En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 37162 sonuçtan 35491 - 35500 arası görüntüleniyor.
GÖRBİR
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
Eser Alt Türü: Dergi/Görme Engelli
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Görme engelliler için dergi
insan sesi mp3 - Türkçe
36 Ayrım
340 MB
Eser Türü: Dergi
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Ulusal aylık süreli yayın
insan sesi mp3 - Türkçe
34 Ayrım
353 MB
Eser Türü: Dergi
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Ulusal aylık süreli yayın
GÖRBİR
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
79.9 MB
Eser Türü: Dergi
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Görme engelliler için dergi
Altı Nokta Körler Derneği
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
89.7 MB
Eser Türü: Dergi
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Aylık Sesli Dergi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
88.5 MB
Eser Türü: Dergi
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
İki ayda bir çıkan süreli dergi
Altı Nokta Körler Derneği
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
115 MB
Eser Türü: Dergi
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Süreli Yayın.
Komisyon
metin - Türkçe
1 Ayrım
8,10 MB
Eser Türü: Dergi
Görüntülenme Sayısı: 4
Altı Nokta Körler Derneği
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
255 MB
Eser Türü: Dergi
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Aylık Sesli Dergi
Hatice Özdemir Kocasakal
metin - Türkçe
1 Ayrım
16,504 kb
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
I. Spor Kavramı ve Zaman İçinde Gösterdiği Gelişim Spor, tek ve yeknesak bir tanımı olmayan ve zaman içinde çok değişikliğe uğramış olan bir kavramdır1. Her şeyden önce spor, çok farklı amaçlarla yapılabilen bir faaliyettir. Bireyler, fiziksel ve ruhsal açıdan daha sağlıklı olmak, boş vakitlerini değerlendirmek, diğer bireylerle iletişim kurmak için sportif faaliyetlere yönelebilecekleri gibi rekabet etmek veya rekabet edebilir sonuçlar elde etmek amacıyla da spor yapabilirler. Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan Avrupa Spor Şartı’nm (Charte europeenne du sport), 2. maddesinde yapılan spor tanımında bu iki amaca da yer verilmiştir. Gerçekten de maddede, fizik ve psişik koşulları açığa vurma veya iyileştirme, sosyal ilişkileri geliştirme veya her düzeyde rekabet edebilir sonuçlar elde etme amacı taşıyan fiziksel faaliyetlerin tümü “spor” olarak kabul edilmiştir2.

Sayfalar