En Son Eklenenler

Toplam 42330 sonuçtan 40951 - 40960 arası görüntüleniyor.
 • Gülriz Sururi
  insan sesi mp3 - Türkçe
  9 Ayrım
  301 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Roman/Öykü
  Seslendiren : Bahar Taş
  Konusu:
  Bir aşk. Bir kadına ve bir erkeğe hükmeden, ama henüz yaşanmamış bir aşk. Koşulların imkansız kıldığı bir aşk. Herkese ve her şeye ve hatta onu içinde taşıyan kadına karşı mücadele veren bir aşk. Ve bu mücadelenin galibi.                                  
 • Buket Uzuner
  insan sesi mp3 - Türkçe
  14 Ayrım
  505
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Deneme
  Konusu:
  Selin ve Cem’le Yolculuklar üst başlığını taşıyan kitap yazarın hayat, sanat ve yazı üzerine kaleme aldığı denemelerden oluşuyor. Özellikle edebiyatsever gençlerin ilgisini çekecek kitapta, yazarın 2000-2003 tarihleri arasında kaleme aldığı yazılar yer alıyor. "Kurgusal denemeler" olarak da tanımlanabilecek bu yazıların kahramanı, yazarın öğrencileri üniversiteli Selin ve Cem... Gerçek hayattan alınan bu iki genç kahramanı denemelerinin odağına yerleştiren yazar, genelde sanat özelde ise edebiyat dünyasında olağanüstü yolculuklara çıkıyor.
 • Michel Chodkiewicz
  insan sesi mp3 - Türkçe
  16 Ayrım
  443 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Tasavvuf
  Seslendiren : Azize Hande Çelik
  Konusu:
  Başdöndürücü bir terkip içinde fıkıhtan saf irfana dinî ilimlerin tamamını kuşatan bir tefekkürün karmaşıklığı, Şeyh-i Ekber'İn bu tefekkürü ifade etmekte kullandığı ibarelerin çoğu zaman birbiriyle çelişik ya da en azından muammalı görünüşü, ve nihayet onbinlerce sayfa tutan bir eserin muazzam hacmi... Bütün bunlar düşünüldüğünde, Ekberf irfanın yayılmasını zorlaştıracak böyle etkenleri aşmanın mümkün olamayacağı zannedilebilirdi. Halbuki durum hiç de böyle değildir. Ekberî irfanın damgası sadece "entelektüel" tasavvuf üzerinde bulunmakla kalmamakta, en farklı toplumsal tabaka ve kültür seviyelerini içine alan tarikatlar aleminde de görülebilmektedir. Elinizdeki eserde, büyük arifin irfanı hem kendi değeri bakımından, hem de çok geniş bir alandaki tesirleri yönünden incelenmektedir.
 • Bertrand Russell
  insan sesi mp3 - Türkçe
  9 Ayrım
  312 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Bilim
  Seslendiren : Vahap Erdoğdu
  Konusu:
  Işığın hızı, saat ve ölçüm, uzay zaman, Gravitasyon yasası, einstein, evren
 • Michael C. Thomsett
  insan sesi mp3 - Türkçe
  8 Ayrım
  204 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Çalışma Hayatı
  Konusu:
  Başarılı raporlama, finansal raporlar, iş akışını raporlama
 • Hıfzı Topuz
  insan sesi mp3 - Türkçe
  15 Ayrım
  606 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Roman/Öykü
  Seslendiren : Engin Ercan
  Konusu:
  Hıfzı Topuz, Meyyale ve Taif Ölüm'den sonra, bu yeni romanında da yakın Türk tarihinin önemli simalarına ve olaylarına ışık tutmayı sürdürüyor. On dokuzuncu yüzyılın ortalarından başlayarak yirminci yüzyılın başına kadar gelen bir dönemde, padişahlık rejimine karşı Türk aydınlarının verdiği mücadelelerin ve Batıtılaşma çabalarının anlatıldığı Paris'te Son Osmanlılar'da, Namık Kemal, Abdülhak Hamit, Sami Paşazade Sezai, Ali Suavi gibi ünlü yazar ve gazetecilerin yaşamlarından, politik mücadelelerinden kesitler verirlerken, Abdülmecit'in kızlarından Mediha Sultan'ın aşkları, evlilikleri ve çileli hayatı gözler önüne seriliyor.
