Eserlere Göre Listeleme

Toplam 4647 sonuçtan 91 - 100 arası görüntüleniyor.
 • Fethi Naci
  insan sesi mp3 - Türkçe
  50 Ayrım
  540 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Büşra Okur
 • metin - Türkçe
  Eser Türü: Dergi
 • Emre Kongar
  insan sesi mp3 - Türkçe
  15 Ayrım
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Büşra Okur
 • Emre Kongar
  insan sesi mp3 - Türkçe
  15 Ayrım
  321
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Büşra Okur
 • İnci Enginün
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,88 MB
  Eser Türü: Kitap
  Bir çeşit hikaye ile belge arasında yer alan hatıra türü, özellikle sosyal tarihle uğraşanların ilgi alanına girmektedir. Bu metinler hem beşeri zayıflıklar yüzünden hem de kasten yanıltıcı olabileceği için dikkatle kullanılması gereken belgelerdir. Türk şiirinde büyük bir değişikliği başlatmıştır, şahsi hayat tecrübesini geniş olarak eserine yansıtmış olan Abdülhak Hamid; "Yazılarım bana benden yadigardır" diyor.
 • Mehmet Hocaoğlu
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  187,97 KB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Tarayan: Cem Kandemir
  Abdülhamit (II) Han'a ait birkaç hâtıra yayınlandı. Bu hâtıralarla, yıllardan beri yerilen, en ağır şekilde suçlanan ve hattâ yakışıksız isnatlara hedef olan Sultan Abdül¬hamit Han'ın gerçek kişiliğinin açığa çıktığı ve onun, şimdiye kadar aleyhinde yazılan kötü iftiralara layık olmadığı anlaşılmış bulunmaktadır.
 • Azmi Özcan
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  351,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Sultan II. Abdulhamid ve dönemi Osmanlı tarihinin en fazla tartısılan konularından birisidir. Öyle ki, konu ile ilgili literatür hem çok farklı hem de çoğu kere birbirleri ile çeliskilidir. Bu farklılık ve çeliskilerde ideolojik kaygılar ve siyasî önyargıların payı çok etkili olmustur. Günümüze kadar sürüp gelen bu kargasada bir kısım Türk aydını Sultan II. Abdulhamid'in lehinde veya aleyhinde olmayı bir kimlik tercihi olarak değerlendirme çıkmazına düsmüs ve "bana Abdulhamid'i söyle sana kim olduğunu söyleyeyim" gibi son derece yanlıs bir tarihî tavır sergilenmesi ortaya çıkmıstır. Tarihî sahsiyetleri övmek ya da yermek tarih'in konusu olamaz. Önemli olan bilgiler ve belgeler ısığında olusan tablonun her türlü ön yargı ve ideolojik genellemelerin tasallutundan kurtularak ortaya konmaya çalısılmasıdır. Tarih değismeyecek olduğuna göre değisecek olan sadece bizleriz. Elinizdeki bu kitapçık bu düsüncelerle, genel okuyucu için hazırlanmıs, Sultan II. Abdulhamid ve dönemi ile hilafet ve Đslamcılık siyaseti meselesini kendi tarihî sartlarında değerlendirmeye çalısan bir gayretin ürünüdür. Her iki bölümde evvelemirde baska bir çalısmanın parçaları olarak düsünülmüs olmakla birlikte, maksada hizmet babında tesirleri günümüzde de bütün canlılığı ile devam eden bir devrin anlasılmasına katkıda bulunabilirse gayesine ulasmıs sayılır. Tevfik Allah'tandır.
 • Ömer Faruk İspir
  insan sesi mp3 - Türkçe
  45 Ayrım
  1377,05 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Aylin Tarı
  Sultan II. Abdülhamid Han, cihanın son büyük imparatorudur ve asla sıradan veya yabana atılacak karakterde bir hükümdar değildir. O, duyan kulaklara  nasihatler ve gören gözlere işaretler bırakmayı başarmıştır. Âlem-i İslam ve devleti için yaptıklarını biliyorum diyorsanız, yanılıyorsunuz... Çünkü bugüne kadar okuduklarınız ya da biliyorum dedikleriniz o buz dağının sadece görünen yüzüdür. Hayal veya masal değil, sadece ve sadece gerçekleri öğreneceksiniz. Hiç kimsenin yazmadığı ve anlatmaya cesaret edemediği hakikatleri okumaya hazır olun! Sultanın yaptıklarını ve hizmetlerini okudukça hüzünleneceksiniz lakin onun gibi bir dâhinin gelecek nesiller için bıraktığı işaretleri takip ederseniz, neticede, yalanlarla değil, tarihin acılarla dolu o döneminin gerçekleriyle yüzleşeceksiniz...
