Eserlere Göre Listeleme

Toplam 1735 sonuçtan 31 - 40 arası görüntüleniyor.
 • Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  539,33 KB
  Eser Türü: Kitap
  Karı-koca psikolojisi
 • Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
  insan sesi mp3 - Türkçe
  14 Ayrım
  143,38 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Şule Tüzül
  Komedi ve trajedi arasında mekik dokuyan yapıtı Ebedi Koca'da evlilik kurumunu en yetkin biçimde eleştirir. İflah olmaz ev kadınlığının ve kocalığın olanca hallerini büyük bir yazınsal ustalıkla sergiler. Yıllar geçse de bazı şeylerin pek değişmediğine işaret eden bu yapıtı seveceksiniz.
 • Hüseyn Hilmi Işık
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1,78 MB
  Eser Türü: Kitap
  Bu kitap, Osmanlı Cihan Devleti'nin tarih sahnesinden çekildiği bir zamanda ve onun pâyitahtı olan İstanbul'da başlayan ve bir asra yakın süren ömrü boyunca, sayısız talebe yetiştirip kıymetli eserler veren merhum Hüseyn Hilmi Işık Efendi'nin hayat hikayesini anlatmaktadır. Bir tarafta kimya ile alâkalı çalışmalar yapan bir fen adamı... Diğer tarafta yılmadan usanmadan insanlara dini doğru anlatmaya çalışan bir rehber... Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri tarafından yetiştirilmiş; O'nun Ehl-i sünnet hassasiyetini ve fıkıh ilmine ağırlık veren ilim telâkkisini sürdüren bir âlim... Hüseyn Hilmi Işık Efendi, bir yandan tasavvufun manevî mirasına sahip çıktı. Öte yandan muhtelif lisanlarda neşrettiği eserleri yayarak dinde reform teşebbüsleriyle mücadele etti. Klasik âlim modelinin son temsilcilerinden biri olarak, ama zamanı ve zemini de iyi anlayarak, eski ve yeni arasında bir köprü vazifesi gördü. Sağlam ve tavizsiz şahsiyeti ile şöhret ve servet peşinde koşmadan; hatta ismini bile setrederek, İslâmî ilim ve hizmet tarihinde mümtaz bir mevki kazandı. "Bizim yolumuz hizmet yoludur. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını yaymak; Allah'ın kullarına Allah'ın dinini ulaştırmak yoludur" derdi. İşte bu kitap, ecdadının îlâ-i kelimetullah misyonunu devam ettirme gayreti içindeki bir şahsiyete ve yaşadığı devre ilmî ve objektif şekilde ışık tutmaya çalışmaktadır.
 • Murat Kaya
  insan sesi mp3 - Türkçe
  66 Ayrım
  786,96 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Mahinur Eğilmezler
  Çağ, İslâm’ı konuşuyor. Bütün dünyada İslâm gündemde. Mü’minler, bu yaman çağda, nefsin ve şeytanın tuzaklarına düşmemek için, İslâm’ın hangi hükmünün nasıl anlaşılacağı ve hayata nasıl taşınacağı sâikiyle İslâm’ın ana kaynaklarına yöneliyor. Ve İslâm’ın şartları... Onlar da çağda bir İslâm korkusu oluşturma çabasındalar. Bir tür yol kesicilik misyonunu üstlenmişler. İnsanoğlunun yolu üzerine duracaklar ve Hakk’a gidişi engelleyecekler. Onun için İslâm hakkında akla hayale sığmaz kötüleme kampanyaları yürütüyorlar. Bir rahmet dinini, şiddetle yanyana göstermeye çabalıyor, Müslümanların zaafalırını, İslâm’a ödetmeye yöneliyorlar. Bu durumlar karşısında ne yapmalı? İslâm’ı bir bütün haline ve doğru anlatan yayınlar yapmalı... Kur’an’dan, Rasûlullah Efendimiz’in mübarek sözlerinden ve hayatlarından yola çıkarak, 14 asırlık zengin kültür birikiminden de istifadeyle İslâm’ı anlatmalı... Bu, acil bir ihtiyaçtır... Müslümanların İslâm’ı farklı toplum zeminlerine taşıma çabaları, bu ihtiyacı çok daha acil ve hayatî hâle getirmektedir.
