En Son Eklenenler

Toplam 35865 sonuçtan 26201 - 26210 arası görüntüleniyor.
 • Ahmet Tabakoğlu
  metin - Türkçe
  13 Ayrım
  1,86 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: İktisat
  Seslendiren : Tarayan: Kitap Sevenler
 • Ali Güler
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  3,45 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Tarih
  Seslendiren : Tarayan: Kitap Sevenler
 • Anthony Giddens
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  2,42 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Politika
  Seslendiren : Tarayan: Kitap Sevenler
  Konusu:
  Bu kitapta askeri iktidarın geleneksel ve modern devletlerin örgütlenmesindeki rolü üzerinde oldukça durdum. Şiddet araçlarını kimin denetlediği, bu denetimin ne derece tam olduğu ve ne gibi amaçlar için kullanıldığı "silahlı kuvvetler"e sahip tüm toplumlar için önemli konulardır. Ne var ki, gözetleme ve şiddet araçlarının denetimi, hem 19. yüzyılda hem de günümüzde, içerisinde Marksizm'in de yer aldığı, en etkili toplum kuramı ekollerinin gözünden çoğunlukla kaçmış olan olgulardır. Her iki olgu da, Marksizm'in temel ilgi alanlarını oluşturan iki konu -kapitalizm ve sınıf çatışması- ile ilişkileri bağlamında incelenmelidir; fakat her ikisi de modernitenin gelişimindeki bağımsız etkiler olarak bu alanların yakınında yer almaktadır... Anthony Giddens
 • Cemil Denk
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1,88 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Politika
  Seslendiren : Tarayan: Kitap Sevenler
 • Frithjof Schuon
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1,10 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Makale
  Seslendiren : Tarayan: Kitap Sevenler
 • Gottfried Wilhelm Leibniz
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  877,31 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Deneme
  Seslendiren : Tarayan: Kitap Sevenler
  Konusu:
  Leibniz’in ‘Theodicee’ isimli bu kitabı, filozofun, inancın usa uygunluğu, Tanrının iyiliği, insanın özgürlüğü ve kötülüğün kaynağı üzerine denemelerinden oluşuyor. Bu yönüyle, Leibniz’in bütün görüşlerini bir araya toplayan, onun felsefesini özetleyen bir yapıt olarak düşünülebilecek ‘Theodicee’, kötülüğün kaynağını araştırması, inanç ile usu doğruluk bakımından sorgulaması, insan özgürlüğünü tartışması, tanrısal adaleti irdelemesi ve çağının felsefe sorunlarıyla ilgilenmesiyle, felsefe tarihinde özel bir yere sahip. Leibniz, 1710’da Amsterdam’da Fransızca olarak yayımladığı eseriyle, çağının felsefe anlayışlarıyla hesaplaşıyor.
 • İdris Küçükömer
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  893,25 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Anı/Mektup
  Seslendiren : Tarayan: Kitap Sevenler
  Konusu:
  Bu anı kitabında İdris Küçükömer'in dostu, onu tanımış veya tanımamış ama O'ndan değişik biçimlerde etkilenmiş otuz beş dostu, İdris Küçükömer'i bilmeyenlere selam göndererek, İdris Küçükömer'in kaldırmaya çalıştığı 'sivil toplum' katarına doğrudan veya dolaylı katılıyor. O'nu anıyorlar... O'nun fikirlerinin yarına taşınmasına yardımcı oluyorlar. Katkıda bulunuyorlar... (Kitabın Girişinden)
 • İdris Küçükömer
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1,11 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Sosyoloji
  Seslendiren : Tarayan: Kitap Sevenler
  Konusu:
  Türkiye’de sağ sol, sol da sağdır. Türkiye’nin "solcuları” gericidir. Türkiye’nin ilericileri "sağ” cenahta görülen geniş İslamcı halk kitleleridir.’ İlk kez yayınlandığı 1969 yılında bütün siyasi kavramları altüst eden ve şok etkisi yaratan Düzenin Yabancı laşması, ilerici-gerici, sağ-sol denkleminin yerlerini değiştirmişti. İdris Küçükömer ’e göre Türkiye’nin solcuları gericiydi ve halkı yönetilecek koyun olarak görüyordu. Türkiye’nin ilericileri ise sağ cenahta görülen muhafazakâr, geniş İslamcı halk kitleleriydi. Küçükömer dönemin aydınlarının aksine 1960 anayasa sını ve Milli Güvenlik Kurulu’nu antidemokratik buluyordu. Kurtuluş Savaşı antiemperyalist değildi, sadece bir Türk-Yunan savaşıydı. Kimsenin söylemeye bile cesaret edemediği fikirlerinden dolayı İdris Küçükömer maalesef büyük bir ambargoya maruz kaldı, yok sayıldı.
 • İdris Küçükömer
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  922,95 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Politika
  Seslendiren : Tarayan: Kitap Sevenler
  Konusu:
  Türkiye'de temel kararları kim alır? Halk vatandaş mıdır; teba mıdır? Hem hakim, hem savcı, hem davacı, hem zabıta birbirine karışırsa, açık fırsatlar doğar. Bu, hırsızlığın karinesidir. Delil suçluda kalır! İdris Küçükömer'in ' sivil toplum' üzerine filozofça geliştirdiği düşüncelerinin kaynağında, 1960'ların ilk yarısında, Albay Talat Aydemir ile cuntacılığın kurmayında edinilmiş yoğun bilgiler ve deneyler yatar.'İktidar' ve onun 'Büyülü çekiciliği'ne bir kapı eşiği uzaklığı yaklaşmışken, genç Küçükömer'ce sorulmaya başlanan radikal soruların, ciddi bir bilim adamının kimliği ile birleşmesi ise hemen sonraki yıllarda bir 'sivil toplum' kuramcısını ortaya çıkarmıştır. Bu kitapta okunacaklar' Neyiz ki? Neyi değiştirebilirz? diye başlayan soruların, 1960 sonrasında Yön ve Ant dergilerindeki cevaplarıdır. Bu kitap, Düzenin Yabancılaşması'na giden yolun bir başlangıcıdır. Küçükömer, 'Batı'dan etkilendim. Bir zamanlar ulaştığı politik güçle Batı'yı etkilemiş ve ondan etkilenmiş Osmanlı kültür mirası içine doğdum. Ama, düşünceyi yasaklamış bir toplumda doğdum. Düşünmek kolay değildi...' deyip düşünen bir insan olarak' 'halkı kurtaracak' çözüm arayışlarına bu iki ünlü dergide cevaplar verdi... Bir iktisatçı bilim adamı olarak, çözümler üretti.
 • İdris Küçükömer
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  974,41 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Politika
  Seslendiren : Tarayan: Kitap Sevenler
  Konusu:
  İdris Küçükömer'in Türkiye sorgulaması, köklerinde bir dünya ya da evren sorgulamasının da yattığı düşünsel süreçlere uzanmak istiyordu. Doğu toplumlarının geleneksel yaşam ve yönetim düzenlerine ilişkin yaklaşımları, uygarlık ve kültürün tarihsel açıdan en yoğun katmanlarından birini ortaya koyan din kurumuna verdiği önem, etkin bir demokratik sistemin sivil toplum yapısıyla etle tırnak gibi iç içe geçmesi gereği, zincirlerini paramparça etmek istediği Türkiye'nin düşünce ortamına, Küçükömer'in son yıllarında sunduğu görüşlerin başlıca odak noktalarını oluşturuyordu. (Kitabın Girişinden)

Sayfalar