 • Mustafa Armağan
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1,60 MB
  Eser Türü: Kitap
  Abdülhamid'siz bir yüz yıl yaşadık. Onun yokluğunda bir imparatorluğun un ufak oluşuna ve o enkazın içinden 'küçük Osmanlı' diyebileceğimiz Misak-ı Milli fikrinin doğuşuna tanık olduk. Şimdi toparlanıyoruz ve yeniden küresel bir aktör olma yolundayız. Artık ufuklara bakarken kendimizden daha eminiz. Bu açılımlar döneminde bir tarih açılımı, dolayısıyla Abdülhamid açılımı kaçınılmaz. Mustafa Armağan Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı 2'de yine özgün belge ve bilgilere dayanarak Sultan Abdülhamid'in bugüne kadar anlatılmayan yönlerini okurlarına sunuyor. Türkiye'ye eğitimde altın çağ yaşatan, Küba'ya ajan gönderen, Singapur'a cami yaptıran, Sri Lanka'ya okul açtıran, New York'taki Webb'den Londra'daki Quilliam'a özel görevler veren, Belarusya'nın ıssız köylerinde adı hala camilerde anılan bir Abdülhamid.
 • Süleyman Tevfik Özzorluoğlu
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  467,57 KB
  Eser Türü: Kitap
  II. Abdülhamid tarikatlara özel bir önem vermiş, bunların yemek ve aydınlanma gibi masraflarını bizzat kendi karşılamış, harap halde olan tekkelerin onarımlarını yaptırıp, tarikat büyüklerinin türbelerini tamir ettirmişti. Arap vilayetleri ve Afrika'daki nüfuzlu tarikat şeyhlerine nişan ve rütbeler ihsan etmenin yanında maaşlar da bağlayan Padişah, Ebü'l-Hüda Efendi, Zafir Efendi gibi şeyhleri yanında tutarak onların nüfuzlarını kullanmıştı. Abdülhamid sarayda, çeşitli tarikatları ve bu müesseselerin temsilcilerini yakın ilişkiler kurarak kendisine yaklaştırmıştır. Öyle ki Abdülhamid'in neredeyse o dönem için mevcut hemen her tarikata üye olduğu düşüncesi yaygınlık kazanmıştır. İstanbul'daki, Osmanlı coğrafyasındaki büyük tarikat kollarının hemen hepsiyle yakından ilgilenilmiş, pek çok maddi ihtiyaçları karşılanmış, devlete karşı yükümlülük olarak algılanabilecek pek çok işlemden muaf tutulmuşlardır. Müslümanların yoğun yaşadığı yerlerdeki günlük yaşantının İslami şartlara çok daha uygun olmasını sağlamaya yönelik düzenlemeler, cami çevrelerinin düzenlenmesi gibi, din kitaplarının devlet matbaasında çok sayıda bastırılıp dünyanın her tarafına dağıtılması gibi uygulamalar devletin bu yönünü veya halifenin bu yönünü çok daha fazla ön plana çıkarmıştır. II. Abdülhamid döneminde, özellikle ilk ve orta öğretimde müfredatta din derslerinin sayısını arttırmaya yönelik düzenlemeler de yapılmıştır. Bu kitap; II. Abdülhamid'in, sözü edilen politikaları uygularken yanında bulundurduğu din adamlarından biri olan Ebü'l-Hüda Efendi'yi konu alır. Ebü'l-Hüda inanılmaz hafızası, kendine gelen kişilerin, gelmişi, geleceği hakkındaki isabetli tahminleri ile tanınmış ve meşhur olmuş birisidir. O bu özelliği ile sonunda Yıldız Sarayı'na davet edildi. Sultan II. Abdülhamid, Serencebey yokuşundaki Kuşçubaşı Mustafa Bey'in konağını dayalı-döşeli olarak onun emrine tahsis ettirdi. Bu saatten sonra Ebü'l-Hüda ile Sultan arasında tarihe mal olmuş ilişkiler başladı…

Sayfalar