En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 42807 sonuçtan 42531 - 42540 arası görüntüleniyor.
Barış Çelimli
metin - Türkçe
3 Ayrım
957,87 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Edebiyat/ şiir
Görüntülenme Sayısı: 2
Konusu:
Kirpiğinin her biri kuş cıvıltısı Sesinin göğünde yıldız ufalıyorum Geceden güne geçiyor söylediğim türküler Uyanıp kanat çırpıyor göğsüme tünemiş serçe Uçuruma düşerken. Göğün müridiyim, kuşların piri.
ADNAN KÖKSÖKEN
metin - Türkçe
3 Ayrım
31,11 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Dergi
Görüntülenme Sayısı: 2
Konusu:
Terkip ve İnşa dergisi 7. sayının takdim yazısı… TAKDİM Yedinci sayı ile okurlarımızın karşısındayız. Bu sayının mevzuu, “tetkik ilimleri”dir. Tetkik ilimleri, Fikirteknesi külliyatındaki ilimlerin tasnifi bahsinde, dikey tasnif haritasında bulunuyor. Üstünde terkip ilimleri, altında ise tatbik ilimleri olan dikey tasnif… Haki Bey’in “İslam medeniyet tasavvuru” serisinin dördüncü cildi olan “İlimlerin tasnifi” isimli eseri Eylül ayında basıldı. Yedinci sayının mevzuuna da ışık tutacak eserin basılması isabet oldu. * Dergide yapmayı hedeflediğimiz çok iş var ve daha onların başındayız. Medeniyet sempozyumunun iptalinden sonra dergi meselesine daha fazla zaman ayıracak, inşallah hedeflerimize doğru daha yoğun ve hızlı şekilde yürüyeceğiz. Dergimizin her sayısı bir kitap muhtevasında ve tertibinde hazırlanıyor, zaten her sayımızı, “dergi külliyatı” çerçevesinde kitap olarak basmayı düşünüyoruz. Yayına başlamadan önce dergi için “mevzu haritası” hazırladığımız ve o haritayı takip ettiğimiz için, dergi külliyatı başlığı altında mevzu tertibi olan bir fikri çalışma yapmaktayız. Başka bir ifadeyle; dergi bahane, aslında yapmaya çalıştığımız iş, “müşterek kitap telifi”dir. Dergi külliyatını basmaya muhtemelen gelecek yılın ilk aylarından itibaren başlarız. Aktüaliteyle ilgilenmek, anlık faydadan ibarettir. Oysa temel meseleler üzerinde tefekkür faaliyeti göstermek, kalıcı eserler bırakmayı mümkün kılıyor. Dergi mefhumu, bizim için aktüalitenin çok ötesinde fikri faaliyetlerin neşir vasıtasıdır. Bu sebeple bizim dergimiz, temel meselelerimize matuf kitap telifi anlamına gelir. Kalıcı eserler vermek, müşterek çalışmalar yapmak, külliyat halinde tertip etmek, sonraki nesillerin istifadesi için uygun tasniflerle neşretmek… Okurlarımız ne yaptığımızın ve ne yapmaya çalıştığımızın farkında olmalı. Okurlarımız, önceki sayıları temin etmekte zorluk çekerlerse, bilsinler ki kitap olarak basılacak, dergi külliyatı olarak piyasaya sunulacaktır. * Neşriyatımıza başlamadan önce, yazarlarımıza ve yazmak isteyenlere bir yıllık “mevzu haritası” dağıtmıştık. Gelecek (8.) sayıda, gelecek yılın mevzu haritasını yayınlayacak ve yazarlarımızdan ve yazmak isteyenlerde mevzu haritası ile ilgili tenkit ve tekliflerini isteyeceğiz. Dergi için mevzu haritası takip etmek, yazarlarımıza bu mevzu haritasını dağıtmak, mevzu dikte etmek anlamına gelmiyor. Biz sadece dergi neşriyatını belli bir tertip üzere götürmek istiyoruz. Mevzu haritamızın muhtevası ise aktüel meseleler değil, temel meselelerdir. Birbiriyle insicamı olmayan yazıları bir araya toplayıp basmanın dergicilik olduğu zannında değiliz. * Fikirteknesi yayınevi, son üç ayda 15 kitap bastı, ilk iki ayda dörder kitap, Eylül ayında ise yedi kitap bastı. Ayda dört kitap basma programını, Eylül ayında yedi kitap basarak bir müddet durdurmayı, nefes almayı hedefledi. Muhtemelen yeniden baskıya başlanması Aralık ayını bulur. Fikirteknesi yayınevinin yayınladığı kitaplar yüze baliğ oldu. Yayınevi kurulalı, Eylül ayında tam bir yıl oldu, bir yılda yüz kitap sanırız büyük bir başarı olsa gerek. Basılacak kitaplar tabii ki bitmedi, zaten bitmiyor da… Bitirmek için çalışmıyoruz, sadece belli bir hızla basmaya çalışıyoruz. * Mülakatlara devam ediyoruz. Bu sayıda Mustafa Yıldız ile yapılan mülakatı yayınladık. Bundan sonra mülakatlara daha fazla ihtimam göstereceğiz. Mülakat