En Son Eklenenler

Toplam 30878 sonuçtan 41 - 50 arası görüntüleniyor.
 • Beyza Deringöl
  bilgisayar sesi mp3 - Türkçe
  2 Ayrım
  35,57 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Çocuk Kitabı
  Seslendiren : Gamze Tazegül
  Konusu:
  Çiftliğe yağmur damlaları düşüyor. Yaz tatillerini dedeleri ve babaanneleriyle birlikte çiftlikte geçiren Can ve Ceylan doğada meydana gelen sürprizli olayları keşfetmeye devam ediyorlar. Can ve Ceylan bu kez dedeleriyle birlikte nehrin karşı tarafındaki üzüm bağlarını gezeceklerdir. Yağmurun dinmesini bekledikten sonra yola çıkan dede ile iki torun rüzgardan gökkuşağına dekbirbirinden farklı pek çok hava olayına tanık olurlar. Babaannelerinin sürprizini duyduklarında ise merakla eve doğru yol alırlar. Bakalım babaannenin onlar için hazırladığı sürpriz neymiş
 • Harold Lamb
  insan sesi mp3 - Türkçe
  21 Ayrım
  748,51 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Roman/Öykü
  Seslendiren : Şule Bölük
  Konusu:
  Aklın ve Hırsın, Antik Çağ Dünyasının Fethinin, Büyük İskender’in Romanı... İskender’in yanında Herodotos’un renkli anlatısı, Ksenefon’un Anabasis’i, Hekataios’un dünya krokisi bulunmaktaydı. Babil’e giden geniş Kral Yolu’nun üzerinde buldu kendini. Dağınık halde yürüyen ordu nehri geçmek için bir araya geldiğinde, her yıl organize edilen katılımlar nedeniyle ordunun sayısal olarak nasıl kabarmış olduğunu ve az sayıdaki kadınla birlikte, daha çok mühendislerin yaptıkları makineleri taşıyan arabaların nasıl çoğalmış olduğunu da gördü. Orduya katılan bazı yeni birimler de vardı... Sidon’dan çevirmenler, gemi ustaları ve teknisyenlerle, Memfis’ten matematikçiler. Bir olasılıkla toplam olarak otuz beş bin kişi Fırat ile Dicle nehirleri arasındaki ovada keşif kollarını izliyordu.
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  27 Ayrım
  925,60 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Roman/Öykü
  Seslendiren : Fatma Çiçek Selçuk
  Konusu:
  “Dünyanın sonu insanın yüreğinin içinde gelir.” ‘‘Çektiğin acıyı ben de anlıyorum. Fakat bu herkesin başından geçiyor. O yüzden senin de katlanman gerek. Sonrasında kurtuluş geliyor. O zaman artık sen, hiçbir şeyi dert etmeyecek, üzülmeyeceksin. Hepsi kaybolup gider. Geçici heveslerin hiçbir değeri yok. Burası dünyanın sonu. Dünya burada sona erer, ötesi yoktur. O yüzden sen de artık hiçbir yere gidemezsin.’’ Gölgesini kaybeden, kafataslarından eski rüyaları okuyan bir adam ve dünyanın sonu gelmeden önce yaşayacak sadece birkaç saati kalmış bir kahraman. Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu XXI. Yüzyıl edebiyatına damgasını vuran, kült yazar Haruki Murakami’den bilimkurguyu masalsı bir dünyanın içinde var eden, Kafkaesk bir psikolojik gerilime göz kırpan bir roman. 
 • Firdevsi
  insan sesi mp3 - Türkçe
  84 Ayrım
  2673,17 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Edebiyat
  Seslendiren : Aysun Yünler
  Konusu:
  Hayatı hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olamadığımız İranlı şair Firdevsî iyi bir dil eğitimi almış, edebi anlamda yetkinliğe ulaştığı Farsçanın yanı sıra Pehlevice ve Arapçayı öğrenerek zengin bir ifade gücüne kavuşmuştur. Şairin bu dil me­rakına tarihsel konulara duyduğu ilgi de eklenince, İran edebiyatının en önemli eser­le­rinden biri olan Şahnâme zengin içeriğiyle ve çarpıcı üslubuyla edebiyat tarihinin ölüm­süz eserleri arasındaki yerini almıştır. Fir­dev­­sî Şahnâme’­sini ha­zır­lar­ken eski İran kahramanlık hikâyelerinden ya­rar­lan­mış­tır. Yaklaşık VI. yüzyıldan itibaren başlayan bu derleme geleneğinde Firdevsî bir dö­nüm noktası oluşturmuş, eserinde sıklıkla mûbed ve dihkân sanıyla andığı bilgili kim­se­le­rin anlatımlarından faydalanmış ve kaynak olarak başta Âves­ta olmak üzere Tev­rat ve Kur’ân gi­bi di­ni me­tin­leri kullanmıştır. Ancak ese­ri­ne Al­lah’ı övmekle başlamış, ardından ev­­re­nin, ayın, gü­neşin, ge­ze­­gen­lerin, yer­kü­renin ve in­sa­nın ya­ra­tı­lı­şından söz etmiş, son ola­rak da İran’da hüküm sürmüş kral­la­rın, soylu kimselerin ve kahramanların tarihi-ef­sa­ne­vi hikâyelerini anlatmıştır. İran­lı­la­rın Arap­la­ra ye­nil­me­le­rin­den dört yüz yıl son­ra ka­le­me alınan bu 60.000 beyitlik eser Gazneliler sü­lalesinin en güçlü hükümdarı olan Sultan Mahmud’a 1014 yılından sonraki bir tarihte sunulmuştur... İslamiyet öncesi İran’ın tarihi-efsanevi hükümdarlarının ve onlara her ko­şul­da bağ­lı kah­ramanların ül­ke­le­ri­ni, milli gelenek ve göreneklerini ko­­­ru­­mak adına ver­dik­le­ri mü­­ca­de­­lenin des­ta­nı olan bu önemli eser, daha sonraki dönemlerde Osmanlı kültürünün de bir par­çası olmuştur.
