En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 37862 sonuçtan 36201 - 36210 arası görüntüleniyor.
İlkim Öz
metin - Türkçe
1 Ayrım
268,50 KB
Eser Alt Türü: Eğitim
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Çocuğu anlamak için çocuğa onun bakış açısı ile yaklaşmak gerekir.Çocuğun davranışlarını anlamak, çocuğun özgürce gelişebilmesini sağlamak ve onu bu yolda desteklemek için bakış açımızı değiştirmek ve onunla empati kurmak gerekmektedir.Biraz kendi çocukluğumuzu hatırlamak, zaman zaman o dönemlere dönmek, yani"ÇOCUK OLMAK"gerekir.
Mühibe Gürlek İlgün
metin - Türkçe
3 Ayrım
2,98 MB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Kaynak suları ''Genel sular''. Görev. Yetki. Husumet. Yargılama usulü. Araştırma ''Tahkikat''. İspat. Islah. Sürler. Zamanaşımı. Hüküm. Kanun yolları. Su mecra hakkı. Komşu hakkı. Su bedeline ilişkin alacak davaları. Köy içme suları hakkında kanun. HUMK' na göre parasal sınırlar.
Ali Kemal
metin - Türkçe
1 Ayrım
194,50 KB
Eser Alt Türü: Mizah
Görüntülenme Sayısı: 4
İzzet Karataş
metin - Türkçe
1 Ayrım
2,34 MB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Elinizdeki kitap, 2004 ve 2009 yıllarında ilk ve ikinci baskısı yapılan -Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri- isimli yapıtın üçüncü baskısıdır. Türk Borçlar Kanunu m. 470de yapılan tanıma göre -Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, işsahibinin de bunun karşılığında bir berdel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir-. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere eser sözleşmesi, günlük hayatımızda her an karşılaştığımız bir sözleşme türüdür. Örneğin; bir boya-badana yaptırma işi, eser sözleşmesine konu teşkil edeceği gibi, terziye elbise diktirmek veya arsa payı karşılığı inşaat yapım işi de eser sözleşmesinin konusunu teşkil eder. Kitabın ikinci baskısından sonra, Borçlar Kanununda önemli değişiklikler yapılmış, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 01. 07. 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dolaysıyla -Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri- isimli kitabın, yeni Türk Borçlar Kanununa uygun düzenlenmesi, hayatiyetini bu şekilde devam ettirmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu vesile ile mevcut kitabın yeniden gözden geçirilerek okuyucuya sunulması fırsatı da elde edilmiştir. Fakat üçüncü baskıda da kitabın anlatım düzeninde değişiklik yapılmamış, eser sözleşmeleri kuruluşundan başlanarak, sona ermesi ve sona ermesinin sonuçları, bu arada vazgeçilmez yan konularıyla (özellikle ceza koşulu ile) birlikte incelenmiştir.
Efrail AYDEMİR
metin - Türkçe
1 Ayrım
2,27 MB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Kitabın Konu Başlıkları Eser Sözleşmesi Bağlamında İnşaat Hukuku İnşaatla İlgili Özel Sistemler (Kat Karşılığı İnşaat; Yap – İşle t– Devret Modeli ve Diğer Sistemler) Yapım Sözleşmesinde Hak ve Yükümlülükler (Konu ve Kapsam – Taraflar – Şekil – Süre – Bedel – Sözleşmeye Aykırılık – Ayıp Hali… )Sözleşmenin Uygulanması (İşyer i– Projeler – Araç – Gereç Sağlama – Teslim ve Kabul ile Sonuçları…) Yapım Sözleşmesiyle Bağlantılı Konular (Nama ifa – Ceza koşulu – Güvence – Alacağın Devri…) Yapım Sözleşmesinin Sona Erme Halleri – Direnim – Seçimlik Haklar – Bozma ve Dönme Suretiyle Sözleşmenin Feshi – Haksız Fesihte Sorumluluk… Yapım Sözleşmesine Aykırılıktan Doğan Zararlar (Olumlu ve Olumsuz Zararlar ile İstenebilme Koşulları) Yapıdan Dolayı Verilen Zararlar ve İlgililerin Sorumluluk Durumu Yapımla İlgili Diğer Özel Düzenlemeler (İmarla İlgili Düzenlemeler– Kamu Yapımlarıyla İlgili Düzenlemeler)
Jeffrey Gitomer
metin - Türkçe
1 Ayrım
588,00 KB
Eser Alt Türü: İktisat
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Müşteri neden satın alır? Her satışçının bilmesi gereken cevap. İnsanlar niçin satın alır? sorusu Nasıl satarım? Sorusundan bin kat daha önemlidir. Pardon, düzeltiyorum.. Nasıl satarım? sorusunudan bir milyon kat daha önemlidir. Hayır, bunu da düzeltiyorum: Nasıl satarım? sorusundan bir milyar kat daha önemlidir. Olayı anladınız mı? Gereken bilgiler burada. Mücadele başladı. Gerisi size kalmış. Sizi engin sulara ulaştırabilirim, ama başınızı eğip içmeye zorlayamam. Yavaş yavaş, bardakla içmelisiniz. Sonunda, suyun şampanyaya dönüştüğünü göreceksiniz. Ve su içmek yerine, başarınızın şerefine kadeh kaldırabilirsiniz.
