En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 38893 sonuçtan 35811 - 35820 arası görüntüleniyor.
Anthony D. Smith
metin - Türkçe
1 Ayrım
541,00 KB
Eser Alt Türü: siyaset
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Kıyı göründü" nidaları akılcılık, deneycilik, pozitivizm, bilimcilik, idealizm, spiritüalizm, nasyanlizm gibi serap kıyılarda boş semalarda aksetmiş ama büyük hayal kırıklıkları ardarda gelmişti. Nereye demirleyecekti artık insanoğlu gemiyi? Kim garanti verecekti bu kıyının salim ve kalıcı olduğuna? Ve "salim" bir kıyı var mıydı sahiden de? Buzlu camlar ardından kendi yüzünü arayan Batılı insan, aklın bu umutsuz seyahatinde demirleyebileceği bir kıyıyı bulamadı belki ama gemide yaşanlar için metafizik göndermeleri içeriye sevkedecek bir tutkal bulmuştu. Bu tutkal hem bir metafizik asabiyye ihtiyacını karşılayacak hem de "dışarıya karşı" toplumu zinde tutucu bir coşkuyu barındıracaktı. Bunun adı, milliyetçilikti. Milliyetçilik, sosyal bilimlerin kör noktası olmaya devam ediyor. Gerek teori öncesi aşamada, gerekse sonrasında Sosyal bilimlerin felsefi sınırlarını zorlayan örneklerle karşısına çıktı milliyetçilik ve bukalemun vasfıyla da, birçok makro-teoriyi çıkmaza soktu. Onun hem yeryüzü ölçeğinde evrensellik kazanmış olması, hem de her ülkede evrenselliğe meydan okuyan bir çerçeve çizmiş olması, sosyal bilimcilerin işlerini kökünden zorlaştıran bir boyut içeriyor.
Muharrem Özen
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,27 MB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 6
Prof. Dr. İrfan Aycan , M. Mahfuz Söylemez
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,18 MB
Eser Alt Türü: Tarih
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Tarihi, ideolojik olarak okuma eğiliminde olan tarihçilerin genelde kendisine yabancılaşmış, dününü iyi tanımayan veya dünü bilinçli olarak tahrif eden bireylerden oluşması, bu insanların yarınlarını ideolojik olarak kurgulamak istemelerinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Burada haklı olarak “Tarih kurgulanabilen bir ilim midir?” sorusu akla gelmektedir...
İdris Küçükömer
metin - Türkçe
1 Ayrım
799,00 KB
Eser Alt Türü: Politika
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Cumhuriyet tarihini, değişik fonksiyonlar ve özellikleri açısından numaralandırma işlemini (2. Cumhuriyet gibi) ve “Kurtuluş Savaşı’nın anti-emperyalist olmadığı” tezini 1973 yılında ortaya süren Küçükömer, öteden beri özgün düşüncelerinden dolayı “ambargolu”ydu. Kimliğine karşı konulan bu “ambargo”yu kimler daha da ağırlaştırmak için gizli/açık tavır almadı, ittifaklara girmedi ki? Bu “ambargo”ya rağmen Küçükömer, temel sorusuna cevap aramaya devam etti. “Ben doğulu mu, yoksa batılı mıyım?” sorusuna cevap vermek ömrünü aldı desek doğru olur. Doğu toplumunda doğan, Batı’dan etkilenen bir bilim adamı olarak “düşünmeyi yasaklamış bir toplumda” bugün sivil toplumu savunan birçok kişinin ilk esin kaynağı oldu. Onlar gerçeği belirtmese de, onlara yön ve hedef gösterdi. “Biz kimiz? Neyi değiştirebiliriz?” diye sormuştu. Sivil Toplum Yazıları, Küçükömer’in sivilleşme konusundaki fikirlerini içeren, sivil toplumun işlevini analiz eden gerçek bir kaynak.
Peter Thomson
metin - Türkçe
1 Ayrım
678,50 KB
Eser Alt Türü: Eğitim
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Yeryüzündeki yaratıklar arasında sadece iki ayaklı, dik yürümeyi becerebilen garip bir tür diğerlerini hakimiyet altına alabildi... ... İnsanoğlu Hem de... en iyi olmadığımız, En güçlü olmadığımız, En parlak renkli olmadığımız halde! Yapay hava kaynaklarının yardımı olmadan suyun altında yüzemiyoruz. Bizi havada tutacak araçların yardımı olmadan uçamıyoruz. Giyecekler olmasa dünyanın birçok bölgesinde hayatta bile kalamazdı. Ancak, bütün bu olumsuz koşullara rağmen, dünyaya hakimiyet kurmayı başardık. Neden?... Çünkü, kendi türümüzle en karmaşık düşünceleri, teorileri ve mesajları paylaşabilecek şekilde iletişim kuruyoruz. Balıkların, fillerin ya da kartalların da insanlar gibi iletişim kurabildiğini düşünün... Bugün bambaşka bir dünyada yaşıyor olurduk. Bu kitabın amacı sosyal konumunuz, mesleğimiz, yaşınız, cinsiyetiniz, renginiz, dini inancınız, ekonomik durumunuz ne olursa olsun, uygulayabileceğiniz çok önemli bir beceriyi, belki de sahip olabileceğiniz en önemli beceriyi, yani iletişimin sırlarını öğrenmenize yarayacak fikir, yöntem ve teknikleri paylaşabilmektir.
