En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 39573 sonuçtan 39151 - 39160 arası görüntüleniyor.
MUZAFFER HATİPOĞLU, ALİ PARLAR
metin - Türkçe
1 Ayrım
6,65 MB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 3
Münir Arıkan
metin - Türkçe
1 Ayrım
950,00 KB
Eser Alt Türü: Kişisel Gelişim
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Dünya milletleri her yıl uzay gözlemleri için 300 milyar dolara yakın bir para harcıyor. Gözlerini milyarlarca ışık yılı ötedeki yıldızlara çevirmiş, şu açıdan, bu açıdan bakıp dünya dışında bizden başka bir yaşam var mı sorusunun bilinmez cevaplarını araştırıyorlar. 300 milyar dolar. Hem de her yıl. Dünya dışında canlı var mı diye gözlerine gökyüzüne çevirenlere seslenmek istiyorum. Evet var! Andromeda Galaksisi'nin yanıbaşındaki Samanyolu Galaksisi'nini ücra bir köşesindeki Güneş Sistemi'nde yer alan Mavi Gezegen Dünya'da uzaylı var. Hem de 7 milyar tane. Beni ve geleceğimi mahveden Sen! Bu evrende uzaylı bulsan ne yapacaksın ki? Sahi onları da bana benzetip, yaşamlarını mahvettikten sonra, evrende yenibir yaşam bulmanın ne anlamı var ki?
CENGİZ AŞKAN
metin - Türkçe
1 Ayrım
896,50 KB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 3
Tacettin Uzun
metin - Türkçe
1 Ayrım
214,00 KB
Eser Alt Türü: Dilbilim
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Tercüme: Bize ne ondan? Diyemiyeceğimiz bir husustur. En dar ve en geniş anlamıyla da düşünsek, o, hayatımızın temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Devamlı onunla karşı karşıyayız ve hepimiz onun etkisi alanındayız. Karmaşık bir iş olan tercümeyi, çeşitli yönleriyle tanıtmak ve özellikle Arapça'dan Türkçe'ye tercümeyle uğraşanlara yol gösterici bilgiler vermek için, böyle bir çalışma yapmaya ihtiyaç duyuldu. Yararlı olması dileğiyle...
Murat Aydın
metin - Türkçe
1 Ayrım
2,69 MB
Eser Alt Türü: Çalışma Hayatı
Görüntülenme Sayısı: 3
Hülya Taydaş
metin - Türkçe
1 Ayrım
155,00 KB
Eser Alt Türü: Şiir
Görüntülenme Sayısı: 3
A. Kadir Sev
metin - Türkçe
5 Ayrım
6,02 MB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 3
Bahattin Duman
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,87 MB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının yönetici, öğretim elemanı ve memurlarının görevlerinin genel idareden farklı özellikler taşıması, bunlara ilişkin adli ve idari soruşturma kurallarının da farklı olmasına yol açmıştır. Diğer taraftan yükseköğretim öğrencilerinin öğrencilik sırasında işleyeceği disiplin suçları ve bunlara verilecek cezalar ayrı bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Yükseköğretimdeki ceza ve disiplin soruşturmasına ilişkin mevzuat, yargı kararları, açıklama ve örneklerle desteklenerek verilmiş; böylece hem yetkili amir ve soruşturmacıların yapacağı işlemlere, hem de hakkında işlem yapılan kişilerin bu konuda tabi olduğu yükümlülükler ile kullanacağı haklara açıklık getirilmiştir. Görevlilerin disiplin işlemleri konusunda, gerek kanunda gerekse yönetmelikte yapılan son düzenlemelere açıklamalı olarak yer verilmiştir. Özellikle ceza soruşturmasını ele aldığımız kısım, adli makamların yapması gereken tüm işlemleri yapma yetki ve sorumluluğuna sahip olan ilgililer için, yabancı oldukları bu sahada vazgeçilmez bir kaynak olma özelliğine sahiptir. Öğrencilerin disiplin işleri, son değişiklikler de işlenmek suretiyle yürürlükteki mevzuata uygun şekilde tümüyle yenilenmiştir. Alanında tek rehber kitap olarak tüm ilgililerinin elinin altında bulunması gereken bir çalışmadır.
