En Son Eklenenler

Toplam 35427 sonuçtan 61 - 70 arası görüntüleniyor.
 • Ender Gürol
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  18,28 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Biyografi
  Konusu:
  Psikoloji denilince önce Freud, ardından da Jung akla gelir. İsviçreli hekim Carl Gustav Jung (1875 - 1961), Doğu ve Afrika kültürlerini ampirik hekimliğin Batıdaki yöntemleriyle bağdaştırıp insanlara ilişkin bir tipoloji yaratmaya çalışmış ve bu çalışmalarıyla kendisinden sonraki psikolojiyi de önemli ölçüde etkilemiştir. Bu kitabın ilk bölümlerinde Jung'un yaşamı ve psikoloji üzerine görüşleri ele alınmakta, ardından da başlıca yapıtlarından çeviriler sunulmaktadır. Kitap, bu niteliğiyle hem lise ve üniversite öğrencilerine, hem de psikolojiyle ilgilenenlere yararlı olacaktır. Aslında kitabın çok büyük bir bölümü (sayfa 19-173 arası) Jung'un kendi eserlerinden seçmelerden oluşuyor. Düşünceler bölümünde ise Ruh, Bilinç ve Bilinçdışı, İlksel İmgeler, Düşler, İnsan ve Başkalarıyla Olan İlişkisi Doktor İle Hasta, Kadın ve Erkek, Gençlik ve Yaşlılık, Birey ve Toplum, Değerler Dünyası Farkında Oluş ve Yaratıcı Yaşam, Ben Gerçekleşmesi Sorunları, İyi ile Kötü Arası, Ruhun Yaşamı, Felsefi Sorunlar Batı ve Doğu Görüş Açıları, Kişiliğin Gelişimi, Kader Ölüm ve Yenilenme, Tanrı Yolu alt başlıkları altında genelde birer cümlelik alıntılar var Jung'dan.
 • Anthony Storr
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  3,52 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Tıp
  Konusu:
  Anthony Storr’un Cinsel Sapmalar adıyla çevirisini sunduğumuz Sexual Deviation adlı yapıtı, konunun uzmanı olmayan meraklılar için, bilimselliği gözden ırak tutmayarak ama bilimsel yapıtların “anlaşmazlığı”na da sapmayarak yazdığı önemli bir kitaptır. Çeviri, 1975’te yayımlanan 7. basımından yapılmıştır. Kitapta kullanılan kimi terimlerin Türkçesi için Mithat Enç’in Ruhbilim Terimleri Sözlüğü’nden yararlanılmıştır. “Sapık” sözcüğü dilimizde aşağılayıcı ve suçlayıcı bir anlamda kullanıldığı için de “deviation” sözcüğü daha yansız bir anlamı olan “sapma” sözcüğü ile karşılanmıştır. Kitabın içerdiği başlıca konular şunlardır: Cinsel Kökenli Suçluluk Duygusu Cinsel Kökenli Aşağılık Duygusu Sado-Mazoşizm Fetişizm Transvestizm Kadın Eşcinselliği Erkek Eşcinselliği Teşhircilik, Süürtücülük, Dikizcilik, Oğlancılık Çocuksevicilik Sağaltım yöntemleri; Ruh çözümcü Hekimliğin İlke ve Yöntemleri
 • Robert Jordan
  metin - Türkçe
  4 Ayrım
  7,83 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Fantastik
  Konusu:
  Zaman çarkı döner ve çağlar gelir gider olmuş olan, olacak olan ve olmakta olan her an gölgenin altında ezilebilir. Bırakın ejder bir kez daha zamanın rüzgarlarına binsin. İyinin ve kötünün sonsuz bir savaşa tutuştuğu, ışığın ve gölgenin dünyası; Zaman Çarkı'nın dünyası... Bugüne dek yazılmış en görkemli fantastik kahramanlık öyküsü.
