En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 38020 sonuçtan 35801 - 35810 arası görüntüleniyor.
Nevzat Yalçıntaş
metin - Türkçe
1 Ayrım
422,50 KB
Eser Alt Türü: Politika
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin 47 yıllık bir geçmişi vardır. Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğunun kurulmasından kısa bir süre sonra Temmuz 1959'da Topluluğa tam üye olmak için başvurmuştur. Aradan geçen 45 yıldan sonra Aralık 2004'te Avrupa Birliği, Türkiye ile müzakereleri başlatma kararı almıştır. Ancak Türk halkı müzakereler başladıktan sonra görmüştür ki; başta Fransa, Avusturya, Hollanda, Danimarka, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi olmak üzere bazı ülkeler Türkiye'yi dinsel, kültürel ve tarihsel nedenlerle istememektedirler. Elbette Türkiye'yi istememe nedeni olarak dinsel, kültürel ve tarihsel sebepleri söyleyememekte, bunun yerine 301. madde, limanların Rum gemilerine açılması ve azınlık vakıfları gibi gerekçelerin arkasına sığınmaktadırlar. 8 Kasım 2006'da yayınlanacak ilerleme raporunun ardından neler olacağı konusundaki belirsizlik halen sürmektedir. Türkiye haklı olarak, KKTC'ye uygulanan izolasyonlar kalkmadan limanlarını Rumlara açmayı istememektedir. AB'den gelen baskılar ise limanların bir an önce açılması yönündedir. Gerçekten de Avrupa Birliği, birçok insanın düşündüğü gibi bir Hristiyan kulübü mü? Avrupa Birliği gerçekten Türkiye'yi üyesi olarak görmek istiyor mu, yoksa Türkiye denge politikalarının kurbanı mı olmaktadır? Türkiye, AB'ye giremeyecek kadar Avrupa'nın gerisindeyse, neden AB Türkiye'yle hâlâ müzakereleri sürdürüyor? Bu kitabın yazarı Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, İstanbul Milletvekili olarak TBMM'de, ikinci başkan olarak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda görev yapmaktadır. Bu nedenle Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'ın fikirleri ve görüşleri, gerek Kıbrıs gerekse Avrupa Birliği süreci içinde, Türkiye adına bizzat yer alması nedeniyle oldukça önemli ve yakın tarihimize ışık tutacak düzeydedir.
Ahmet Halaçoğlu
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,89 MB
Eser Alt Türü: Tarih
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
İçindekiler: ÖNSÖZ VII KISALTMALAR IX GİRİŞ i BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) 10 Balkan Savaşlarını Hazırlayan Sebepler 10 I. Balkan Savaşı 14 II. Balkan Savaşı, Sebep ve Sonuçlan 19 BİRİNCİ BÖLÜM RUMELİ'DEN TÜRK GÖÇLERİ (1912-1913) 29 A - GÖÇLERİ DOĞURAN SEBEPLER 29 1 — Baskı ve zulümler 31 2 — Dinî Baskılar 41 3 — Ekonomik Sebepler 42 B - GÖÇLERİN BAŞLAMASI VE GÖÇ YOLLARI 45 1 — Karayolu İle Yapılan Göçler 47 2 — Denizyolu île Yapılan Göçler 53 3 — Demiryolu İle Yapılan Göçler 61 C - GAYR-I MÜSLİM GÖÇLERİ VE SEBEPLERİ 63 İKİNCİ BÖLÜM GÖÇMENLERİN TÜRKİYE'DEKİ DURUMLARI 69 A - GEÇİCİ YERLEŞME YERLERİ 70 B - GEÇİCİ YERLEŞİM SIRASINDA YAPILAN YARDIMLAR 79 1 — Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nce Yapılan Yardımlar 81 2 — Diğer Kuruluş, Devlet ve Şahıslarca Yapılan Yardımlar 85 C - GEÇİCİ YERLEŞİM SIRASINDA GÖÇMENLERİN KAR¬ ŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER VE ALINAN TEDBİRLER 87 1 — Göçmen Çocukları ve Eğitim Meselesi 87 2 — Yerli Halk ve Göçmenler 89 3 — Göçmenlerin Sağlık Durumları ve Salgın Hastalıklar 94 a) Göçmenlerin Sağlık Durumlan ve Göçmen Hastahâneleri 94 b) Salgın Hastalıklar 97 c) Salgın Hastalıklara Karşı Alınan Tedbirler 100 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KURULAN KOMİSYONLAR VE SÜREKLİ YERLEŞME FAALİYETLERİ 105 A - KURULAN KOMİSYONLAR 105 B — İSKÂN FAALİYETLERİ 107 C - SÜREKLİ YERLEŞME SONRASI YARDIMLAR VE TANI¬ NAN MUAFİYETLER 121 1 — Yapılan Yardımlar 121 2 — Tanınan Muafiyetler 125 D — GÖÇMENLERİN GERİ DÖNÜŞÜ VE YAPILAN YAR¬ DIMLAR 128 SONUÇ 133 İNGİLİZCE ÖZET (SUMMARY) 135 BİBLİYOGRAFYA 137 DİZİN 145 EKLER 157 Belgeler Resimler Harita I Harita II