 • Hasan İzzettin Dinamo
  insan sesi mp3 - Türkçe
  17 Ayrım
  1270,93 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Siyasi Tarih
  Seslendiren : Asuman Gürkan
  Konusu:
  Türk ulusuna: yapılmasına engel olunmuş olan suikast girişimi dolayısıyla derneklerden, kuruluşlardan, memurlardan, komutanlardan, subaylardan mebuslardan bütün arkadaşlarla yurttaşlardan aldığım içten üzgünlüklerini içeren mektupları telgraflardan dolayı pek duygulu ve minnettarım.
 • Beyza Deringöl
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  17,31 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Çocuk Kitabı
  Seslendiren : Alev Aras
  Konusu:
  Meyve ve sebzelerin nasıl yetiştiğini merak eden Can ve Ceylan, dedeleriyle birlikte çiftliği gezip bir sürü yeni şey öğrenecekleri için çok heyecanlıdırlar. Ancak çiftliğin sevimli köpeği Tarçın'ın kaybolduğunu duyduklarında, önce onu aramaya başlarlar. Canı çok yanan ve bacağını kıpırdatamayan Tarçın'ı bulduklarında, hemen veterinere doğru yola çıkarlar. Yaz tatillerini büyük bir çiftlikte dedeleri ve babaanneleri ile geçirmekten mutluluk duyan Can ve Ceylan, maceralarına doludizgin devam ediyorlar.
 • Beyza Deringöl
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  26,54 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Çocuk Kitabı
  Seslendiren : Aslı Gökdemir Tekeli
  Konusu:
  Yaz tatilini dedelerinin büyük çiftliğinde geçirecek olan Can ve Ceylan'ı güzel ve hareketli günler beklemektedir. Dedenin torunları için hazırladığı sürpriz güneşin doğusuyla birlikte ötmeye başlayan horoz sevimli köpek Tarçın süt veren inekler ve diğer çiftlik hayvanları... Sen de Can ve Ceylan' a çiftlikte bir gün geçirerek doğanın tadına varmak ister misin
 • Ercan Ata
  insan sesi mp3 - Türkçe
  4 Ayrım
  141,69 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren : Fatma Çiçek Selçuk
  Konusu:
  Şiir ve hikâyeleri; Yedi İklim, İstanbul Bir Nokta, Temmuz, Mağaradakiler, Temrin, Hayal Bilgisi, Ayna ve İnsan, Barbar ve Dergâh gibi dergilerde yayımlanan Ercan Ata, 1993'te Cahit Zarifoğlu Şiir Birinciliği, 1995'te Altın Koza Dadaloğlu (Altın Koza Film Festivalinde şiir dalında) Özel Ödüllerini aldı. Atlılar dergisi tarafından en iyiler -şiir- arasında gösterildi. 2015 yılında şiirlerini Ten ve Gölge başlığı altında okuyucularla buluşturan yazar, bu sefer hikâyeleriyle okuyucunun karşısına çıkıyor. Ercan Ata, modern insanın açmazlarını, sıkıntılarını, yalnızlığını, bunalımlarını, kırılganlığını, çepeçevre kuşatılmışlığını ve daha da önemlisi umutlarını gündelik olayların şaşırtıcı anlamları üzerinden gösterirken, insanın kendinde aramadığı hiçbir yolun ona çıkış sağlayamayacağının altını çiziyor.
 • Çetin Veysel
  insan sesi mp3 - Türkçe
  14 Ayrım
  514,42 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren : Azime Kaynak
  Konusu:
  Her insan çağının çocuğudur. Hegel'in bu ifadesi bütün insanların, yazar ya da düşünürlerin ortaya koyduklarının, içinde bulundukları toplumun ve insanlığın gelişmişlik düzeyi bağlamında kalacağını, bu köklerden besleneceğini vurgular. Bu anlamda da her düşünce tarihsel köklere sahiptir. Günümüz insanının tarihi, tüm insanlığın tarihidir. Ortaya koyulan en yeni ve geleceği öngören düşünce bile, tarihsel bir geçmişe sahiptir. Bilim insanı, yazarlar ve düşünürler, kendilerine ait olduğunu ileri sürdükleri düşünceleri, insan, toplum ve tarih ilişkilerinden çıkarmaktadır.
 • Cevdet Kudret
  insan sesi mp3 - Türkçe
  13 Ayrım
  463,64 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Roman/Öykü
  Seslendiren : Fatma Çiçek Selçuk
  Konusu:
  Süleyman'ın Dünyası'nın ilk cildi olan Sınıf Arkadaşları, İstanbul'un Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinden başlayarak savaş ve işgal dönemlerini de kapsayarak anlatır. Bunun için yazar Süleyman'ın ve onun sınıfındaki arkadaşlarının çevresini ve yaşadığı olayları kullanır. Bir dar çevre gözlemi gibi görünen bu anlatım, yoklukların, zorlukların İstanbul'unu paşa ya da aristokratından hizmetkârına, esnafından işçi ya da gündelikçisine bir imparatorluk başkentinin hemen bütün sınıflarını yaşamlarıyla yansıtır.

Sayfalar