Eserlere Göre Listeleme

Toplam 183 sonuçtan 151 - 160 arası görüntüleniyor.
 • Ali Bademci
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  18,61 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Tarayan : Cem Kandemir
  1917-24 yıllarında Türkistan'a yayılan ve 1934 yılına kadar aralıklarla sürdürülen isyânların kahramanlarına; Sovyet Ruslar, "Basmacı", Türk mücahitleri ise "Korbaşı" adını vermişlerdir. Esasen Çarlık Rusyası karşıtı millî direnişlere Rus idaresi, "Basmacı hareketi" gözüyle bakıyordu. Zeki Velîdî Togan, aynı kuşaktan bir Türkistanlı olarak yakından takip ettiği Basmacı hareketini "muazzam bir millî hareket" şeklinde değerlendirmektedir. Stalin, "Orta Asya Cumhuriyetlerini Sovyet Rusya'dan ayırmak ve sömürücü sınıfın hâkimiyetini yeniden kurmak gayesi ile zenginler tarafından yürütülen alenî bir siyâsi haydutluk hareketi" olarak tarif ediyor. Zamanın Kızılordu Türkistan Cephesi Kumandanı Frunze ise, Basmacılığın gayesini: "Sovyet hâkimiyeti def olsun; bağımsız bir müslüman devlet kurulsun." gibi millî bir sloganla ifâde ediyor. Türkmen Basmacılarından Mirza Pirnefes: "Biz Basmacı kelimesine Türkiye'de alıştık. Vatanda seyrek duyardık, sadece Rus çevrelerinde. Biz, bize Korbaşı diyorduk. Sonra Enver Paşa geldi ve bunun da değiştirilmesini istedi. Bundan sonra birbirimize Mücâhid diye hitap etmemizi emretti." demektedir. İki cilt olan bu kitap, Korbaşılar (Basmacılar) dinlenilerek yazıldı. Onların hatıralarından faydalanıldı. Bu bilgilerle, Türkistan'daki istiklal mücadelelerine Enver Paşa'nın iştirakı, çabaları ve bu yolda şehâdeti, bizzat görgü şahitlerine dayanılarak ortaya konuldu. Hacı Sâmi ile arkadaşlarının ve Türkistanlı yiğitlerin millî kıyamı teşkilâtlandırıp sağlam hedeflere yöneltmek için gösterdikleri destanî mücadele anlatıldı.
 • Ahmet Gündüz
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  97,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Bu çalışmada, 1917 Bolşevik İhtilâlinin sebepleri hakkında bilgi verildikten sonra ihtilâl karşısında Türklerin durumu hakkında bilgi verilmektedir. Stalin döneminde Türkleri Ruslaştırmak için uyguladıkları dil, din, kültürel ve iktisadî politikalar hakkında bilgi verilmiş sonuçta Osmanlıların Bolşevik İhtilâline bakış açısı değerlendirilmiştir.
 • Edward Hallett Carr
  metin - Türkçe
  4 Ayrım
  2,13 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Hulki Cevizoğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  19 Ayrım
  300 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Neşe Şengül
  “1919’un Şifresi !..”ni Hulki Cevizoğlu yazdı... - 1919’da Türkiye’yi kim işgal etti?... ABD’nin “1919’daki PKK’sı” Yunanistan!.. ABD’nin Yunan ve Rum’la ortak “İşgal Mitingi”!.. - Mustafa Kemal, Amerikan Generali ile niçin gizli görüşme yaptı?.. ABD Başkanına yazdığı mektupta ne vardı?.. - Mustafa Kemal ABD Mandası’ndan yana mıydı?.. İngilizler’den “Anadolu genel valiliği” mi istedi?... Belgeler konuşuyor.. - Gözlerinize inanamayacağınız fotoğraflarla, Türkiye’deki ABD işgal gemileri, bayrakları ve temsilcileri!.. Samsun’a çıkmaya hazırlanan ABD askerleri !.. Samsun’u bombalayan işgal gemileri... - ABD Başkanı Wilson: - “Türkiye diye birşey yok ki, büyükelçi göndereyim!..” - “İstanbul, Vatikan gibi tek devlet olacak!..” - ABD kongresi: “Türkiye birleşik devletleri kuracağız!” - ABD resmi belgesi: “Kürtler her zaman sorun olmuştur!..” - ABD: “Ermenilerin soyu suçsuz değildir!..” - İngiltere: Kürtleri kullanalım!..” - Atatürk nevruz’u nasıl kutladı?.. - Atatürk’ün Musul-Kerkük ve Süleymaniye’yi istemesinin belgeleri.. - ABD planı: “yabancı sermayeyi korumak için asker getiririz!..” - AB’yi Amerika mı kurdurdu?.. İşte belgesi..
