En Son Eklenenler

Toplam 32153 sonuçtan 31 - 40 arası görüntüleniyor.
 • İnci Aral
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  532,66 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Roman/Öykü
  Konusu:
  Yarım uykuların iç çekişiyim. Geceye açılmış bir öfke, üzgün bir gölgeyim. Baştan ayağa özlem, dağınık bir taslak, derli toplu tutkuyum. Kış kaldırımlarında kasımpatılar durgun, bulutlar soğuk. Saçlarım daha kara. Bende birikenleri nasıl anlatsam sana? Sonraki salı, iyiyiz diye bağıracağız oysa birbirimize, ellerimizi ayıran camın ardından. Uzak, tedirgin, yabancı. Susup kalmayalım diye iyiyim, biz iyiyiz, diye bağıracağız: İstediğin bir şey var mı? Yün çorap, dergi, kazak yastık kılıfı?"İnci Aral Uykusuzlar'da hızlı toplumsal savrulmalardan bireylerin payına düşenleri anlatıyor. Sevinçleri, düşleri, umutları budanan insanlar, hüzünle ve sağır bekleyişler içinde yaşama tutunmaya çalışıyorlar. Hayatın gündemine yalnızlık, kaygı, korku ve kaçınılmaz biçimde uykusuzluklar hâkim olurken kimi içindeki aşkı sıcak tutmaya çabalıyor, kimi gecelerini her şeye rağmen gelecek düşleriyle dolduruyor. İnci Aral her zamanki akıcı, şiirsel anlatımı ve toplumsalla bireyseli iç içe kavrayan yazarlığıyla bitmemiş bir baskı döneminin ürkütülmüş, ezilmiş insanının ruh ve beden acılarına eğiliyor.
 • Meg Cabot
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  773,16 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Roman/Öykü
  Konusu:
  JEAN HONEYCHURCH’ün sıkıcı ismi dışında nefret ettiği tek şey, lakabıydı: Uğursuz. Şanssızlık, gittiği hiçbir yerde yakasını bırakmıyordu -zaten Jean de sırf bu yüzden New York’a, teyzesi ve eniştesinin yanına taşındığına seviniyordu ya. Belki de ülkenin diğer ucundayken talih bir gün Uğursuz’a gülerdi. Ya da en azından Uğursuz, kendi yaşadığı kasabada yol açtığı kargaşadan ve kötü ününden kurtulmuş olurdu. Fakat anlaşılan, dertler ve belalar New York’a kadar onu takip etmişti. Ve bu belalar da, ailenin günah keçisini evinde görmekten memnun olmayan kuzeni Tory’ye büyük sıkıntı yaratmıştı. Güzeller güzeli, göz alıcı Tory’nin tehlikeli bir sırrı vardı -Uğursuz yüzünden ortaya çıkacak olan bir sırdı bu. Uğursuz zamanla, kaçtığı şeyin yalnızca kötü şans ve talihsizlik olmadığını farketti. Daha kötücül, daha sinsi bir şeyler vardı… Ve doğduğu günden beri taşıdığı, adına lanet dediği bir aile sırrı, kim bilir, belki de onu kurtarabilecek tek güçtü. MEG CABOT’ı takip etmek zor iştir: Dört ayrı takma isimle yazan, “Acemi Prenses” serisinin de yazarı olan Meg Cabot, gençler ve ilkgençlik çağındakiler için eğlenceli öyküler yaratmaya devam ediyor. Ve bu iyi bir haber, çünkü artık Artemis Genç’te ve siz de ondan geri kalmayacaksınız!
 • Khaled Hosseini
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1,21 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Roman/Öykü
  Konusu:
  Afganistan’da 1970’li yıllarda Amir ve Hassan, Amir’in babasının evinde birlikte büyümüş iki arkadaştırlar. Amir, zeki ve iyi kalpli babasının, annesinin ölümünden ötürü kendisini suçladığına inanmaktadır. Bu vesile ile de Hassan’ı daha çok sevdiğini ve onu tercih ettiğini düşünür. Buna karşılık Amir, babasının en iyi arkadaşı olan Rahim Khan’a fazlasıyla saygı duyar. Rahim, ona yazar olabilmesi için hep destek vermektedir. Amir’in bir uçurtma uçurma yarışmasını kazanmasının ardından, Hassan, ona bir uçurtma getirmek üzere koşarak gider. Ancak bu esnada dayak yer ve elindeki Amir’in uçurtmasını korumak isterken gasp edilir. Amir aslında saldırıya şahit olur ama korkaklığından Hassan’a yardım etmez. Dahası, Amir doğum günü partisinin ertesi sabahında yeni saatini Hassan’ın yatağına saklayarak onu hırsız ilan etmek ister. Çocuklukları böyle yaşanırken yıllar sonra bir gün Amir, Hassan ve karısının Taliban tarafından öldürüldüğünü öğrenir. Şimdi eski dostunun oğlunu kurtarmak en büyük misyonudur. Film Afgan yazar Khaled Hosseini’nin romanından uyarlanmıştır.
