Eserlere Göre Listeleme

Toplam 192 sonuçtan 61 - 70 arası görüntüleniyor.
 • L. Vlasov , D. Trifonov
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  819,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  107 Kimya Ökyüsü'nde Periyodik Çizelgenin yapısı, okurken kendinizi bir tür kimya müzesinde bulacağınız ilginç örneklerle anlatılmaktadır. Elinizdeki kitabın, kimyanın rol oynadığı çeşitli meslek dallarıyla tanışmanıza ve büyüleyici bir bilim dalı olan kimyayı daha yakından tanımanıza yardımcı olacağını umuyoruz.
 • Prof.Dr Adil Türkoğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  16 Ayrım
  176 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Gülay Yalçın
 • L. H. Bolhovitinov
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  3,51 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Tarayan: Cem Kandemir
  Oktay Yıldırım bu kitabında, Türkiye'nin silahsız nasıl işgal edildiğini, bunun zihinlerde nasıl kabul ettirildiğini, işgalin pratiğe nasıl geçirildiğini, savaşın yeni yaşam tarzını nasıl yarattığını, dinin bu amaçlarla nasıl kullanıldığını, yaratılan korku toplumuyla amaçlananları ve muhtemel çıkış yollarını ortaya koyuyor. Kitapta yer alan bazı konu başlıkları şunlardır: İşgal Beyinlerde Başlar... Düşük Yoğunluklu Çatışma... Hoş Geldin Ilımlı İslam... Küresel İdeoloji: Liberal Faşizm... Barışçıl Bölünmenin İdeolojisi: Osmanlıcılık... ABD Patentli Sahte Milliyetçilik... Hukukun Gücü Ya da Gücün Hukuku... Küresel Gücün Fedaileri: Bölücülük ve Gericilik... Kürdistan Kürde Değil Coni'ye Lazım... ABD Dayatmasına Karşı Batı Asya Seçeneği... Mozaik Değil Tek Vücut Tek Yumruk... Hasan Tahsin ve Öncü Olma Sorumluluğu... (Tanıtım Bülteninden)
 • Noam Chomsky
  metin - Türkçe
  Eser Türü: Kitap
 • Zuhal Ölmez - Mustafa Kaçalin
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  5,41 MB
  Eser Türü: Dersler
  Seslendiren: Tarayan: Getem
  Önsöz Sevgili öğrenciler, Karahanlı Türkçesi ve Harezm Türkçesi gerek söz varlığı gerek ses ve yapı özellikleri gerekse bu dönemlerde verilen eserler ile Türk dili ve edebiyatının en önemli dönemlerinden ikisidir. Madeniyet sahnesinde yükselen değer îslamiyetin ilk Türkçe eseri Kutadgu Bilig (1069) pek çok yönden ilk olma özelliğini taşır. İlk aruz, ilk mesnevi, ilk siyaset-name. Türk dili, medeniyeti ve tarihi hakkında bilgiler edindiğimiz Dîvânu Lugâti’t-Türk Karahanlı Türkçesi ile yazılmış öbür önemli eserdir (1072). Karahanlı Türkçesi bölümünde bu iki eseri yakından tanıyacaksınız. Harezm Türkçesi ise Kara- hanlı Türkçesi ile Çağatay Türkçesi arasında bir geçiş dönemidir. Bu dönem eserleri, dil malzemesi açısından önem taşımaktadır. Ders kitabınızda Harezm Türkçesi eserlerinden Oğuz Kağan Menâkıbı Nehcu 1-Ferâdis, Hüsrev u Şirin, Muînü ’1-Mürîd, Kisasü ’1-Enbiyâ, Mukaddimetü ’1-Edeb adlı eserlerden seçilen örnek metinler sayesinde Harezm Türkçesinin dil özelliklerini daha iyi anlayacak; bu eserlerin kendi dönemi içinde arzettiği farklılıkları ve Türk dili tarihi içindeki yerini kavrayacaksınız.
 • Sınav dergisi yazar kadrosu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  14 Ayrım
  101,26 MB
  Eser Türü: Dersler
  Seslendiren: UŞAK Şehit Abdulkadir Kılavuz Anadolu Lisesi Öğrencileri
  Kitabın kapak resmi" : Resimde yan duran mavi bir kelebek görüyoruz.
 • Sınav dergisi yazar kadrosu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  14 Ayrım
  101,26 MB
  Eser Türü: Dersler
  Seslendiren: UŞAK Şehit Abdulkadir Kılavuz Anadolu Lisesi Öğrencileri
  Kitabın kapak resmi" : Resimde yan duran mavi bir kelebek görüyoruz.
 • Haz: Bülent Ulaş
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  494 KB
  Eser Türü: Dersler
 • Cumhur Abay
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  39,42 MB
  Eser Türü: Kitap
 • M. İrfan Kılıç
  metin - Türkçe
  6 Ayrım
  653,31 KB
  Eser Türü: Dersler

Sayfalar