 • Arnold Joseph Toynbee
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  539,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Elinizde bulunan bu çalışma, hilafetin ilgasını, dönemin uluslararası ilişkileri çerçevesinde ele almakta ve bu süreci hazırlayan gelişmeleri değerlendirmeye tabi tutmaktadır. 1920'lerin sonlarına doğru kaleme alınmış olan çalışma, yirminci yüzyılın önemli tarihçilerinden biri olan ve uzun yıllar İngiliz istihbarat dairesinde de çalışmış bulunan Arnold J. Toynbee'nin hilafet problemine ilişkin gözlem ve değerlendirmelerinden oluşmaktadır. Çalışmanın önemi, hilafet kurumunu tarihsel bir perspektifte ele alarak bu bağlamda verdiği yoğun bilgiden kaynaklanmaktadır.
 • Sinan Meydan
  insan sesi mp3 - Türkçe
  42 Ayrım
  1036,82 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Mehmet Zafer Ulusan
  Türkiye Nasıl Kurtuldu, Nasıl Batırıldı, Yeniden Nasıl Kurtulur? Kurucu Aklı Anlamak ve Kuruluş Ayarlarına Dönmek “Kuruluş Ayarlarına Dönmek”, kurucu tecrübeden, Atatürk’ün bağımsızlık ve uygarlık savaşından ilham alarak geleceğe dönmektir.Türkiye Cumhuriyeti’nde “kuruluş ayarlarına dönüşü” zorunlu kılacak şey, temel kurucu ayarların bozulmasıdır: 1. Eğer ülke yeniden tam bağımsızlığını kaybetmişse, 2. Eğer millet, egemenliğini yeniden birilerine kaptırmışsa, 3. Eğer aklın, bilimin ve çağdaş uygarlığın yerini yeniden hurafeler, boş inançlar ve bağnazlık almışsa, 4. Eğer “Yurtta barış dünyada barış” idealinden vazgeçilmişse, kuruluş ayarları bozulmuş demektir. Maalesef Atatürk’ün ölümünden sonra bu dört temel kurucu ayar bozulmaya başlamış, bozulma 65-70 yıl devam etmiştir. Son 15 yılda ise bozulma tamamlanmıştır. Çok daha önemlisi, bugün karşıdevrim, Türkiye Cumhuriyeti’ni bambaşka bir yapıya dönüştürmek için kendi kuruluş ayarlarını yapmaktadır. “Yalnızca ufku görmek yetmez, ufkun ötesini de görmek gerekir,” diyen Atatürk, ufkun ötesini görerek, gelecekte bir gün “kuruluş ayarlarına dönmek” gerekebileceğini düşünmüştü. Gelecekte Türkiye Cumhuriyeti’ni, ne zaman, nasıl ve kimin kuruluş ayarlarına döndürmesi gerekeceğini ise, 1927’de söylediği Nutuk’un sonundaki “Gençliğe Hitabe”de açıkça dile getirmişti. Bu anlamda “Gençliğe Hitabe”, kuruluş ayarlarına dönüş şifresidir. (Tanıtım Bülteninden)
 • Slavoj Zizek
  metin - Türkçe
  Eser Türü: Kitap
 • A. Yağmur Tunalı
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  19,21 MB
  Eser Türü: Kitap
  "Demem o ki Kavga Günleri'nin hemen her sayfasında, sanat olaylarına da temas eden siyasetçi gözü yerine, siyasî meseleler üzerinde fikrini söyleyen sanatkâr bir kalem sahibi, bir edip var. Tıpkı Halit Ziya Uşaklıgil'in Saray ve Ötesi, Hüseyin Cahit Yalçın'ın Meşrutiyet Hatıraları (1908-1918) gibi… Demem o ki bu kitap, hatırat türünün klasikleri arasına girecektir." Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat, Türk Yurdu, Temmuz 2013 "Tunalı, zor yılların şahididir. En yakın, en içerden şahitlerinden biridir muhakkak. Fakat hem mücadeleyi, hem mücadelenin sanat cephesini bu derece canhıraş nakleden biyografiyi pek az kimse yazabilir." Ahmet Yabuloğlu, Yeniçağ, 31 Mart Pazar "Kavga Günleri kadar o destansı mücadeleyi -taraf olduğu halde- tarafsız biçimde anlatan, doğruları-yanlışları olduğu gibi önümüze koyan ve özellikle felsefî derinlikte bir çalışmayı ben görmedim. Bugün biz; Milliyetçi direnişin yanlışlarını-doğrularını o yıllarda fark eden, bunu anılarıyla belgeleyen, tarihi besleyecek muhteşem bir eserle karşı karşıyayız." Mevlüt Uluğtekin Yılmaz, Yeniçağ, 2 Mayıs 2013 "Kavga Günleri: 1968-1980 bir hatıra-denemedir. 