Faruk Acar
metin - Türkçe
1 Ayrım
685,00 KB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Çağdaş ve olgun bir toplum yapısı fertlerin birbirine karşı eşit haklara sahip olmasından geçer. Yeni Türk Medeni Kanunu kadının aile içinde olması gereken yerini sağlama yönünde çok önemli yenilikler getirmiştir. Çağdaş ve olgun bir toplum yapısı fertlerin birbirine karşı eşit haklara sahip olmasından geçer. Yeni Türk Medeni Kanunu kadının aile içinde olması gereken yerini sağlama yönünde çok önemli yenilikler getirmiştir. Bunların başında şüphesiz mali açıdan kadının korunmasına yönelik, "edinilmiş mallara katılma rejimi"nin kabulüdür. Bu çalışma da Yeni Türk Medeni Kanununun anlaşılması ve uygulanmadına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta bulunan Konulardan Bazıları: Eşin Yasal Mirasçılığının Şartları Eşin Zümre (Parantel) Sistemine Bağlı Olarak Yasal Miras Payı Eşin Yasal Miras Payının ve Saklı Payının Bulunması Katılma Alacağı Hakkı ile Miras Hakkı Arasında Farklar Örnek Olaylar
A. Gordon Bradt
metin - Türkçe
1 Ayrım
904,50 KB
Eser Alt Türü: İş Yönetimi
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
İÇİNDEKİLER Bu kitap ne işinize yarayacak?.............................................7 1. Süratle insanlarda kazanma bilinci oluşturun............11 2. Gerekli değişikliklerin belirlenmesi ve onlar için bir şeyler yapılması .25 3. Değişime karşı direnmelerin ve engellerin üstesinden gelin ....... 53 4. Çalışanlarınızın fikirlerini alın......................................65 5. İlk adımı atamayanları motive edin.............................77 6. Zayıf çalışanlardan daha iyi sonuçlar almak..............89 7. Bir takım çalışmasının oluşturulması........................101 8. Çalışanlarınızın müşterisini arttırın...........................111 9. Etkili bir disiplin sistemi kurun ve onu sürdürün...127 10. İşin doğru yapılmasını sağlamak için "diretme" metodunu kullanın .... 139 11. Daha sık doğru kararlar verin....................................159 12. Çalışanlarınızın ulaşabileceği hedefler belirleyin ...177 13. İnsanlar kâr planlamalarında nasıl değişiklik yapabilirler .......... 191 14. Çalışanlarınıza yetki devri ile yükselmeyi öğretin..211 15. Zamanı da parayı yönettiğiniz gibi yönetin............231 16. Herkesle yüz yüze geçinin..........................................247 17. "Problem" insanlara nasıl yardım edersiniz...........267 18. Gelenleri tanıtın ve yükseltin.....................................285 19. Çalışanlarınız için savaşın ve kazanın......................301 20. Daha iyi sonuçlar almak için alınan iyi sonuçları kullanmanın sırrı .....315
Hasan Öztoprak
metin - Türkçe
1 Ayrım
135,50 KB
Eser Alt Türü: Şiir
