En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 38652 sonuçtan 36171 - 36180 arası görüntüleniyor.
Hikmet Kıvılcımlı
metin
1 Ayrım
240,50 KB
Eser Alt Türü: siyaset
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Araştırmanın alanı Antika Tarih: İ.Ö.4-5 bin yıllarında başlar, İ.S 14'üncü yüzyılda biter. Bu alanda araştırılan başlıca konu: altı-yedi bin yıldır, insanı umutsuzluğa düşüren bir saat intizamı ile boyuna ?tekerrür' eden medeniyet 'yıkılış' ve 'yeniden kuruluş'larıdır. Böyle bir araştırma neden önemli oldu? Bugünkü Türkiye'yi anlamak için, onun dün içinden çıktığı (daha doğrusu bir türlü içinden çıkamadığı) Osmanlı tarihine inmek gerekti. Osmanlı tarihinin maddesine girince, onun İslam Medeniyetinde bir Rönesans olduğu belirdi. İslam Medeniyeti: tıpkı Grek ve Roma Medeniyetleri gibi, Kent'ten çıkmış Antika Medeniyetlerden biriydi. İlk Sümer öncesinden (Protosümerlerden) İslam Medeniyetine gelinceye değin sıralanan Antika Medeniyetlerin hepsi de: hem birbirlerinin aynı, hem birbirlerinin gayri olarak çıkagelirken, hep aynı gidişi-süreci gösteriyorlar ve bir tek kanuna uyuyorlardı.
Aysel Gürmen
insan sesi mp3 - Türkçe
2 Ayrım
6,17 MB
Eser Alt Türü: Çocuk Kitabı
Görüntülenme Sayısı: 5
Colin Turner
metin
2 Ayrım
797,16 KB
Eser Alt Türü: ekonomi
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Bütün işletmeler orijinini girişimcilikten alır. Şirketler büyüdükçe, kendilerini başarıya götüren kökler unutulur ve üretkenlik konusunda arkalarında bir boşluk bırakırlar. Yarının hata kabul etmeyen iş dünyasında böyle şirketler, daha çevik rakiplerinin arasında daha fazla kaybetmeye mahkumdurlar. Şirket yöneticileri, kendi işletmelerinin yönetimsel yapılarını korurken, bürokratik ve kaygılı olmaktan kaçınan, üretken ve hızlı düşünür savaşçılar olmak zorundadır. Başarıya adım adım götüren girişimci organizasyonlar, bu başarıyı elde etmek için: Nasıl girişimci yöneticiliğin prensiplerini ve pratiğini uygulayacağınızı İşletmelerde ve kişisel dinamiklerdeki değişimi ayakta tutacak altı temel öğeyi Daha etkili bir şirket yönetimi için yetkilerin nasıl arttırılacağını Savunucularınızın birlikteliği için kendi elemanlarınızı ve müşterilerinizi nasıl motive edeceğinizi, anlatıyor.
Brian Finch
metin
2 Ayrım
244,16 KB
Eser Alt Türü: ekonomi
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Bir işe başlamak için fikriniz var. Başarılı olacağından eminsiniz, ancak bu fikri gerçeğe nasıl dönüştüreceksiniz? Yalnızca 30 dakika size: Olgularınızı ve şekillerinizi doğru bir biçimde nasıl anlayacağınızı Piyazanızı ve rekabet ortamını nasıl belirleyeceğinizi ve bilgileri profesyonel biçimde nasıl sunacağınızı gösterecektir. Uzman öğütler ve kullanışlı denetim listeleri doğru yolda ilerlemenizi ve düşlerinizdeki işe bir adım daha yaklaşmanızı sağlayacaktır. ...
Elizabeth Tierney
metin - Türkçe
1 Ayrım
216,00 KB
Eser Alt Türü: Kişisel Gelişim
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Hiç diliniz tutuldu mu? Fikrinizi iletmeniz ve önemli bir iş mektubu yazmanız gereken bir zaman oldu mu? Bu kullanışlı kitapla yalnızca 30 dakika içinde yazılı ve sözel iletişiminizi tazeleyin. Bu kitap, fikirlerinizi inandırıcı ve profesyonel bir tarzda anlatabilmeniz için nasıl etkili konuşup akıcı bir biçimde yazabileceğinizi gösterir. Uygulamalı fikirler ve uzman öğütler ile dolu olan bu kitap iş yaşamında iletişim kurması gereken herkes için çok önemlidir.