meselesi mühim, çünkü mülakat bir fikri sondajdır. Maden arayan cihazımız sürekli çalışıyor, bulduğu madeni kıymetiyle mütenasip şekilde değerlendirmek ve kamuoyuna arz etmek gerekiyor. Tabii ki biz, kendi yayın çizgimize uygun meselelerde ve derinlikte mülakatlar yapıyoruz. Kamuoyu temel meselelerde talepkar değil. Bu sebeple temel meselelerde müktesebatı olanlar tanınmıyor, bilinmiyor. Müellifler, kamuoyunun talebi olmadığı için temel meselelerde tetkik ve telif çalışması da yapmıyor. Hal böyle olunca, temel meseleler unutuluyor, unutulunca kamuoyunun talepte bulunması da mümkün olmuyor. Birilerinin bu meseleleri gündeme getirmesi şart, fikir piyasasına bakınca bu mesuliyet bize kalmış gibi görünüyor. * Yazarlarımızdan ve okuyucularımızdan dergimiz ile ilgili tenkit ve teklifleri bekliyoruz. Önce yazarlar arasında, sonra okuyucu ile yazarlar arasında bilgi ve fikir deveranının oluşması gerekiyor. Bilgi ve fikir deveranı sağlanmadığında maksat hasıl olmaz veya maksadın hasıl olup olmadığı anlaşılmaz. Bilgi ve fikir deveranı, mevzuların hayatiyetini sağlıyor, deveran olmadığı takdirde tek taraflı bir akış gerçekleşiyor. Terkip ve İnşa dergisi kadrosu olarak, tek taraflı fikir enjekte etmeyi en hafif tabiriyle edepsizlik olarak kabul ederiz. Tek taraflı fikir akışına taraftar olmak, müellif kadro için varoluşunu gerçekleştirmiş, kemale ermiş, eksiği kalmamış türünden ukalaca ve ahmakça bir tavırdır. Evet, bir fikrimiz var ve onu neşrediyoruz ama bunu yapmamız, tek taraflı fikir akışına razı olduğumuz manasına gelmiyor. Biz her zaman şuna inanmışızdır; Anadolu boş değil, asla da boşalmayacak. Anadolu’da şöhret sahibi olmayan çok kıymetli fikir ve ilim adamları var ve biz onları muhakkak bulmak, onlara ulaşmak, onlarla münasebet kurmak istiyoruz. Müşterek fikir üretiminin sıfıra yaklaştığı günümüzde, yeniden gündeme getirilmesi şart… Fikir hasisliğine yakalanan insanlar olduğunu görmek hüzün verici. Bugün itibariyle dergiyle yaptığımız müşterek fikir telifi çalışmasını, şartlarını oluşturdukça kitap telifine tahvil etmeyi düşünüyoruz.
Rudolf Otto Wiemer
metin - Türkçe
3 Ayrım
1,61 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Şiir
Görüntülenme Sayısı: 2
Konusu:
Ünlü Alman şairi Rudolf Otto Wiemer'den çeviri şiirler dilimize Ali Osman Öztürk tarafından kazandırılmış. Almanca - Türkçe karşılıklı olarak yayınladığımız bu şiirler çeviride öğretici olduğu gibi şiirde de çok şey kazandırıyor. Öztürk'ün şairin şiiri üzerine çözümlemesi ise " şiir üzerine nasıl yazılmalı " konusuna bir örnek...
Rebecca Lisle
metin - Türkçe
3 Ayrım
1,72 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Anlatı
Görüntülenme Sayısı: 2
Konusu:
Sayfa Sayısı: 72 Baskı Yılı: 2010 Dili: Türkçe Yayınevi: Pupa Yayınları İlk Baskı Yılı : 2010 Dil : Türkçe
Lawrence Ferlinghetti
metin - Türkçe
3 Ayrım
1,29 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Şiir
Görüntülenme Sayısı: 2
Konusu:
Ellili yılların başında San Francisco’da bir araya gelen ve “Beat Generation” diye anılan kuşak Amerikan edebiyatında kendine özgü bir yer edindi. “Beat Generation” sözü “ermişlik” kavramını çağrıştıran “beatific” sözcüğünden gelmekle birlikte, daha çok yenik ve yılgın bir yazarlar kuşağı için kullanılagelen bir tanım olarak benimsendi. Lawrence Ferlinghetti ise şiirlerinde çağdaş dünyanın yaşadığı sorunlara eleştirel bir gözle bakmasını bilen bir sanatçının coşkulu diliyle okur karşısına çıktı. Hayatın anlamsız ve saçma gibi yorumlanabilecek görünümleri karşısında sanatı her zaman gerçek insan gereksinmelerine bağlamayı amaçladı. Ferlinghetti’nin adı her ne kadar hep “Beat” kuşağı ile birlikte anıldıysa da, o kendisini hiçbir zaman o kuşağın bir üyesi saymadı. Kendisiyle yapılan son söyleşilerden birinde San Francisco’ya ilk gelişinde başında bir Bask beresi olduğunu hatırlatan şair, “Beat Kuşağı”nın ilk şairlerinden biri değil de, edebiyat dünyasının son bohemlerinden biri olduğunu söyledi.