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
Metafora ihtiyacım yok, söyleyecek sözü olanın anlatma sıkıntısı çekeceğine inanmıyorum. Ateist değilim. Ama herkesin inandığı o "sosyal" Tanrı mı benim Tanrım da, bunu bilmiyorum. Bildiğim şu: Bizi yaratmanın dışında, ilişkilerimizi de düzenleyen bir tanrı varsa bütün kötülüklerden de o mesul, yok böyle değilse, eşte müdahale etmenin tam sırası: Biz beceremedik; kötülüklerden savaş ve açlıktan, bütün bu yaşadığımız pisliklerden insanlığı kurtarmak için, yarattıklarına bir kez daha deneme şansı, yeniden başlayabilme şansı için kendini göstersin; bugünler için tanrı yoksa başka ne zaman için olacak. Ya mucizevi bir yeniden başlangıç ya da kaçınılmaz yokoluş. Hiçbir şey doğal ve gerektiği gibi yaşanmıyor. Yitip giden, hayatımızın bati ve yalın olan kısmı. İnsanın doğadan giderek yalıtlanması demek bu. Doğallığımız ve kendiliğindenliğimiz, biz yitip gidiyoruz: Her şeye, bütün hayatımıza müdahale ediliyor: Nasıl sevişeceğimizden, nasıl tapınacağımıza kadar. Birikmiş bütün insanlık tecrübesi, tarihimiz aslında, tehlike altında. Ama en önemlisi ilkel tecrübemiz de, tasavvur yeteneğimiz de elimizden alınmış durumda. Yukarıda sözünü ettiğim nedendir beni şiir yazmaya iten: Tecrübeyi aktarmaya çalışıyorum. Sıradan tecrübelerimizi: yemek gibi, içmek gibi. Ve ruhani tecrübelerimizi: Sevgi gibi, acı gibi, coşku gibi. İnsanın tasavvur yeteneği gibi. Tecrübe yoksa geçmiş yoktur; yemek, içmek, sevgi ve acı yoksa bugün yoktur; tasavvur yoksa gelecek yoktur.
Nihat DEMİRLİ
metin - Türkçe
2 Ayrım
3,11 MB
Eser Alt Türü: Eğitim
Görüntülenme Sayısı: 4
Konusu:
DELPHI 7 Zirvedeki Beyinler Serisi' nin 5.si olan bu kitabımızla, Delphi' de Veri Tipleri, Class Yapısı, Kontroller, Registry Dll Dosyaları, Fonksiyonlar, Fonksiyonların Ağ Üzerinde Kullanılması, Drag & Drop, Raporlama, ActiveX Control Oluşturma, Setup Projesi ve Uzmanlar İçin Örnek Kodlar konuları ele alınmıştır. İçindekiler: KONU 01: DELPHI' YE GİRİŞ KONU 02: DELPHI' NİN TEMELLERİ KONU 03: DELPHI' DE ATAMA İŞLEMLERİ & OPERATÖRLER KONU 04: DELPHI' DE DALLANMA & DÖNGÜ KOMUTLARI KONU 05: DELPHI' DE FONKSİYON & PROSEDÜRLER KONU 06: BİLGİLENDİRME PENCERELERİ KONU 07: DELPHI' DE HATA YAKALAMA KONU 08: DELPHI' DE UNIT KAVRAMI KONU 09: DELPHI' DE CLASS YAPISI KONU 10: İŞARETÇİLER & KATARLAR KONU 11: DLL DOSYALARI OLUŞTURMAK KONU 12: DELPHI FONKSİYONLARI KONU 13: DELPHI KONTROLLERİ KONU 14: DELPHI YORDAMLARI KONU 15: DELPHI' DE DRAG & DROP KONU 16: DELPHI' DE KONTROL ve YORDAMLARI KODLA OLUŞTURMAK KONU 17: DELPHI' DE VERİ TABANI KONU 18: REGISTRY İŞLEMLERİ KONU 19: KONTROL OLUŞTURMAK KONU 20: DELPHI' DE .NET TEKNOLOJİSİ KONU 21: DELPHI' DE UZMANLAR İÇİN ÖRNEK KODLAR KONU 22: SETUP PROJESİ OLUŞTURMAK

Sayfalar