En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 37162 sonuçtan 36171 - 36180 arası görüntüleniyor.
Ali Bulaç
metin - Türkçe
1 Ayrım
629,00 KB
Eser Alt Türü: islam /kültür
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
linizdeki kitap, son yıllarda genelde dinler ve özelde İslam ile fanatizm arasındaki ilişkileri araştıran bir çalışma. Araştırmanın, cevabını aradığı sorular şunlardır: Dinlerin özünde fanatizm zorunlu mudur? Fanatizm, entegrizm vb. mesajı daraltan ve başkaları üzerinde baskı kurmayı öngören düşünce ve eğilimlerin dinle ve bu arada İslam’la ilişkilendirilmesinin geçerli mantığı var mıdır? Bu türden soruların cevapları geniş bir araştırma alanını gerektirir. Yazar, bu amaçla İslamî öğretinin teorik ve hukukî çerçevesini çizerek, tarihteki uygulama örneklerine başvuruyor. Ayrıca konuyla bağlantılı olarak Din-Devlet ilişkisine ve İnsan Hakları sorununa da geniş yer verdiği bu çalışmasında İslam dünyasındaki hukuk ihlallerine de değiniyor. Bu çalışmanın belirli ve genel geçer yargıların ötesine varan sonuçları bakımından ilginç ve açıklayıcı olduğuna inanıyoruz.
İlhan Başgöz
metin - Türkçe
1 Ayrım
573,50 KB
Eser Alt Türü: Edebiyat
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Bu kitap, eskilerin deyimi ile, bir güldestedir;Karac'oğlan şiirlerinden derlenmiş bir deste. Amerika'da gördüğüm cönklerden çıkarılan bir kaç şiirden başka, okuyucu, burada yeni şiirler bulamıyacaktır. Biz Karac'oğlan'ın yayınlanmamış ya da yeni değil, güzel şiirlerini bir araya getirmek istedik; her şiirin altına da kısaltmalar halinde kaynağını yazdık.
Michael Bagient, Richard Leigh, Henry Lincoln
metin - Türkçe
1 Ayrım
2,09 MB
Eser Alt Türü: Felsefe
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Kutsal Kan ve Kutsal Kâse'nin 1982'deki ilk baskısı Batı dünyasının her yerinde hâlâ ses getiren bir yankı ve bir tartışma fırtınasını körükledi. Kitabın son kısımları ikna edici ve çoğu kimseye göre şok edicidir, belki de tamamen tehlikelidir. Kendi görüşleriniz ne olursa olsun, gerçekten bir tarafa atamayacağınız bir kitap.
Şahımerdan Sarı
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,08 MB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 4
Prof. Dr. Yusuf el-Karadavi
metin - Türkçe
3 Ayrım
1,81 MB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
İslam fıkıhının, dinin ve dünya görüşünün kaynağı hiç kuşkusuz Kitap ( Kur’an-ı Kerim) ve Sünnettir. Kur’an temellendirdiği İslam’ın ilke ve kurumlarının, anlatım ve hayata geçirilmesi işlevi Hz. Peygamber’in tebliğ ve beyan görevinin tabii sonucudur. Bu açıdan bakılınca Sünnet, bize sadece kulluk görevlerimizi değil, hayatı yani dünya ve ahreti bir bütün olarak ve kulluk çerçevesine ters düşmeyecek şekilde değerlendirmeyi örneklendiren bir kaynaktır. Sünnet’in tanım ve tanıtım farklılıkları bir yana, onun aydınlatıcı ve kurucu niteliği ve işlevi üzerinde durulduğu zaman Yusuf el- Karadavi’nin Bilgi ve Medeniyet Kaynağı Sünnet başlığının ne derece isabetli olduğu ortaya çıkmaktadır.
Zekiyyüddin Şaban
metin - Türkçe
1 Ayrım
958,50 KB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 4
Burhaneddin Ebu'l-Hasan Ali
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,74 MB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 4
Burhaneddin Ebu'l-Hasan Ali
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,99 MB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 4
Burhanüddîn Ebu'l-Hasan-İslam
metin - Türkçe
1 Ayrım
2,17 MB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 4
W. Montgomery Watt
metin - Türkçe
1 Ayrım
754,50 KB
Eser Alt Türü: Din
Görüntülenme Sayısı: 4

Sayfalar