En Son Eklenenler

Toplam 43622 sonuçtan 33821 - 33830 arası görüntüleniyor.
 • Giovanni P. Marana
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  325,10 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Edebiyat
  Seslendiren : Tarayan:Cem Kandemir
  Konusu:
  Bu kitap; 17. Yüzyılda Fransa'da yaşamış bir İtalyan olan Giovanni P. Marana'nın; Paris'i ziyaret eden bir Türk karakterinde arkadaşlarına yazdığı kurgu mektuplardan ibarettir. Marana, muhtemelen; politika, kültür, din, görgü kuralları ve felsefe hakkında yergi niteliğinde yorumlar yapmak için yabancı bir ülkeye gitmiş ziyaretçi tarafından kaleme alınmış mektuplar tarzını kullanan ilk yazardır
 • Hikmet Özdemir
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  245,54 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Atatürk
  Seslendiren : Tarayan:Cem Kandemir
  Konusu:
  Sir Percy Loraine, 1930’lu yıllarda İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisidir. Atatürk’le tanışan, İngiltere Kralı VIII. Edward’ın Türkiye ziyaretinde önemli rol oynayan Sir Loraine’in, Atatürk’ün devlet adamlığı konusundaki tarihi tanıklığı ve tuttuğu kişisel notlar Prof. Hikmet Özdemir tarafından derlendi. Bu tanıklık yoğun ve doyurucu bir çerçeveye sahip olduğu kadar aynı zamanda nesnel, çok boyutlu bir temele de dayanıyor ve tarihteki benzerleri arasından seçkin bir psikolojik edebiyat örneği olarak öne çıkıyor. Sir Loraine’in kahramanı Atatürk’le ilgili bazı izlenimleriyle İstanbul ve Ankara günlerine ilişkin özel notları ise Türk okurların karşısına ilk kez çıkıyor.
 • Mete Tuncoku
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  218,92 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Tarih
  Seslendiren : Tarayan:Cem Kandemir
  Konusu:
  Bu kitapta yer alan incelemeler, Çanakkale Savaşları siyasal tarihiyle ilgili arşiv çalışmalarımın genel bir derlemesi niteli¬ğindedir. Her bir inceleme, Çanakkale 1915 olgusunun farklı bir boyutunu ele alıp yabancı belgeler ve kaynaklar ışığında irde¬lemektedir.
 • Burhan Göksel
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  232,17 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Atatürk
  Seslendiren : Tarayan: Cem Kandemir
  Konusu:
  Bugünün dünyasının, abartmaya kalkmadan, Atatürk'ü bildiğini ve tanıdığını okuduklarımıza ilaveten, dış ülkelerde bizzat izlemekten dolma kıvanç duyanm. Lâkin bu insanlara, her büyük insan gibi O'nun soykütûğü hakkında yeteri kadar bilgi veremememin de daima acısını, hüznünü duyanm. Bizim ku- şaklara düşen önemli bir görev, bu büyük eksiği gidermeye ça- lışmaktır. Bu vazife; herşeyden önce hepimizin bir vefa bor- cudur. Konu üzerinde neyi elinüze geçirebiliısek, bu bilgileri derler ve yayımlarsak bir gün hepsini blraraya getirecek olan Tarihçilerimize ışık tutmuş oluruz. Büyük bir şansla Atatürk'ün ailesinden bugün aramızda yaşayanlardan, akrabasından Nesrin ve Feridun Söğütlüğü gibi dostlarım oldu. Onlar, bu görüşlerime hak vererek ellerinde İtina ile saklanmış belgeleri bana lütfettiler. Kendilerine çok minnettarım, Ben de bu ufak çalışmayı yukandakl içten inanç- la yaptım, sizlere sundum.
