Eserlere Göre Listeleme

Toplam 183 sonuçtan 121 - 130 arası görüntüleniyor.
 • Alfred Soboul
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  3,05 MB
  Eser Türü: Kitap
  1789 Fransız İhtilali Tarihi Alfred Soboul
 • Cihan Uyar
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  292,58 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Editör: Ömer Leventoğlu
  insan sesi mp3
  11 Ayrım
  220,89 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Yağmur Öztürk
  Edebiyat her dönem toplumsal altüst oluşlarda tanıklık yaparak, tarihin ve kamunun vicdanı olmuştur. Edebiyatçılar, tabi ruhunu şeytana satmayan edebiyatçılar, resmi tarihin tahrif ettiği ya da yok saydığı hakikatleri kamuya -farklı biçemlerle, akımlarla- kimi zaman açık, kimi zaman da metaforlarla- duyurmuşlardır. Sanat özü gereği muhaliftir. Sanatçıların da duyargaları açıktır. Gerçekleri görüp gözlemleyip harmanlarlar, sonra onları ses, nota, heykel, fotoğraf, şiir, öykü, roman halinde değiştirip, dönüştürüp estetize edip sunarlar. Kapitalizm maske değiştirdi ama onun insanlığa ve doğaya saldırısı sürüyor. Savaşlar, işgaller, sömürü ve daha çok kar için doğanın katledilmesi sürüyor. İnsanların büyük çoğunluğunda "Başka bir dünya mümkün" diyecek umut ve ütopya kalmadı. Bu umudu ve ütopyayı besleyenler de azınlığa düştü. Ve onların da birçoğu zindanda. O nedenle şimdilerde, "Hala mı toplumcu edebiyat" diye burun kıvıran "eleştirmenler" çoğaldı. Sanki dünyada emek, sanki dünyada sınıflar, sanki iş cinayetleri, sanki bunlara itiraz eden muhaliflerin varlığı ve onların uğradığı zulüm ortadan kalkmış gibi. Soma katliamı unutanlara emek meselesini yeniden anımsattı. Elbette sanatçı estetiğin-güzelliğin peşinden koşar ama bu serüvende sıklıkla ayağına acı taşları takılır. Eğilip alırsa eli, almazsa vicdanı kanar. Peki, ne yapar duyarlı sanatçılar? Susarlar mı? O acı taşlarını görmezden mi gelirler? Hayır. Yazmaya, çizmeye, yontmaya, söylemeye, fotoğraflamaya, oynamaya devam ederler. Bertolt Brecht'in ifadesiyle söylersem: "Karanlık zamanlarda Şarkı da söylenecek mi? Elbette, şarkı da söylenecek Karanlık zamanları anlatan." İşte Ömer Leventoğlu'nun editörlüğünde hazırlanan bu kitapta yer alan "Maden" konulu öyküler ve resimler yazarların-çizerlerin karanlık zamanları betimlemesidir. Bu eserler yarına kalacak, gelecekte karartılmaya-unutturulmaya çalışılacak iş cinayetlerini yeniden yeniden hatırlatacaktır. Kitabın editörü Ömer Leventoğlu'nun önsözünde altını çizdiği gibi: "Türkiye, 'maden kazaları' bakımından dünyanın en kötü sicilli ülkelerinin başında geliyor. Her yıl insan hayatının hiçe sayıldığını yeniden ve yeniden idrak etmemizi sağlayan facialarda can kaybediyoruz. Bu kitabın, can kayıplarına karşı toplumsal bilincimize bir katre de olsa duyarlılık getireceğini umuyorum."
 • Yücel Özkaya
  insan sesi mp3 - Türkçe
  88 Ayrım
  637 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: İbrahim Uğurluoğlu
  18. yüzyıl Osmanlı toplumu için ekonomik, toplumsal ve siyasal bunalımın derinleştiği dönem demektir. Artık fetihler çağı çoktan geride kalmış, doğuda ve batıda birbiri ardınca gelen savaşlar toplumun gücünü iyice zayıflatmıştır. Klasik dönemdeki yapısı büyük ölçüde çözülen toprak düzeni kentlere göçü arttırdığı gibi tarımsal üretimde de büyük düşüşlere yolaçmıştır. Bunun sonucunda ortaya çıkan fiyat enflasyonu toplumu derinden etkilemiş, kentlerin iş güç düzeni altüst olmuş, güvenlik büyük bir sorun haline dönüşmüştür. İşte Yücel Özkaya'nın çalışması bu sancılı ortamı olanca çıplaklığıyla betimliyor. Merkezdeki ve özellikle taşradaki devlet kurumlarındaki bozulmayı, devlet-halk ilişkilerinde gittikçe derinleşen güvensizliği, bu gelişmelerin yarattığı ayânlık kurumunu, ekonomik ve toplumsal ortamın nasıl ve ne ölçüde değişime uğradığını birinci el kaynaklardan izlememizi sağlıyor, bunalımın geniş bir panoramasını gözler önüne seriyor.