400 sayfalık eser, şimdiye kadar yapılmayan bir hatırlatma, bir sorgulama, bir yüzleşme... Ülkücü Hareket'in tarihini anlatmıyor, kendi dönemlerini Ülkücü Hareket'le bütünleştiriyor ve yaptıklarını, hissettiklerini insanın içine işleyen bir üslûpla yoğuruyor." Arslan Tekin, Yeniçağ, 4 Nisan 2013 (Tanıtım Bülteninden)
 • Sultan Tarlacı
  insan sesi mp3 - Türkçe
  44 Ayrım
  981,60 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Ferda Zilelioğlu
  Gerçek bir cinayetten esinlenirek yazılan, öldükleri mekana haspsolan ruhların gözünden anlatılan, komik, esprili, psişik, alışılmışın dışında bir polisiye cinayet romanı… 1. Kan lekesi 'dış kapının kolunda' 2. Kan lekesi 'dış kapı pervazında' 3. Kan damlası 'evin girişinde zeminde' ..... 65. Kanlı parmak izleri '2. kat, yatak odasında, gardırop kapağında' 66. Takma tırnak '2. kat, yatak odasında' Korkunç bir cinayetle başlayan olaylar… Katilin, yer yarılmış da içine saklanmış gibi ortadan kaybolması… Katili yakalamak için rekabet eden; Psişik ve parapsikolojik yeteneklere sahip hassas insanlar… Sıra dışı bir yöntemle cinayeti çözmeye çalışan istihbaratçılar… Cinayetin maddi delillerine odaklanmış polisler… Ve aşk-nefret çizgisinde sürekli yön değiştiren trajikomik bir AŞK! Vahşice bir cinayet… Sırra kadem basmış bir katil… Onu arayan polis ve psişikler… Akıcı kurgusu, ikna edici bilimsel zemini, ilgi çekici dinî ve parapsikolojik yaklaşımlarıyla polisiye romanlar içinde türünün tek örneği olan 197 Gün'ü elinizden bırakamayacaksınız. (Tanıtım Bülteninden)
 • Korkut Boratav
  insan sesi mp3 - Türkçe
  9 Ayrım
  345 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Serpil Somel
  1980 yılı, önceki yarım yüzyıl boyunca Türkiye'de gerçekleşen toplumsal ve ekonomik parametrelerin pek çoğunun yeni baştan biçimlendiği bir dönüşümün başlangıç noktasıdır. Bu dönüşüm 1980'li yıllar boyunca sürdürüldü. Dönem sonunda Türkiye toplumunun sosyal sınıfları arasındaki ilişkiler, burjuvazi ile devlet arasındaki bağlantılar, bölüşüm ilişkileri ve bunları etkileyen politika öğeleri radikal değişimlere uğramış olacaktı. Dahası, yeni yapı Türkiye'nin bir sonraki gelişim sürecine damgasını vuracaktı. Bu nedenle, günümüz Türkiyesini kavramak, 1980'li yılların mercek altına alınmasını gerektiriyor. Korkut Boratav, 1980'li Yıllarda Türkiye'de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm'de bu işi gerçekleştiriyor; toplumsal sınıflara dayalı bir incelemenin dayanması gereken genel, kuramsal çerçeveyi geliştiriyor; 1980'li yıllarda, sınıflar-arası ve sınıf-içi bölüşüm ilişkilerini, burjuvazi-devlet bağlantılarındaki dönüşümleri ortaya koyuyor; sermayenin saldırı karşısında işçi ve köylü sınıflarınca geliştirilen savunma ve uyum mekanizmalarını derinliğine araştırıyor. Sınıf çözümlemeleri perspektifinden yakın tarihimizi ve günümüzü kavramak isteyenler için vazgeçilmeyecek bir kaynak kitap.

Sayfalar