 • Sigmund Freud
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  10,57 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Psikoloji
  Konusu:
  Sigmund Freud, yetişkinlerde kişilik ve anormal davranışlar üzerinde çalışmalar yapsa da kişiliğin yapısında bebeklik ve çocukluk yıllarının önemini belirten ilk kuramcı olması nedeniyle önemli bir yere sahiptir. Freud kişiliğin biçimlenmesinde yaşamın ilk altı yılının önemini vurgulamış ve çocuk yetiştirmede anne-baba tutumlarının önemine dikkati çekmiştir. İnsanda olsun, hayvanda olsun, cinsel gerekimler olgusu biyolojide cinsel itkinin kabul edilmesiyle dili! getirilir. Besin alma itkisiyle (Trieb) ve açlıkla bir benzetme yapılmış olur burada. Cinsel ‘açlık’ sözcüğüne karşılık olacak ad yoktur halk dilinde. Bilim bunun için libido’yu kullanır. Halk düşüncesi, bu cinsel itkinin yapısı ve özellikleri üzerine çok belirli görüşlere sahiptir. Cinsel itkinin çocuklukta olmadığı ve zamanla, ergenlik süreci içinde kendini gösterdiği, karşı konulmaz çekim görünüşleri içinde dışlaştığı (bir cins öbür cins üzerinde uygular bu çekimi), ereğinin cinsel birleşme veya en azından, bu birleşmeler yolundaki işlemler olduğu ileri sürülür, Bu savlarda (iddialarda), gerçekliğin hiç de doğru olmayan bir tanıtı (tasviri) var. Daha yakından gözden geçirince, onlardaki yanlışlar, belirsizlikler ortaya çikar. Cinsel itki konusundaki halk kuramı şiirsel bir masala geri gider. İnsanın, erkek ve kadın diye ikiye ayrıldığı ve onların sevgide yeniden birleşmeye çalıştığı yolundaki güzel bir masala. Kadını değil de erkeği, cinsel nesne alan erkekler, erkeği değil de kadını cinsel nesne alan kadınlar bulunduğunu işitmek, halk için şaşırtıcıdır bu bakımdan. Böyle tiplere, karşı cinsli, daha iyisi çevirtik, böyle olgulara da çevirtim (inversion) denir. Kesin biçimde araştırılmaları güçlükler çıkarmaktaysa da, sayısı çoktur böylelerinin.
 • Robert Jordan
  metin - Türkçe
  4 Ayrım
  11,15 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Fantastik
  Konusu:
  Zaman çarkı döner Ve çağlar gelir gider Olmuş olan, olacak olan Ve olmakta olan Her an gölgenin altında ezilebilir. Bırakın ejder bir kez daha Zamanın rüzgârlarına binsin. İyinin ve kötünün sonsuz bir savaşa tutuştuğu, ışığın ve gölgenin dünyası; Zaman Çarkı'nın dünyası... Bugüne dek yazılmış en görkemli fantastik kahramanlık öyküsü (Tanıtım Bülteninden)
 • Betül Aydın
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  11,92 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Psikoloji
  Konusu:
  Bebeklik, çocukluk ve ergenlik yılları bilişsel, sosyal ve motor gelişiminin yoğun olduğu dönemlerdir. Bu kitap, söz konusu dönemleri gelişimsel açıdan ele alarak bireyin bio-psiko-sosyal gelişimindeki temel ve kritik noktaları vurgulamaktadır. Anne baba ve çocuk etkileşimi, çocuk istismarı, çocuğun sosyal gelişimi ve ahlak gelişimi ayrıntılı olarak incelenmektedir. Ergenlik ve genel gelişim özelliklerinin yanı sıra ergenlik yıllarında yaşanabilen sorunları temelden etkileyecek hususlar üzerinde durulmuştur. Ergenlikte öfke ve başa çıkma süresi ile depresif duygulanım, depresyon ve intihar olgusu ile ilgili püf noktalarına temas edilmiştir. Ayrıca, ailelere bu yaşam dönemlerindeki çocukları ile nitelikli iletişim ve birlikteliği yeşertici öneriler sunulmuştur.