 • Osman Nuri Topbaş
  insan sesi mp3 - Türkçe
  42 Ayrım
  1228,69 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: HAMZA UĞURLU
  İnsanı ölüm ve ötesinin hakîkatine vâkıf edebilmek; ne cehâlet karanlığıyla bulanık beşerî bilgilerin, ne vesveselerle karışık sakat felsefelerin, ne de ipe sapa gelmez bâtıl kanaatlerin kârıdır. Ölüm karanlıkları, böylesine “kısa mesafe” ışıklarıyla aydınlatılamaz. Vahiyden feyizlenmeyen nâkıs bir aklın kırık dökük bilgileri ve nefsânî telâkkîleriyle ölüm ve âhiret vâdisinde dolaşmaya kalkışmak, ebedî hayatı büsbütün tehlikeye atmaktır. Zira ebediyet yolculuğuna dâir ilâhî dayanaktan mahrum beşerî bilgiler ve bozuk mantıklar, tabut gölgesinde eriyip gitmeye, kabir karanlıklarında çürümeye mahkûm olan faydasız sermayelerdir. Ölümler, sessiz ve kelimesiz derslerdir ki; duygulu ve hassas gönüllere en fasih sözlerden daha tesirli bir ibret ve hikmet sergiler. Ölüm, lisân-ı hâliyle, derin bir sükûta ne muazzam mânâlar gömmüştür... Kur’ân ve Sünnet ikliminde, ölümün tefekkürüyle aydınlanmamış bir hayat, karanlık bir musîbet gecesinden farksızdır. Ebedî saâdet güneşi; ilâhî beyanlar ışığında bir ömür sürüp müsterih bir vicdanla âhirete intikâl etmesini bilenlerin ufuklarından doğar. Ecel rüzgârıyla savrulan ömür harmanında Hak’tan gâfil olanlara ise, ne arkalarında bıraktıkları dünya ağlar, ne de karşılarına dikilen âhiret tebessüm eder!..
 • MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  982,66 KB
  Eser Türü: Kitap
  Sanat adamları ancak yeryüzünü güzelleştirebilmek uğrunda, çirkinde bile mevcut olan bütün güzellikleri insanların gönül gözünde yerleştirmek için çaba sarfetmek mecburiyetindedirler. Yeryüzünün güzelleşmesi dünki, bugünki, yarınki çabaların senteziyle olur.
 • metin - Türkçe
  1 Ayrım
  173,50 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Donald Winnicott
  insan sesi mp3 - Türkçe
  15 Ayrım
  255,33 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Nagehan Erbaşı Öğtüm
  En bilinen psikanalistlerden biri olan, Britanya Psikanaliz Cemiyeti üyesi D.W. Winnicott bu kitabında çocuk yetiştirmenin duygusal ve psikolojik yanlarına ışık tutuyor. Özellikle “nesne ilişkileri” alanındaki çalışmalarıyla bilinen İngiliz pediyatrist ve psikanalist D.W. Winnicott, psikanalizde olduğu gibi çocuk psikiyatrisi ve çocuk gelişimi alanlarında da önemli çalışmalara imza atmıştır. Bebek bakımına çocuk psikolojisi disipliniyle yaklaşan Ebeveynlerle Sohbet isimli bu kitap ise Winnicott’un 1955 yılından itibaren yaptığı tüm radyo konuşmalarını içeriyor. Bu kitapta ebeveynlerin, çocuk yetiştirirken karşılaştıkları problemlere dair verdiği örnekler, Winnicott’un sunduğu yorumlarla derinlik kazanıyor. Winnicott böylece çocuk yetiştirmenin psikolojik yönlerini olduğu kadar, ebeveynlerin psikolojisini de ele alarak ebeveynlerde görülen suçluluk duygusunun ve annelerin çocuklarından zaman zaman sıkıntı duymasının doğal tepkiler olduğuna dikkat çekerek ebeveynlerin içgüdülerine güvenmelerini sağlamayı amaçlıyor. Winnicott, Ebeveynlerle Sohbet’te ebeveynlerin verdiği örnekler üzerine yaptığı yorumlarda eğitici bir üsluba yer vermekten sakınarak, üvey ebeveynlik kavramı, bebeklerin parmak ya da kumaş parçası emmeleri, kıskançlık, hayır diyebilmek, annelerin sıkıntıları ve suçluluk duygusu, çocukta doğru ve yanlış algısının gelişimi ve güvenin oluşturulması gibi konuların üzerinde duruyor ve böylece çocuk psikolojisi çalışmalarına da hatırı sayılır bir katkıda bulunuyor.
 • Ahmet Hulusi
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  392,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  "Sıddıkiyet", velayet mertebeleri içinde en üst mertebedir ki, onun üstünde sadece "nübüvvet" vardır... Hazreti Resul Aleyhisselamın, bu mertebesi Kur'anda açıklanan en yakın arkadaşının hayatından orjinal ve ibret dolu kesitler sanırım hepimizin ilgisini çekecektir. "Allah'ı idrak, ancak O'nun idrak edilemeyeceğini idraktır" diye Sıddık'ı Ekber hazreti Ebu Bekr'den hepimizin alacağı çok şeyler vardır... Allah bizlere onu değerlendirmeyi kolaylaştırsın. (Tanıtım Bülteninden)
 • Luke Moran
  insan sesi mp3
  1 Ayrım
  130,66 MB
  Eser Türü: Sesli Betimleme
  Seslendiren: Emine Kolivar
  2003 yılında ABD’nin Irak’ta açtığı Ebu Gureyb cezaevinde Iraklı tutsaklara uyguladıkları işkence ve insan hakları ihlallerini konu almaktadır. Bu insanlık dışı ortamda bir ABD askerinin tutsaklarla ilişkisini ve arkadaşlıklarını konu almaktadır. Filmin yönetmenliğini , senaryosunu ve başrol oyunculuğunu Luke Moran yapmaktadır. Film sizleri psikolojik olarak etkileyebilir.

Sayfalar