Hikmet Kıvılcımlı
metin - Türkçe
1 Ayrım
452,50 KB
Eser Alt Türü: Tarih
Görüntülenme Sayısı: 6
Ali Karaçam
metin - Türkçe
1 Ayrım
300,00 KB
Eser Alt Türü: Eğitim
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Kitap okumak, huzurlu yaşamamızın belki de ilk gereği.. Ancak ülke oalrak bu konuda çok gerilerde olduğumuzu rakamlar ortaya koyuyor. Yeniden şanslı hayatın bizleri kuşatması için bilginin kaynağına, kitaplara dönmemiz gerekiyor. Okuması ve anlaşılması kolay; hikayelerin, hayat tecrübelerinin, ilginç ve okura yol gösterici bilgilerin ve çizelgelerin yer aldığı çalışmayı sadece siz değil, sevdikleriniz de okumalı. Okumalı ki dünyada hak ettiğimiz konuma gelelim. Haydi o zaman sevdiklerinize bu kitabı hediye edin!
Cüneyt Arcayürek
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,81 MB
Eser Alt Türü: Politika
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Hiçbir şey gizli kalmaz. Bugün, yarın üstünü örtersiniz. Onu bunu susturursunuz. Zaman yerinde saymaz ki! Akar gider... Bir gün gelir yeni insanlar, yeni anlayışlar egemen olur; geçmişteki olaylar bir bir aydınlığa çıkar. O olayların içinde yaşayanlar, o olayların gizli kalması için çırpınan¬lar bile zamanla değişmişlerdir; o günlerde anlamadıkları anlamazlıktan geldikleri olayları zamanın uzaklığında daha başka bir gözle görürler, algılarlar... Hep yinelenen bir şey bu! Ama bu yinelemelerden ders almayı bilmiyoruz... Arkadaşımız Cüneyt Arcayürek'in "Açıklıyor - 6"sını okurken bu tür düşüncelere dalıp gittim. Arcayürek'in ya¬kın tarihimizin ilginç olaylarını sergileyen anı ve gözlemlerinden daha önce de söz etmiştim. Bir gazeteci olarak 1947'den 1985'e uzanan zaman parçasını bütün yoğunluğuyla yaşamış... Bizler de yaşadık, kimimiz dıştan, kimimiz içten... Arcayürek Ankara'nın göbeğinde, bütün siyasal olayların ortasında yaşadı, duydu, gördü. Kırk yıla yaklaşan bir süre içinde gelip geçen bütün politikacıları, bütün etkin kişileri tanıdı. Bu yüzden altıncı cildinde çıkan bu anılar büyük bir önem taşıyor...
Tuncay İmamoğlu
metin - Türkçe
1 Ayrım
888,00 KB
Eser Alt Türü: Felsefe
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Bu kitap, modern İngiliz deneyci felsefe geleneğinin ikinci büyük temsilcisi olarak kabul edilen George Berkeley'in Ruh ve Tanrı anlayışını konu edinmektedir. Bir İngiliz filozofu ve din adamı olan Berkeley, kendi döneminde oldukça yaygın olan materyalist felsefe akımlarının, Hıristiyanlığı tehdit ettiği gerekçesiyle, epistemoloji merkezli algı eyleminden hareketle, ruh ve Tanrı problemini ele almış ve bu felsefe akımlarının temel dinamiği olarak kabul edilen "maddi töz"ün zihin veya ruhtan bağımsız var olamayacağını ileri sürerek idealist bir felsefe ortaya koymuştur. (Tanıtım Bülteninden)
Cüneyt Arcayürek
metin - Türkçe
1 Ayrım
916,50 KB
Eser Alt Türü: Şehir Tarihi
Görüntülenme Sayısı: 6
Konusu:
Türk basınının başarılı köşe yazarı, yöneticisi, gazete temsilcisi ve yazar Cüneyt Arcayürek, tüm başarılarının kaynağını oluşturan ebedi muhabirliğiyle Ankara'nın yakın tarihini anlatıyor. Ama insansız kareler, binaların öyküsü olur. Bu yüzden insanlara zoom yapıyor. Kimler yok ki!.. Art arda ne kadar çok kahraman, bedman ve figüran.

Sayfalar