden örgütlendnir. - Çin'i sıkıştır ve Kuzey Kore'yi abluka altına al ki, diğer şer ekseni devletlere nükleer programlarından vazgeçmeleri için baskı yapabilesin. - Olası bir Filistin Devleti'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin yararına olacağı hayalinden vazgeç. "George W. Bush yönetiminin ilk iki yılında: Cheney, Powell, Rice, Rumsfeld, Tenet ya da Wolfowitz gibi altın kalkanlı Praetorian Gardiyan'ın bildik isimlerinden olması da, Amerika'nın dış polikitasındaki en etkili düşünürün David Frum olduğunu söylemek abartı değildir." - The New Yorker- "Richard Perle, şimdilerde Amerikan dış politikasında etkili olan Yeni Muhafazakarlar (Neo-Conservatives)'in entelektüel önderidir. O, Bush'un ve onun Ulusal Güvenlik Danışmanı Condoleezza Ricc'in ve hatta başkanlığa oynayanların bile üzerinde derin etkileri olan bir isimdir."
Ethan L. MENCHINGER
metin - İngilizce
1 Ayrım
163,00 KB
Eser Alt Türü: Tarih
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Ottoman court chroniclers had definite notions of the past, and of the proper nature, use, and form of history. Oftentimes, they reveal these ideas in the prefaces of their works. An examination of seven prefaces from eighteenth-century court histories shows an ideal practice of history-writing quite different from modern understandings. This practice is intensely moral and practical; it also suggests that historians should produce works beautiful in-and-of-themselves. Like medieval and pre-modern European historiography, eighteenth-century Ottoman court chronicles aimed to be true and useful in an exemplary sense, and also pleasing to the senses. Truth, utility, and form were thus closely linked elements of good history-writing.
Süha Tanrıver
metin - Türkçe
1 Ayrım
859,00 KB
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Derdestlik itirazı, özel hukuk yargılama süreci içerisinde, kendisine sıkça başvurulan ve oldukça önemli bir işlevi üstlenmiş olan kurumlardan birisidir. Hala sözü edilen itiraz türü, özellikle ileri sürülebilme koşullarının tayini bağlamında, uygulamada sorunların yoğunluk kazandığı alanlardan birisini oluşturmaktadır. Bu durum da, onun öneminin artmasına ve güncel-liğini korumasına neden olmaktadır. Elinizdeki bu kitap, daha önce 1998 yılında ilk baskısını yapmış oldu-ğumuz -Medeni Usul Hukukunda Derdestlik İtirazı- başlıklı doçentlik ça-lışmamızın, o günden bugüne kadar, özellikle mevzuatta ortaya çıkmış olan değişikliklerin dikkate alınıp, gözden geçirilmesi ve güncellenmesi suretiyle oluşturulmuştur. gizle
Kamran İnan
metin - Türkçe
1 Ayrım
506,50 KB
Eser Alt Türü: Politika
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Henüz kaideleri ve sınırları belirli olmayan yeni bir dünya düzenine giriyoruz. Bu yeni dünyada Türkiye'nin de yeri ve ufku değişiyor. Peki, Türkiye bu değişmelerin neresinde? Bu kitapta 20. yüzyıl Türkiye'sinde devlet idaresinin işleyişini ele alan yazar'ın politikacı kimliğine uygun olarak,bir sohbet uslubu içerisindeki anlatımını ilgi ile okuyacaksınız.

Sayfalar