 • Harold Lamb
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  942,16 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Roman/Öykü
  Konusu:
  Emir Timur, yalnız Türk-İslam dünyasının büyük hükümdarlarından biri olmakla kalmayıp, tarihin kaydettiği en büyük cihangirlerden biridir.. Timur, 1336'da Maveraünnehir'de Semerkand'la Belh arasında Keş kasabasında doğdu. 1370'te Maveraünnehir Hakimi Emir Hüseyin'in ölümünden sonra Maveraünnehir'e tek başına hakim oldu ve Semerkand'a gelerek tahta çıktı. Biz ki, Mülük-ı Turan Emir-i Türkistanız! diyen Emir Timur, 35 senelik hükümdarlığı süresince yaptığı bütün savaşları kazandı. Çin'e ve Delhi'ye kadar Asya'yı, Irak, Suriye ve İzmir'e kadar bütün Anadolu'yu hakimiyeti altına aldı. İdaresi altındaki coğrafyanın imarıyla yakından ilgilendi. Su kanalları inşa ettirdi. Büyük şehirleri ticaret yollarına bağladı. Özellikle Semerkant şehrini örnek bir yerleşim haline getirdi. Alim ve iyi bir devlet adamı olan Timur, Tüzükat-ı Timur adıyla kanunlar çıkardı. İlim adamlarına büyük saygı gösterdi, İslam alimlerini meclisinde bulundurdu...
 • Ahmed Hulusi
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  794,16 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Tasavvuf
  Konusu:
  "Kuantum Fiziği" ve ona dayalı olarak inşa edilen "Holografik Beyin ve Evren" gerçeğine açıklık getirmeye çalışan bölümlerimiz ile; Tasavvuf'un "Vahdet" müşahedesinin tespit ettiği "Âlemlerin aslı hayaldir" realitesi bu kitapta olabildiğince net bir şekilde açıklanmaya çalışılarak; bilim ile tasavvufun, "aynı şey"in iki ayrı yorumlaması olduğu anlatılmak istenmiştir. Gerçekte varolan "tek yapının" = "hakikatin" geçmişte sezgiye veya "vahye" dayalı bir şekilde algılanıp; "mecazî" bir şekilde, benzetme yollu, semboller yollu dile getirilmesiyle; 1990'larda en son şeklini alan bilimsel bakış açısının aynı gerçekte buluşması, elbette ki ehli için büyük bir zevkle temâşa edilecek bir kemâlât ve güzelliktir! En son bilimsel tespitlere göre; EVRENİN ASLI, KUANTSAL YAPIDAN OLUŞAN ve HOLOGRAFİK ÖZELLİK GÖSTEREN BİR TÜMELLİKTİR. Atomaltı parçacıkların bulutumsu hareketlerinin Holografik özellik gösterdiği deneylerle gösterilmiştir. Tespit edilen ilginç bir durum da, ATOMALTI PARÇACIKLARIN BİRBİRİ İLE İLİŞKİLİ olduğudur. Bu ilişki, parçaların bütün tarafından organize edildiğini ortaya koymaktadır. Yani, atomaltı parçalar bağımsız değildir; Gizli bir düzen tarafından organize edilmektedir. Holografik yapının özelliğine göre, varlığın tümünde olan her özellik, varlığın her zerresinde tam olarak mevcuttur. Her şey birbirinin devamı olarak süreklilik arzetmektedir; her şey, bir diğer şeyin taşıdığı tüm özellikleri bünyesinde barındırmaktadır ve aynı diğer "şey"dir. Varlık, bildiğimiz "evren" kavramı ötesinde, bölünmez, parçalanmaz, parçaların bütünü olarak meydana gelmemiş TEK bir yapıdır!.. Bütün bunların sonucunda ortaya çıkan gerçek, evrende mekânı olan herhangi bir yerdeki bir TANRININ varlığından söz edilemeyeceğidir. Öte yandan İslâm'ın kutsal kitabı Kurân'a göre de, "TANRI YOKTUR, SADECE ALLÂH VARDIR". Bu "ALLÂH", "AHAD"dır!.. Yani, öyle bir TEK ki, varlığı yanı sıra ikinci bir varlıktan söz edilemeyeceği gibi; O'nun parçaların birleşmesiyle oluşan bir tümel yapı olduğundan da söz edilemez.
