Eserlere Göre Listeleme

Toplam 1818 sonuçtan 111 - 120 arası görüntüleniyor.
 • Halid Ziya Uşaklıgil
  insan sesi mp3 - Türkçe
  15 Ayrım
  634 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Müberra Ellialtıoğlu
  Batılı anlamda Türk romanının başlangıcı sayılan ve Tanpınar' ın "Türkiye'de nesli adına konuşan ilk eser" diye tanımladığı Mai ve Siyah, döneminin basın, edebiyat ve şiir hayatına ilişkin gözlemleriyle de ayrı bir öneme sahiptir.
 • Georges Simenon
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  594,79 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Georges Simenon
  metin - Türkçe
  4 Ayrım
  1,05 MB
  Eser Türü: Kitap
  ...Bekleme odasında yeşil çuha kaplı bir masanın gerisine oturmuş elli yaşlarında bir adam, mektup zarflarına pul yapıştırmakla meşguldü. Önce başını olumsuzca sallamakla yetindi, fakat gelenlerin davranışlarındaki değişik tavırdan şaşırmış olacak ki, daha bir dikkatle bakmaya başladı... (Kitap'tan sf.42)
 • Stephen Rabley
  insan sesi mp3 - İngilizce
  1 Ayrım
  6,51 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Marry Arrogan
  Maisie and the Dolphin is a fictional story about a girl who lives with her family. They run an animal hospital which is not doing well and Mary’s father is thinking of selling it. Mary saves a dolphin and the dolphin takes her to a big treasure. They use the treasure to save their house and the hospital.
 • metin - Türkçe
  2 Ayrım
  100,52 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Hacı Bektaş-i Veli
  metin
  3 Ayrım
  34,32 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Şems-i Tebrizi
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  2,07 MB
  Eser Türü: Kitap
  Makâlât kitabı, Şems-i Tebrizî'nin bazı meclislerdeki sohbetleri sırasında Mevlânâ ile konuşurken aralarında geçen bahislerin, müridler ve inkarcılar tarafından sorulan sorulara verdiği cevapların derlemesiyle oluşmuştur. Eser aynı zamanda Mevlânâ'nın özel yaşantısını, onun hayat hikâyesini kapsayan birçok gizli hatıraları da bizim istifademize sunmaktadır. Mevlânâ'nın Şems-i Tebrizî ile nasıl buluştuğunu anlatan ve o buluşmanın efsaneleşmiş yönlerini, iyi bilinmeyen, sebepleri anlaşılmayan taraflarını aydınlatmak gayreti gösteren çok sayıda eski ve yeni menâkıb yazarları bu hikâyeleri ancak romantik bir kılıkta uzun uzadıya nakletmeye özenmişlerdir. Makâlât kitabı, bu gizli kalmış konular üzerindeki perdeyi kaldırdığı gibi Mevlânâ'nın Şems'e nasıl tabi olduğuna da bir dereceye kadar ışık tutmakta ve açıklık getirmektedir. Kitap, herkesçe bilinen halin aksine olarak Şems-i Tebrizî'nin çok kesin görüşlü bir bilgin ve bir hakikat aşığı, mürşidlik mertebesine ermiş arif bir yol gösterici olduğunu öğretmektedir. İşte sadece bu nokta bile eserin önemini belirtmeye yeter. (Tanıtım Bülteninden)
 • Hüseyin Nihal Atsız
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  2,67 MB
  Eser Türü: Kitap
  Toplum olaylarını anlamak ve açıklamak ancak onları tarih içindeki yerlerine doğru biçimde yerleştirmekle mümkündür. Yakın geçmişimizin önemli düşünürlerinden biri olan Hüseyin Nihâl ATSIZ, hem çalışmalarıyla tarihimizin en eski dönemlerine kadar ışık tutabilen büyük bir tarihçi; hem atlıyı atından indirebilecek kadar güçlü bir yazar – şair; hem de Türklük Bilimi’nin ilgilendiği konularda kaynak sayılabilecek derecede önemli eserler veren bir Türkologdur. O’nun: “Daha çok yarın için kaleme alınmış olan bu yazılardaki tezlerin, yarının Türkçü tarih bilginlerince tartışılıp kabul olunacağını umuyorum. Ümit en sonra terkolunan şeydir” ifadesi, şimdilik 4 ciltte toplanmış olan MAKALELER’inde sergilediği düşüncelerinin önemini bir kat daha arttırmaktadır. MAKALELER, Türkiye’nin tarihsel dokusunu yeniden ve sağlıklı biçimde algılama uğraşını göze alacak geleceğin kuşakları için, çok daha ileri çerçevelerde tartışılıp değerlendirilmeyi gerektiren önemli ipuçlarını sergiliyor.
 • Süha Tanrıver
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  558,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Prof. Dr. Süha Tanrıver'in 2007 yılında yazdığı makaleleri bu kitapta derlenmiştir.
 • Barboros Şansal
  insan sesi mp3 - Türkçe
  37 Ayrım
  1316,00 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Perihan Serhadlı
  Yer paspasım verildi ama kovam yok Bu gece de bir döşeğim var ya artık bana gam yok Pijama yerine sırtımda linçte yırtılan fanila Göğsümde koca Atatürk var hâlâ başkasına karnım tok Barbaros Şansal’ın Kıbrıs’ta derdest edilip Atatürk Havalimanı apronunda aportta bekleyen güruh tarafından linç girişimine uğraması ve sonrasında Silivri Cezaevi’ne kapatılıp aylar sonraki beraatına dek geçen süreci kaleme aldığı “Makam Odası-LİNÇ” hiciv sanatında yepyeni bir çığır açacak anekdotları, aklınızın sınırlarını zorlayacak metaforları ve alegorik üslubuyla elinizden bırakamayacağınız bir Türkiye panoraması sunuyor... (Tanıtım Bülteninden)

Sayfalar