 • Werner Heisenberg
  insan sesi mp3 - Türkçe
  13 Ayrım
  502 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Felsefe
  Konusu:
  Wernwr Heisenberg Niels Bohr Max Planck Albert Einstein Carl Friedrich Wolfgang Pauli paul Dirac 'ın birbirleriyle yaptıkları konuşmalarda gündelik bir konu olan doğa bilimleri. Otobiyografik bir anlatı. Fizik yoluyla felsefenin ve hemen aynı anda felsefe yoluyla da fiziğin göznüne gelmesi. Ya da ikisi arasında sağlanan bütünlük. Fiziğin ve felsefenin doğal çevrelerde sürekliliği olan anlatılarla ve Nobel Fizik Ödülü sahibi Wernwr Heisenberg 'e özgü yumuşaklıkla sunulması.
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  49,9 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Hukuk
  Konusu:
  Bu Kanunun amacı; özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılımlarını sağlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.
 • Mehmet Fuad Köprülü
  insan sesi mp3 - Türkçe
  10 Ayrım
  290,72 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Tarih
  Konusu:
  İlk Osmanlı kaynaklarında Osmanlı hanedanlığının menşei konusunda Osmanlılardan bahsetmeyerek sadece Kayılardan bahsetmeleri, II. Murad döneminden başlayan ve Oğuz şeceresinde şerefli bir yer sahibi edinmek amacından dolayı böyle bir anane vücuda gelmesini sağlayan bir harekete sebep olduğunu ileri süren, yani Osmanlıları Kayılardan kabul etmeyen Paul Wittek|in görüşleri bu konuda bazı tereddütlerin doğmasına sebep olmuş, ayrıca Z.V. Toganın Kayıların Oğuza dayandırılmasının bir zorlama eseri olduğu ancak her nasıl olursa olsun Osmanlıların XII. yüzyılda Horasan|dan Ahlat yoluyla gelen Kayılardan olduğu iddialarına Fuad Köprülü , Kayıların bir Oğuz boyu olduğunu ve Osmanlı ailesinin bu Kayılara mensub olduğunu açıklamıştır. Osmanlı hükümdarları kendilerini meşru kılmak amacıyla kendilerini şecerede önemli bir yere oturtmak isteselerdi, Oğuz ananesine göre hükümdarların en çok çıktığı Salur veya Kınık boylarından birinden geldiklerini iddia ederlerdi. Osmanlı sülalesinin, Türklerin soylarının Oğuz Han|a kadar çıkarılan silsilenamede yer alması konusu ise sadece hükümdar ailesine değil, Kayı boyuna aittir ve menkıbevî değerinden başka bir önemi yoktur. Bunlardan başka devletin gücünün arttığı dönemlerde hem Osmanlı hanedanının asaletini yüceltmek hem de imparatorluğun oluşumundaki bazı etkenleri daha sempatik göstermek amacıyla Osman|ı Komenler soyundan getiren veya peygamber soyuna dayandıran çeşitli rivayetlerin gerçekle alakası yoktur.
 • Tol
  Murat Uyurkulak
  insan sesi mp3 - Türkçe
  15 Ayrım
  50,3 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Roman/Öykü
  Seslendiren : Burak Demirtaş
  Konusu:
  Çözüldün ve utancından ölecek haldesin. Adın, ancak dünyanın yarısı havaya uçarsa temizlenir diye düşünüyorsun. Zaten durmadan bunu planlıyorsun. Birbirinden nafile intikam planlarıyla oyalanıyorsan. Kafana kurşunu sıkana kadar da bundan başka bir şey yapacağın yok. Geçen sene aldığın o allahlık Kırıkkale tutukluk yapmazsa tabii.

Sayfalar