En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 44635 sonuçtan 43971 - 43980 arası görüntüleniyor.
metin - Türkçe
1 Ayrım
2,56 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Yargıtay da bulunduğumuz beş yıllık dönemde yerel mahkemelerce verilen kararların daha çok iki yönden sorunlu olduğunu gördük. Bunlardan biri işin maddi ceza hukuku yönü, diğeri ise hüküm kurma ile ilgili kısımdı. Bir olayda olayın delillendirilip fiile uygun yasa maddesini bulmak kadar, o hükmü somut olaya uygulayarak hüküm haline getirmek de önemlidir. Olayın doğru olarak nitelendirilmesi yalnız başına mahkeme tarafından verilen hükmün onanması için yeterli değildir. Aynı zamanda mahkeme hüküm kurarken yürürlükteki mevzuata uygun olarak da davranması gerekir. Bu düşüncelerle yalnızca işin hüküm kurma yönünü ele alan kitabımızın üçüncü baskısını yapıyoruz. Bu konuda da sürekli uygulamadaki arkadaşlarla görüş alışverişi içerisindeyiz. Onların olumlu-olumsuz tüm eleştirileri bizim kendimizi ve kitabımızı geliştirmemizde çok büyük rol oynuyor. Bu düşüncelerle elinizdeki kitapta en çok yanlış yapılan mahkumiyet hükmünün kurulması, aşama aşama temel cezanın belirlenmesinden seçenek yaptırıma çevirme, erteleme ve tekerrür uygulamasına kadar ele alınmış; 1 Haziran 2005 sonrası neredeyse her dosya açısından bir sorun haline gelen lehe kanun değerlendirilmesi açıklanmış, ayrıca mahkemelerin en çok sorun yaşadıkları adli sicil kayıtlarının silinmesi ve yasaklanmış hakların geri verilmesine yer verilmiştir. Kitabın yayın hayatına kazandırılmasında emeği geçen herkese buradan teşekkür etmeyi borç biliyoruz. Ayrıca kitabın dizgisini büyük titizlikle gerçekleştiren Nuray TORAMAN, Aşkın SARIAYDIN ve Bilgin TEREN e, kitabın basımını gerçekleştiren ve her türlü çalışmamızda şartsız desteklerini esirgemeyen Adalet Yayınevi sahibi Hakan KARAASLAN ve editör Tevfik SARISOY ile tüm Adalet Yayınevi çalışanlarına içtenlikle teşekkür ediyoruz. Daha iyiye ulaşmamızda sizin eleştirileriniz mihenk taşı görevi yapacaktır. Bu nedenle olumlu-olumsuz eleştirilerinizi tarafımıza ulaştırmanız kitaba sizin katkınız olacaktır. Tüm uygulayıcılara yararlı olmasını diliyor, saygılar sunuyoruz.
Süleyman Dost
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,37 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Uluslararası Ticari Tahkim ve Tahkimle İlgili Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler Kamu Yatırımlarının Yap-İşlet-Devret Modeli ile Gerçekleştirilmesi ve Ululsrarası Tahkim Yabancı Yatırımların Uluslararası Korunması ve İki Taraflı Yatırım Anlaşmaları
Melike Günyüz
metin - Türkçe
1 Ayrım
37,50 KB
Eser Türü: Kitap
Görüntülenme Sayısı: 3
SADIK ATAY
metin - Türkçe
2 Ayrım
830,50 KB
Eser Türü: Kitap
Görüntülenme Sayısı: 3
Antonie Garland
metin - Türkçe
1 Ayrım
121,50 KB
Eser Türü: Kitap
Görüntülenme Sayısı: 3
Burhanettin Fani
insan sesi mp3 - Türkçe
7 Ayrım
58,90 MB
Eser Türü: Dergi
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Aylık Sesli Dergi
Burhanettin Fani
insan sesi mp3 - Türkçe
8 Ayrım
75,06 MB
Eser Türü: Dergi
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Aylık Sesli Dergi
metin
2 Ayrım
3,84 MB
Eser Türü: Kitap
Görüntülenme Sayısı: 3
bilgisayar sesi + metin
22 Ayrım
74,31 MB
Eser Türü: Dersler
Eser Alt Türü: Ders/Açıköğretim Fakültesi
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Açık Öğretim Fakültesi Laborant Ve Veteriner Sağlık Bölümü. Temel Veteriner Histoloji Ve Embriyoloji 2011 - 2016 Yılları Arasındaki Çıkmış Sorular.
Serdar Bektaş
insan sesi mp3 - Türkçe
9 Ayrım
218,05 MB
Eser Türü: Dergi
Görüntülenme Sayısı: 3
Konusu:
Aylık Sesli Dergi

Sayfalar