 • Hilmi Ziya Ülken
  metin - Türkçe
  4 Ayrım
  3,46 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Roman/Öykü
  Konusu:
  Birçok bilim dalında eser vermiş olan Hilmi Ziya Ülken, uzun yıllar sosyolojinin yerleşmesi ve kurumsallaşması için de çaba harcamıştır. Birbirinden farklı konularda pekçok eseri bulunan Hilmi Ziya Ülken, Sosyoloji ve özellikle Din Sosyolojisi konusunda ilk eser veren bilim adamlarındandır... Anadolu kültürü üzerine yoğunlaşan araştırmalarını gözönünde tutarak onu, bugün kadar bilinmesine karşın gün yüzüne çıkarılmamış Mihrab Mecmuası'ndaki üç makalesiyle neticesinde, Hilmi Ziya Ülken'in bu üç makalesi ve makaleler çerçevesinde ele alınan diğer yazılar, müstakil bir eser haline geldi. Başlangıçta Hilmi Ziya Ülken'in makalelerinin sadece tanıtılması, hatta sadeleştirilmesi düşünülmüştü. Oysa bu çalışma başlı başına bir kitap halini aldı. Kuşkusuz çalışmanın kitap haline gelişinin başlıca sebepleri arasında makalelerin önem ve güncelliğini hala koruyor oluşu da vardır. Ancak diğer araştırmacıların makalelerden haberdar olmalarına karşın yararlanma imkanlarının olmayışını da eklemek gerekmektedir...
 • Sen
  Erol Anar
  metin - Türkçe
  4 Ayrım
  2,03 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Roman/Öykü
  Konusu:
  Uzaklar elinizdeki kitapta da belirteceğim gibi, bütün hayatımın anlamı ve tek hazinesidir. O nedenle tüm mektuplarımda Uzaklara seslendim. Uzaklar bana göre, üzerinde hayatın tüm anlamını taşıyan ve sürekli uzaklara uçan bir halıdır. Bu halı onun üstünde bulunabilme onuruna erişebilen insana hayatın sonsuz hafifliğini duyumsatır. İnsan o an yaşadığı için kendisini inanılmaz şanslı hisseder. Bazen ona hitap ederken, aslında kendime ya da topluma, insanlara hitap ettim. Uzaklara seslenirken, bazen kendi içime döndüm, bazen ise karşıdaki sevgiliye seslendim. Bu nedenle söylediklerimin bir bölümünü -özellikle de eleştirileri de kendime ve insanlara yönelttim. Aradığım tek şey derinlikti. Bu mektupları onun için Uzaklara yazdım. Kendimi keşif yolundaki sonsuz maceram da onun verdiği ilham ve şevk ile ben yaşadıkça devam edecek. Ve bu derinlik yalnızca onun içinde gizli. Onun için Uzakların iflah olmaz âşığı, ölümüne arkadaşıyım. Hep onu izleyeceğim, benim pusulam yalnızca odur. Mektuplara başlıklar koymamın daha iyi olacağını düşündüm. Başlıklı mektuplar bunlar. Mektuplarımı kâğıttan bir uçurtma gibi rüzgârın rehberliğine bırakıyorum. Biliyorum ki o güçlü rüzgâr bu mektupları Uzaklara taşıyacaktır. Sözü fazla uzatmadan yazdığım mektuplara bırakmak istiyorum.