Halil Yılmaz
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,79 MB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Kent topraklan üzerindeki yapılaşmanın biçimi ve kullanım şekli, çağımız kent planlamasının çözüm aradığı sorunların başında gelmektedir. Türkiye 1980 sonrasında, o güne kadar topluma egemen olan temel değerler, kamu yönetimi ve kamu hizmeti anlayışı bağlamında köklü bir biçimde değişime uğramıştır. Yapılan değişiklikler basit bir uyum, kırtasiyecilik, etkinlik ya da verimlilik sorunundan öte, kamuda bu arada kamu hizmeti alanında toptan bir değişimle, devleti tüm alanlardan çekme eylemi olduğunun işaretlerini vermektedir. Yapı denetimi konusuna yaklaşım da, kamu yönetimi ve kamu hizmeti anlayışındaki değişimlerden bağımsız değildir. Özellikle neo liberal eğilimlerle bağlantılı olarak yaygınlaştırılmak istenen özelleştirme anlayış ve yöntemi, yapı denetiminde de yansımasını bulmuştur. Bu nedenle, 1980 sonrasında yeni yasal ve yönetsel değişiklikler gündeme gelmiştir. Bunların bir kısmı yasalaşmış bir kısmı ise yasalaşmamıştır. Bunlar arasında bulunan 4708 sayılı yasada yapılan düzenleme ile, yapı denetimi hizmeti özel kişilere gördürülmek istenmiştir. Böylece bu alana yeni aktörler olarak birer sermaye şirketi olan yapı denetim kuruluşları katılmıştır. Kamunun sosyo-ekononıik süreçteki değişen rolünün, kent planlamasına yansımasının bir ürünü olan yapı denetim kuruluşlarının, uygulama eksenindeki hukuksal sorumlulukları bu kitapta incelenerek, doğru olanı seçme arayışına katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.
Halil Yılmaz
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,74 MB
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Yasal düzenlemeye göre, yapı denetim kuruluşları esas olarak yapı sahiplerinin hazırlayacağı proje ve hesapları denetleyerek ilgili yönetime "uygunluk" görüşü bildirecek; ilgili yönetim de bu doğrultuda ruhsat verecektir. Böylece, yapıların sağlamlığının ve dayanıklılığının sağlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Öte yandan, planlama sürecinin en önemli yetkilerinden birisi olan yapı denetleme yetkisi kullanılırken özel kişilerin işin içine sokulması, aslında 1980 sonrasında, kent planlama alanında plan yapına ve ruhsat verme yetkilerini özel kesime aktarma eğiliminin bir parçası olarak da görülebilir. Varlıkları uzun sürmemekle birlikte, Yeminli Özel Teknik Bürolar, Serbest Mimarlık ve Mühendislik Büroları hep bu eğilimin bir sonucudur. Dr. Halil Yılmaz da, kitabında, böyle bir savdan yola çıkarak, önce, yapı denetimi kuruluşlarının hukuki niteliklerini, görevlerini ve yetkilerini tarafsız bir gözle ele almakta; daha sonra, kent planlaması sürecindeki rollerini, değişen kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde değerlendirmektedir. Dar anlamda yapı denetimi yetkisinin, geniş anlamda kamu hizmeti anlayışındaki değişikliğin tartışıldığı bu kitap Türkiye'deki kent planlaması sorunlarına ışık tutacak niteliktedir. Dr. Halil Yılmaz'ı bu özgün çalışmasından dolayı kutluyoruz. Prof. Dr. Ruşen KELEŞ Prof. Dr. Ayşegül MENGİ

Sayfalar