 • Baron De Tott
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  252,00 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Phılıp M. Rule
  insan sesi mp3 - Türkçe
  7 Ayrım
  130,35 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Mehmet Zafer Ulusan
  r tarihin her döneminde bugün gördükleri değeri görmedi. Özellikle Ortaçağ’ın karanlık dönemlerinde, insanlığın karanlık yüzüyle onlar da tanıştı. Dünya dönüştükçe, insanlar kedilerin zannettikleri gibi şeytani özelliklere sahip olmadıklarını anladılar ve kedileri yeniden hayatlarına, evlerine aldılar. Tam da o dönemde kaleme alınan 1800’ler İngiltere’sinde Kedi’de, bir toplumun, bir türe hak ettiği konumunu geri verirken yaptığı incelemeleri görecek; kedi türleri, beslenmesi, bakımı, hastalık ve tedavileri konusunda bir dönem okuması yapacaksınız.
 • Karl Marx
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  528,02 KB
  Eser Türü: Kitap
  1843-46 Marx´ın klasik iktisatçılarla ilk tanıştığı yıllardır; bu süre içinde Marx, burjuva iktisadının kavramlarını burjuva iktisadına karşı kullanmak diye tanımlayabileceğimiz bir yöntemle uzun, bir kısmı kaybolmuş defterler doldurur. 1844 El Yazmaları burjuva politik iktisadını ve burjuva iktisat sistemini eleştiren "genç" Marx´ın ilk iktisadi araştırmalarının müsveddeleridir. Marx 1844 Elyazmaları'nda paranın iktidarının her değeri aksine döndürdüğünü söylerken, ilkin "sadakati sadakatsizliğe çevirir" diye başlar saymaya: "Aşkı nefrete, nefreti aşka, erdemi fenalığa, fenalığı erdeme…" diye devam eder. 1932 yılına kadar yayımlanmayan bu müsveddeler ücretli emeğin insanı nasıl yabancılaştırdığının ele alındığı olgusal bir analizdir. Metin boyunca Rousseau´nun, Feuerbach'ın, Proudhon'un, Hegel´in etkilerini takip ederken, Marx´ın klasik iktisatçılarla (Adam Smith, Ricardo, Sismondi, Say...) yürüttüğü tartışmaya da şahit oluruz. Sosyal bilimci, tarihçi ve devrimci olarak hiç kuşkusuz en etkili sosyalist düşünür olan Marx´ın fikriyat evrimini gösteren ilk çalışmalarıdır 1844 El Yazmaları.
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  3 Ayrım
  46,1 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Canan Kayalılar
  Orta düzey ve üstü seviyedeki satranççılar için hazırlanmıştır. Fritz 2 programının database'inden satranç partilerinden seçmeler. Derleyen: Selim ve Kerim Altınok kardeşler
 • Zafer Gören
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  384,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Balkanlarda milliyetçiliğin yükselmesi ile birlikte her millet bağımsızlık telaşına düştü. Bu milletlerden birisi olan Karadağ'ın durumu diğerlerinden tamamen farklıdır. Onlar, 1697'de I. Danilo Nyeguş'un Karadağ idaresini ele geçirmesiyle birlikte Osmanlı egemenliğini reddetmeye başladılar. Osmanlılar bölgeye defalarca sefer yapmalarına karşın, bölgenin dağlık yapısı ve Karadağlılar'ın savaşçı kimlikleri yüzünden Karadağ üzerinde tam bir hâkimiyet kuramadı. 1850'lere gelindiğinde II. Danilo'nun ladika olmasıyla birlikte Karadağ'da durum kökten değişti. O din ve devlet işlerini birbirinden ayırdı. Ardından bağımsızlığını ve prensliğini ilan etti. Çeşitli nedenlerle Osmanlı Devleti'ne müdahale etmek için fırsat kollayan Avusturya ve Ruslar'ın açık desteği ile Karadağ sınırında olan Zabliak'a saldırdı ve kaleyi ele geçirdi. Bu fiili saldırı karşısında harekete geçen Ömer Lûtfî Paşa komutasındaki Osmanlı orduları 5 koldan Karadağ topraklarına girdi. Operasyon başarılı geçti ve Osmanlı orduları Çetine kapılarına dayandı. Tam bu sırada Avusturyalılar'ın sert müdahalesi ile harekât durduruldu. Avusturya Hükümeti harekâtı durdurmak için Kont Leningen'i olağanüstü elçilikle İstanbul'a gönderdi. Leningen Osmanlı dışişlerine 3 ve 10 Şubat'ta içinde savaş seçeneğine de bulunan 2 ültimatom verdi. Avusturya ile savaşı göze alamayan Osmanlı Devleti, Karadağ'ı boşaltmak zorunda kaldı. Bu durum Karadağlılar'ı daha da şımarttı ve 1862'ye kadar sürecek Osmanlı-Karadağ çatışmasını başlattı. Osmanlı askerî harekâtı Avrupa'daki çatışmaları da su yüzüne çıkardı. Taraflar netleşti ve Kırım Savaşı diplomatik anlamda başladı.
 • metin - Türkçe
  3 Ayrım
  6,86 MB
  Eser Türü: Kitap

Sayfalar