 • MEVDUDI
  metin - Türkçe
  4 Ayrım
  11,34 MB
  Eser Türü: Kitap
  Konusu:
  "İslâm nimeti her devirde insana ancak iki kaynaktan gelmiştir. Birincisi, Allah'ın kelâmı, ikincisi Allah'ın peygamberleri (Allah'ın selâmı onların üzerine olsun). O peygamberler ki Allah-ü Tealâ tarafından sadece kelâmını yaymak, buyruklarını duyurmak ve açıklamakla değil, aynı zamanda bunların nasıl tatbik edildiğini ve başkalarına nasıl örnek olabileceklerini göstermek için de görevlendirmişlerdir. Peygamberler aynı zamanda, Kur'an'ın belirlediği amaçları varılabilmesi için, fertler ile toplumu denetlemeye, insan hayatının eksikliklerini düzeltmeye de memurdurlar. Hem Kur'an-ı Kerim, hem Hz. Muhammed (s.a.v.)in vazifesi aynı olup, aynı amacı taşımaktadırlar. Onları gerçek anlamda kaavramamız, ancak o vazife ve amacı anlama derecemize bağlıdır. Bu gerçek unutulduğu takdirde, Kur'an-ı Kerim yalnız sözler yığını ve siret-i mübarek de sadece bir hayat hikâyesi ve olaylar zincirinden ibaret kalır. Siz, sözlük, kitap, belge, ilmî çalışma ve araştırmalar ile bir yığın tefsir kitapları yazabilirsiniz. Tarihi araştırmadaki ustalığınızla da Hazreti Peygamberin şahsiyeti ve asr-ı saadet ile ilgili belki de en doğru ve en geniş bilgileri toplayabilirsiniz. Fakat, dinin ruhuna ve özüne varamazsınız. Çünkü bu iş yalnız sözler ve olaylarla bitmiyor, asıl varılmak istenen o amaç ve hedeftir ki, uğruna Kur'an-ı Kerim inidirilmiş ve Muhammed Mustafa (s.a.v.) örnek olarak bize gönderilmiştir. Bu amaç ne kadar iyi anlaşılırsa, Kur'an ve siyer de o kadar iyi anlaşılacak ve ne kadar yanlış anlaşılırsa, ikisi hakkındaki bilgimiz de o derece yanlış ve eksik olacaktır." Mevdudi
 • ERİK JAN ZÜRCHER
  metin - Türkçe
  4 Ayrım
  5,49 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Tarih
  Konusu:
  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (TCF), Türk siyasal yaşamının ilk bağımsız muhalefet partisi girişimidir Cumhuriyetin kuruluş döneminde iktidar için yapılan mücadelenin şekli, en açık biçimde bu muhalefet partisinin varlığında gözlenir. Savaştaki rolü nedeniyle önemi ve saygınlığı tartışılamayacak olan bir lidere karşı ve ona rağmen muhalefet olmaya çalışmak, kendi düşüncelerini, politik perspektifini açıklamak ve bunun propagandasını yapmak ve nihayetinde siyasal iktidarı elde etmek için mücadeleye girişmek... Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası bugün doğal karşılanan bir siyasal mücadele yöntemi olarak sayılacak adımları atarken, partinin varlığı hegemonik siyasal elit tarafından bir ihanet şebekesinin girişimi ve komplosu olarak algılandı. O dönemki siyasal iktidar ve en önce de Mustafa Kemal, sürecin en başından itibaren, böyle bir muhalefet partisini emelleri gizli bir grubun -yani eski İttihatçıların, ordu kumandanlarının, padişah ve hilafet yanlılarının içinde olduğu bir fesat topluluğunun- girişimi olarak algılamayı tercih etti. İzmir Suikasti davasıyla başlatılan siyasal temizliğe giden yolda TCF deneyimi, bir yandan siyasal alanın hâkimiyetinin kimlerde olduğunu gösterirken, diğer yandan iktidara siyasal "hasımlarım" seçme ve bertaraf etme imkânı sundu. "O dönem gözlemcilerinin, CHF'li politikacılar ile bürokratlarının hükümet partisine muhalefeti, devlete muhalefetle bir tutma ve muhalefetin her üyesini devlet düşmanı olarak görme eğilimi üzerine yorumları mevcuttur. Başlıca partiler arasında programları açısından çok büyük uçurumlar almadığı zamanlarda bile, ortak bir zeminin varlığını inkâr ederek, muhalefeti vatan haini olarak suçlama eğilimi, bugüne kadarla Türk siyasal sisteminin istikrarsızlığının temel kaynaklanndan biri olarak kabul edilmelidir."
 • Ord. Prof Dr A. ZERİ VF.LİDÎ TOGAN
  metin - Türkçe
  4 Ayrım
  59,49 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Roman/Öykü
  Konusu:
  Cild 1/ En Eski Devirlerden 16. Asra Kadar "... Bence ilmi tetkikat genişledikçe medeniyet aleminin dikkatini çeken ve gün geçtikçe orijinallikleri meydana çıkmakla geniş ilim muhitini derinden ilgilendiren Türk tarihi uydurmalar yoluna girmeğe muhtaç değildir. Onu aydınlatmak yolundaki mesai hakiki ilme ne kadar sadık kalırsa, o nisbette takdire mazhar olur..."

Sayfalar