Erich Freid
metin - Türkçe
3 Ayrım
1,21 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Eleştiri
Görüntülenme Sayısı: 2
Konusu:
erich fried seçmeler, erich fried tarafından kaleme alınmıştır. Kitap 1994 yılında papirus tarafından yayınlanmıştır. 120 sayfadır. erich fried seçmeler adlı eser Türkçe dilindedir.
Peter Esterhazy
metin - Türkçe
3 Ayrım
3,92 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Görüntülenme Sayısı: 2
Konusu:
1985'de Hilfsverben des Herzens (Yüreğin Yardımcı Fiilleri) adlı eserinde annesinin ölümünü dokunaklı bir biçimde anlatan Péter Esterházy Sanat Yok romanında annesini tekrar yaşama döndürüyor. Ben-Anlatıcı romanı üzerinde çalışırken annesini neredeyse her gün görür; birlikte öğle yemeği yer ve konuşurlar. Bu sohbetler sırasında ellili yıllar ve 'Mucize Takım' Bern 1954 hakkında yeni öyküler öğrenir; annesinin Hidegkúti ve Puskás gibi büyük futbol yıldızları ile dostluk kurduğuna vakıf olur. Puskás annesine hayrandır ve aileyi zorunlu göçten kurtaran kişi olmuştur. "Onun tüm hayatı futboldu ve annemin kafasındaki dünya bir futbol sahasının dörtgenlerinden oluşuyordu." Ve anlatıcı bu sahada aile öyküsünden aşina olduğumuz kişileri bir araya toplar; baba, anne, kardeşler alanda yerlerini alırlar, fakat başka bir tertiple çıkmışlardır sahaya. Babanın yeni bir öyküsü vardır bu kez ve ona erken gelen ölüm bir lütuftur aslında. Oğlunun da bir aşk öyküsü vardır; kırk beş yıl önce başlayan bu hikâyenin karanlık gölgeleri hâlâ peşini bırakmamaktadır onun. Ve anne sonunda kendi ölüm ilanını oğluna dikte ettikten sonra, dil futbol sahasını terk eder - geriye kalan anlatıcının annesine duyduğu ve yüreğinde sonsuza dek yaşayacak olan harikulade bir bağlılıkla hayranlıktır.
Dilek Değerli
metin - Türkçe
3 Ayrım
976,24 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Şiir
Görüntülenme Sayısı: 2
Konusu:
Gecede Atlar kızıl saçlı geceleri. Küçük melek tutar ayak bileğini, koşar yıldız kümesi siyah kalbine. Gözleri sincap ıslaklığında buzdan şapkasını giyer ince beyaz giysisi uçuşur ay masalında. Kırmızı dudakları vişneye çalar okyanusta. Zaman tüylenir sanki geceleri
Sempe-Goscinny
metin - Türkçe
3 Ayrım
3,33 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Çocuk Kitabı
Görüntülenme Sayısı: 2
Konusu:
Pıtırcık’ın kırmızı balonu uçup gider mi dersiniz? Bildiğimiz Pıtırcık’ın arkadaşları ile bilinmeyen maceraları sürüp gidiyor. Paskalya yumurtası aramakla başlayan heyecan, arkadaşlarının kazağı ile alay etmeye başlaması ile biraz sekteye uğrasa da Pıtırcık, arkadaşlarından vazgeçmediğini gazeteye yazdığı mektupla bir güzel anlatıyor. Sonracıma mahalleye açılan yeni bakkalı ve sirk kurma girişimlerini de unutmuyor elbet.
Sempe-Goscinny
metin - Türkçe
3 Ayrım
3,25 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Çocuk Kitabı
Görüntülenme Sayısı: 2
Konusu:
Pıtırcık, yeni öykülerini anlatmaya doymuyor! Bu kitaptaki yeni Pıtırcık öykülerini daha önce duymuş muydunuz? Gümüş’ün dolmakalemiyle maç yapılabileceğini, evin bahçesinde korsancılık da oynanabileceğini, Bay Sivrikulak’ın artık bir yönetmen olduğunu, petank oyununun nasıl oynandığını ve Pıtırcık’ın anneannesine giden sürpriz konuğu biliyor muydunuz? Elbette hayır çünkü bu öyküleri ilk kez okuyacaksınız. 15 Pıtırcık öyküsünün olduğu bu kitap yeni olsa da bazı şeyler neyse ki hiç değişmiyor: Yaşasın Pıtırcık!

Sayfalar