Graham Hart
metin - Türkçe
2 Ayrım
207,66 KB
Eser Alt Türü: Eğitim
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Yazışma konusunda sorunlarınız mı var? Düşündüklerinizi yazı diline dökemiyor musunuz? Dilbilgisi ile baş etmeye mi çalışıyorsunuz? Uygun olan cümleleri bulamıyor musunuz? Bu uygulamalı rehber, her zaman açık ve doğru metni üretmenize yardım ederek yalnızca 30 dakikada size başarılı iş yazışmaları üretmenin becerilerini kazandıracaktır. Bu kitap, dilbilgisi temelinden ticaretin gelişmiş ustalıklarına kadar işin her alanında yazılı olarak etkili iletişimde bulunabilmek için gerekli olan gereçleri size sağlamaktadır. ...
Mustafa Sönmez
metin - Türkçe
1 Ayrım
353,00 KB
Eser Alt Türü: ekonomi
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Türkiye ekonomisi üstüne 30 yıldır çeşitli araştırmalar üreten ve 20’yi aşkın kitabı bulunan Mustafa Sönmez’in bu yeni çalışması, kapitalizmin tarihinin en derin krizi olarak nitelendirilen, bu muazzam fırtınayı ve Türkiye’ye yansımalarını, krizin henüz birinci yılında analiz konusu yapmayı hedefliyor. Bu anlamda proaktif bir iddiası olan bu kitap, daha çok krizin dinamiklerini, krize hangi ülkenin, hangi blokun, ne tür şartlarla girdiğini sergiliyor. Türkiye’nin bu küresel krize hangi şartlarda girdiğini ve krizden etkilenme şiddetinin boyutlarına dikkat çeken çalışma, özellikle emek kesimlerinin krizin tahribatından kayıplarını en aza indirmek için neler yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.
Sheila Ellison | Barbara Ann Barnett
metin - Türkçe
1 Ayrım
658,00 KB
Eser Alt Türü: Aile
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Çağdaş değerlerle donanımlı çocukların yetiştirilebilmesinde anne ve babaların akıl ve gönül çabasına destek olabilmek amacıyla hazırladığımız kitabımız, 120 bin adet basılarak dağıtılmıştır. İki psikolog yazar Sheila Ellison ve Barbara Ann Barnett tarafından yazılan kitap, kim olduklarını bilen, düşündüklerini söyleyebilen ve olmak istediklerine inanan çocuklar yetiştirebilmek ümidiyle yeryüzünde çocuk yetiştiren herkese ithaf edilmiştir.
Daryush Shayegan
metin - Türkçe
1 Ayrım
838,50 KB
Eser Alt Türü: Sosyoloji
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Yaralı Bilinç, tarihte geride kalmış ve değişimler şenliğine katılmamış uygarlıklardaki zihin çarpıklıkları üzerine bir denemedir. Varlığını İrani - İslami dünyadaki kişisel deneyime borçlu olmasına rağmen, bu kitabın menzilinin yalnız o dünyayla sınırlı olmadığını ve bir bakıma, zihinsel yapıları hâlâ geleneğe bağlı olan ve modernliği sindirmekte güçlük çeken uygarlıkların çoğunu ilgilendirdiğini düşünüyorum. Biz periferi insanları, farklı bilgi blokları arasındaki çelişkilerin zamanında yaşıyoruz. Birbirlerini iten ve karşılıklı olarak biçimsizleştiren bağdaşmaz dünyalar arasındaki çatlağa düşmüşüz. Zihin açıklığıyla ve hınç duymadan üstlenildiğinde bu iki yanlılık bizi zenginleştirebilir; oysa bilginin eleştirel alanından dışlandığında, aynı iki yanlılık duraklamalara neden olmakta, bakışı sakatlamakta ve tıpkı kırık bir aynada olduğu gibi, dünya gerçekliğini ve tinsel imgeleri biçimsizleştirmektedir. -Daryush Shayegan-
Kurt Steinhaus
metin - Türkçe
1 Ayrım
922,50 KB
Eser Alt Türü: Sosyoloji
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Kurt Steinhaus bu yapıtında kurtuluş savaşı yoluyla siyasal bağımsızlığına kavuşan ülkelerde azgelişmişlik sorununa örnek olarak Türkiye'yi ele alıp incelemekte. Yazar araştırmasına, Orta Asya'dan Anadolu'ya göçen Osmanlı-Türk toplumunun gelişmesinde 18. Yüzyıldan sonra görülen çöküşün nedenlerini ve bu toplumun sosyo-ekonomik yapısını sorgulamakla başlamakta. Ardından I. Dünya Savaşı sonrası sömürgeleştirilmek istenen Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimindeki Halife-Padişah ile onun hükümetine karşı Anadolu'da girişilen Ulusal Kurtuluş Savaşı, bu savaşın sosyal temeli ile politik yöntemi ve örgütlenme biçimleri sergilenmekte.

Sayfalar