Edward Luttwak
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,35 MB
Eser Alt Türü: Politika
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
"Hedefine ulaşmak için ilerleyen bir kuvvet iki yol seçebilir, bir iyi bir de kötü; ilki geniş, doğrudan ve iyi çizilmiştir. İkincisi ise dar, dolambaçlı ve kötü çizilmiştir. Yalnızca stratejinin çelişkili dünyasında bu seçim söz konusudur; çünkü yalnızca savaşta kötü bir yol, daha zayıf savunulur ve hatta düşman tarafından savunmasız bırakılmış olabilir ve bu yüzden tam da kötü olduğu için iyi olabilir. Aynı şekilde, iyi yol, tam da ilerleyen kuvvet tarafından kullanılması daha çok beklenen ve hazırlık yapılan çok daha iyi bir yol olduğu için kötü olabilir." "Si vis pacem, para bellum" şeklindeki Roma atasözü "Barış istiyorsan savaşa hazır ol" anlamındadır. Uluslararası arenada strateji üzerine yaptığı çalışmalarla yakından tanınan Edward N. Luttwak buradaki stratejilerin hiçbirinin Birleşik Devletler ya da başka herhangi bir ülke için öne sürülmediğini söyler. Amacı daha çok, savaşın her türü kadar, barış zamanında bile ulusların takındıkları muhalif tavırların şartlarını oluşturan evrensel mantığı açığa çıkarmaktır. Öyle ki savaşın ve barışın mantığı alanındaki en geniş kapsamlı bu çalışmayla herkes tarafından daha da iyi anlaşılacaktır. Çünkü "strateji"nin bütün ayrıntılarıyla ve farklı bakış açılarıyla yer aldığı bu kitap savaş ve barış gibi iki kutup etrafında "stratejinin mantığının aslında savaşmak kadar barışın korunmasını" da kapsadığını kabul etmektedir.
ATİLLA FİLİZ
metin - Türkçe
1 Ayrım
348,00 KB
Eser Alt Türü: Kişisel Gelişim
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Verimli insan olma sanatı...
Ahmet Deniz
metin - Türkçe
1 Ayrım
335,50 KB
Eser Alt Türü: Kategorisiz
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Hayat...hayat iki nokta arasında bir çizgi.Silip de baştan çizemediğimiz, titrek, kesiksiz, kısacık bir çizgi.Devran içinde anlık bir göz kırpması gibi.Bir komşuluk yol ya da bir atımlık masefe gibi.Uğrayıp geçen kervanlar, gökteki bulut, ya da suya bırakılan iz gibi.Zamandan damıtılmış, tadımlık bir yudum mey gibi.el emeği, göz nuru ince bir nakış gibi.Yedeği olmayan sermaye ile yapılan ticaret gibi.
metin - Türkçe Eser Alt Türü: Bilgisayar
Görüntülenme Sayısı: 5
MAHİR PEKŞEN
metin - Türkçe
1 Ayrım
541,50 KB
Eser Alt Türü: Psikoloji
Görüntülenme Sayısı: 5
MARIO MENENDEZ RODRIGUEZ
metin - Türkçe
1 Ayrım
503,00 KB
Eser Alt Türü: Politika
Görüntülenme Sayısı: 5
Süreyya Yamaner
metin - Türkçe
1 Ayrım
295,50 KB
Eser Alt Türü: Eğitim
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Anne de bana, işitme engelli Ahmet'in 9 yaşına kadar yaşadıklarına tanıklık ediyor. Kendisi bir ev hanımı olan Süreyya Yamaner'in oğluyla birlikte giriştikleri mücadeleyi anlattığı günlüğü. Anne ve oğlunun sessiziğin içinden çekip çıkardıkları hayatlarının gerçek öyküsü.
Ali Ayten
metin - Türkçe
1 Ayrım
801,50 KB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
"Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir" diye buyurur Hz. Mevlânâ. Bu söz, insanların birbirini anlaması, birbirlerinin dertleriyle hemhal olması için benzer duyguları hissetmesinin ne kadar önemli olduğunu anlatır bize. "Din" ortak duygu olması bakımından toplumların en önemli tutkalıdır. İşte bu kitapta okuyucular, Türkiye örnekleminde dindarlığın bireylerin empatik eğilim ve yardımlaşmalarındaki rolüne; din, empati ve yardımlaşma arasındaki ilişkinin çeşitli görünümlerine dair önemli değerlendirmeler bulacaklar.

Sayfalar