 • Mehmed Niyazi
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  288,48 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Felsefe
  Seslendiren : Tarayan : Cem Kandemir
  Konusu:
  Türk milleti kadar kaderini devletiyle bir görmüş başka millet yoktur. Ne yazık ki Türk devletinin analizi yetirince yapılamamıştır. Belki geçmişte buna ihtiyaç duymuyorduk; çünkü bir cihan devletimiz tarih sahnesinden çekilirken, bir yenisi doğuyordu... Ama bugün devletimizi tanımaya muhtacız; ancak onunla mazimize layık bir yere gelebiliriz. Bu yüce ideale yardımcı olabilecem inancıyla "Türk Devlet Felsefesi"ni yayınlıyoruz
 • Cemil Sönmez
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1008,22 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Atatürk
  Seslendiren : Tarayan:Cem Kandemir
  Konusu:
  Düşünce ve eylem adamıdır Mustafa Kemal Atatürk. O'nun çocukluk ve gençlik yılları Osmanlı Devleti'nin ağır sorunlarıyla umutsuz bir geleceğe doğru gittiği bir döneme rastlar. Tarihin ender yetiştirdiği önderlerden biri olan Atatürk de, düşünce yapısının oluşumunda ilk etkilerini aile kucağından ve öğretmenlerinden almıştır.
 • Hamdullah Suphi Tanrıöver
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  194,23 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Tarih
  Seslendiren : Tarayan:Cem Kandemir
  Konusu:
  XX. Yüzyıl Türk düşünce ve kültür dünyâsında Türk Milliyetçiliği'nin öz ve kısa adıyla Türkçülüğün mabedi TÜRKOCAGI'nda nice şâir, edib, hatib, düşünür ve bilgin hizmet vermişdir. Miş'alelerini bu Ocak'dan yakmış nice Türkçü, Çanakkal'a ve Millî Mücâdele destanlarının ya- ratılmasına canlarıyla, kanlarıyla yardımcı olmuşlar; nice aydın ve inkılâbcı bugünkü Devletimizin ve Cumhuriyeti- mizin kuruluşuna unutulmaz çabalarıyla katkıda bulun- muşlardır.
 • Fahrettin Öztoprak
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  487,33 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Tarih
  Seslendiren : Tarayan:Cem Kandemir
  Konusu:
  Türkiye'de Türk tarihini "Türk gözüyle" değerlendirecek ve objektif olarak yorumlayacak "münevver" nesli yetiştire- mediğimizden; başta Şeyh Bedrettin olmak üzere pek çok ko- nu ve kimse, Türkler için adeta sır niteliğini muhafaza etmek- tedir. Öztoprak'ın bu incelemesi; ufku evreni saran, ancak milli değerler silsilesini kaybetmeden "Türk için, Türk'e göre, Türk tarafından" ana ilkelerini kaybetmeyen aydınlar için önemli bir adımdır.
 • Bayram Akça
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  2,11 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Tarih
  Seslendiren : Tarayan:Cem Kandemir
  Konusu:
  Bu araştırma ile, Mondros Mütarekesi döneminde Ermeni Meselesi, zamanın İstanbul hükümetleri ile İtilaf devletlerinin meseleye bakış açılan da vurgulanarak Urfa Mutasarrıfı Mehmet Nusret Bey'in yargılanması olayı ortaya konulmaya çalışılmıştır.
 • Muzaffer Özdağ
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  149,44 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Tarih
  Seslendiren : Tarayan : Cem Kandemir
  Konusu:
  Türk Aleviliği, Türk toplumunun tarihsel gelişiminin ve kültürel değerlerinin bir yansımasıdır. Bu sebeble, kültür tarihimizin aydınlatılmamış birçok noktalarını, en saf tipleriyle Alevî topluluğunun tutum ve davranışlarında gözlememiz mümkündür. Muzaffer Özdağ'ın 133 kaynak eserden yararlanarak kaleme aldığı bu eseri, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı I. hamur kağıda 66 sayfa olarak neşretmiş. Eserde, Sünni Kültür kodu ile Alevî Kültür kodunun harikulâde bir açılımına şahit olmaktayız. Sunni ve Alevî, bir beynin iki yarım küresi gibi Yunuslar, Mevlânalar, Hacı Bektaş Veliler'in dünya görüşü ve felsefelerinde bütünleşmiş gibidirler. Günümüzde çeşitli şekillerde anlatılan ve anlaşılan Türk Aleviliği'ne, Muzaffer Özdağ'ın yorumcu felsefesiyle bakarak biraz daha aydınlanabiliriz.

Sayfalar