 • Michel Foucault
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  26,76 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Felsefe
  Konusu:
  Michel Foucault, Deliliğin Tarihi’nde, deliliğin gündelik yaşamın bir parçası sayıldığı, kaçıklarla çılgınların sokaklarda ellerini kollarını sallayarak dolaştıkları Orta Çağ’dan, tehlikeli sayılmaya başladıkları, tımarhanelere kapatıldıkları, öteki insanlarla aralarına ilk kez duvarların çekildiği 18. yüzyıla kadar, Batı’da deliliğin arkeolojisini irdeliyor. Deliliğin fantastik dünyasında dolaşırken Foucault, aslında “deli”nin bize onun deli olduğuna karar veren, onu öyle konumlandıran genel toplumsal harita üzerinde işgal ettiği yer itibarıyla yansıdığını gösteriyor. Her çağın kendi ütopyası içinde kendini arındırdığı, saflaştırdığı, idealleştirdiği tarihsel yolculukta, delinin bu arınma ayin ve oyunundaki yerini ve rolünü kavramamızı sağlıyor. Bu nedenle, Deliliğin Tarihi, aynı zamanda aklın tarihinin ana hatlarını da ortaya koyuyor: Akıl, kendini ancak deliliğin zıddında, deliliğin zıddı olarak tanımlayabiliyor. Öyleyse delilik, toplum düzeninin varlığı için gerekli; çünkü bu düzen ancak kendi negatifinin aynasında kimlik bulabiliyor.
 • M. David Enoch & Hadrian N. Ball
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  5,72 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Psikoloji
  Konusu:
  Psikiyatrik sendromlar, sadece alanın uzmanlarını değil, ruhu olan herkesi ilgilendirir. Hele bir de bu sendromların en acayip olanları bir kitapta toplanmışsa merak neredeyse kaçınılmaz olur. Kitaptaki örneklerin ne denli ilginç/az rastlanır olduğunu anlamak için birkaç alıntı yapalım isterseniz: •Kendisinin aslında ölü olduğuna inanan (!) biri olabilir mi: gittikçe kokmaya başladığını düşünen bir ölü hem de?! Cotard Sendromu tam da böyle bir şey! •Peki, yıllardır aynı yatağı paylaştığı karısının-kocasının aslında o olmadığına (!) inananlar var mıdır dersiniz?! Capgras Sendromunda bu tablonun ne denli dehşet verici olduğunu göreceksiniz. •Folie à Deuxda ise topyekün delirmeye şahit olacaksınız. Otello Sendromu, De Clérambault Sendromu (saf erotomani), Münchausen Sendromu, Gilles de la Tourette Sendromu ve diğer olağandışı sendromları güncel vaka örnekleriyle hatta yeri geldiğinde, tarihçede konuyla bağlantılı edebiyat veya tiyatro eserlerindeki görünümleriyle izlemeye ne dersiniz?
 • Robert Jordan
  metin - Türkçe
  4 Ayrım
  9,58 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Fantastik
  Konusu:
  Tarmon Gai’don gittikçe yaklaşırken, Zaman Çarkı dünyasında taraflar netleşmeye başlıyor. Perrin, karısının Shaidoların ellerinden kurtarmak için plan yaparken, Faile de kendi kaçısını planlamaya çalışıyor. Mat, evlenmeye yazgılı olduğu Tuon hakkındaki duygularından emin olmaya çalışırken, Tuon’u kendi halkından kurtarması gerekecek. Egwene savaşı hem Gölge’ye, hem Andor ahtında gözü olanlara karşı. Rand al’Thor ise Işık’ın güçlerini Gölge’ye karşı birleştirmeye çalışıyor. Robert Jordan’ın destanı sonuna yaklaşırken, dünya nefesini tutmuş Son Savaş’ı bekliyor.
 • Abdulhakim Akdoğan
  insan sesi mp3 - Türkçe
  20 Ayrım
  266,54 MB
  Eser Türü: Dergi
  Seslendiren : Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğretmen ve Öğrencileri
  Konusu:
  Görme Engelliler için aylık sesli kültür, sanat, edebiyat ve haber dergisi

Sayfalar