Eserlere Göre Listeleme

Toplam 4947 sonuçtan 4621 - 4630 arası görüntüleniyor.
 • Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi
  insan sesi mp3 - Türkçe
  4 Ayrım
  43,5 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Müberra Ellialtıoğlu
 • Bekir Coşkun
  insan sesi mp3 - Türkçe
  4 Ayrım
  74,3 MB
  Eser Türü: Kitap
  ... Yolunuz bir karakola düşerse, ya da düşmezse... Hiç fark etmez... Demokrasiyi arayan bir ülkenin ferdi olarak bu mırıltıyı her zaman, her yerde, her an duyacaksınız, siz de durmadan tekrarlayacaksınız... Ve dikkatli baktığınızda, milyonlarca yurttaşımızın yüzlerinde bir "Avukatımı İstiyorum" ifadesini devamlı yakalayacaksınız... "Avukatımı İstiyorum", bu kitapta yer alan mizah yazılarından birisinin adıdır. Ama siz her yazının sonunda "Avukatımı İstiyorum" diyebilirsiniz... İster gülerek, ister ağlayarak...
 • metin - Türkçe
  1 Ayrım
  557,50 KB
  Eser Türü: Kitap
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  3 Ayrım
  30,4 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Narin Alemdar
 • Faruk Erem
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  735,00 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Özcan Günergök
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  2,08 MB
  Eser Türü: Kitap
  "Avukatlık Sözleşmesi" konulun kitabın ilk baskısı üzerinden on yılı aşkın bir süre geçti. Bu süre zarfında avukatlık mesleği ile ilgili bir çok kitap yayımlanmasına rağmen, hala sözleşme ilişkisini bütün olarak ele alan ve borçlar hukuku çerçevesinde inceleyen bir başka eser kaleme alınmamıştır. Kitabın ikinci basıdan sonra 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu yürürlüğe girmiştir. Eserde vekalet sözleşmesine ilişkin bilgilerin bu çerçevede yeniden ele alınması gerekmiş ve bu baskıda kitap yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu ile uyumlu hale getirilmiştir. Gene ikinci basıdan sonraki Yargıtay kararları taranmış ve önemli görülenler kararlar kısmına eklenmiştir. Giriş bölümü ile başlayan bu çalışmada, birinci bölüm altında birinci paragrafta avukatlık sözleşmesinin hukuki niteliği, ikinci paragrafta avukatlık sözleşmesinin unsurları, üçüncü paragrafta avukatlık sözleşmesinin kurulması, dördüncü paragrafta avukatlık sözleşmesinin diğer iş görme sözleşmeleriyle karşılaştırılmasına yer verilmiştir. İkinci bölüm altında beşinci paragrafta avukatın borçları (yükümlülükleri), altıncı paragrafta müvekkilin borçları ele alınmıştır. Üçüncü bölümde yedinci paragrafta avukatın sorumluluğunun şartları, sekizinci paragrafta sorumluluğu etkileyen hususlar, dokuzuncu paragrafta ise, avukatlık sözleşmesinden kaynaklanan itilaflarda yargılama usulü incelenmiştir. Dördüncü bölümde onuncu paragraf avukatlık sözleşmesinin sona ermesine ayrılmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise, varılan sonuçlar özetlenmiştir.
 • Murat Aydın
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  2,69 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Murat Aydın
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  11,19 MB
  Eser Türü: Kitap
  Avukatlık sözleşmesine ve bu sözleşme özelinde avukatlık ücretine ilişkin hukuki uyuşmazlıklar her geçen gün artmaktadır. Bu uyuşmazlıklar zaman içinde değişikliğe uğradı. Avukat ile müvekkili arasında güvene dayalı ilişkinin baştan iyi kurulmaması veya işleyiş sırasında gerekli iletişimin sağlanmaması nedeniyle pek çok uyuşmazlık ve dava ortaya çıkmaktadır. Elinizdeki kitap, avukat ile müvekkil arasındaki avukatlık sözleşmesinden kaynaklanan ücret uyuşmazlıklarını ve yargılama gideri olarak belirlenen avukatlık ücretini ele almaktadır. Avukatlık Ücreti isimli bu kitabın ilk baskısı 1993 yılında yayınlandı. Kitap, 18. yılında 6. Baskısı ile karşınıza çıkıyor. Bu baskıda kitap tümü ile yeniden yazıldı. Yasalarda ve içtihatlarda meydana gelen değişiklikler ile konuya ilişkin görüşler tümü ile yeniden ele alındı ve yeni bir sistematik ile tartışıldı. Bu anlamda elinizdeki kitap önceki baskılardan çok daha farklı oldu. Konuların teorik ve pratik tartışmaların yanı sıra yargı kararları da okurun bilgisine sunuldu. 2009 yılından bu yana 6 yıldan fazla süre boyunca konuya ilişkin uyuşmazlıklarda karar vermeye yetkili olan Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin verdiği bütün kararlar okundu ve tasnif edildi. Ayrıca eski yıllara ait bazı kararlar önemini halen koruduğu için kitapta yer aldı. Konuya ilişkin 1072 adet yargı kararını konu başlıklarına göre ayrılmış olarak bulabileceksiniz.
 • Anadolu Üniversitesi Yayınları
  metin
  3 Ayrım
  2,20 MB
  Eser Türü: Dersler
 • Av. Cemalettin Gürler
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  533,61 KB
  Eser Türü: Kitap

Sayfalar