Eserlere Göre Listeleme

Toplam 1805 sonuçtan 1761 - 1770 arası görüntüleniyor.
 • metin - Türkçe
  1 Ayrım
  77,50 KB
  Eser Türü: Dersler
 • Casimire Colombe
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  467,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Mahmut Ragıp Gazimihal’ın "Anadolu Türküleri ve Musiki İstikbalimiz" adlı eserini günümüz Türkçesine kazandıran Prof. M. Salih Ergan ile Öğr. Gör. A. Şahin Ak, Mustafa Refik’in Osmanlının son dönemlerinde tercüme etmiş olduğu bu ilgi çekici eseri de okuyucu ve araştırmacıların istifadelerine sunmuşlardır. Eserde müziğin önemi ve fonksiyonları, insan ruhuna olan etkileri, zamana ve makama bağlı olarak nasıl değişik etkilemeler yaptığı ele alınmakta, son bölümde de ayrıca hayvanlar üzerindeki tesirlerinden bahsedilmektedir. Hazırlayanlar, çeviriye sadık kalmakla beraber, esere bazı yorum ve eklemeler de yapmışlar ve bu alandaki boşluğu kısmen olsun doldurmayı hedeflemişlerdir.
 • Fırat Kutluk
  insan sesi mp3 - Türkçe
  30 Ayrım
  442 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Canan Tüfekçioğlu
  İşte size kabaca bir Wagner yaşamı. Kabaca diyorum çünkü bu bilgilerin gerektirdiği önbilgilenmeyi şöyle dallara ayırsam en az yirmi yol görünüyor. Romantizm, opera librettoları, 1848 olayları, Bakunin, Nietzsche, Bayreuth, Wagner'in makaleleri... diyor kitabını tanıtırken Fırat Kutluk.
 • Zeynep Doymuş, Yeliz Sazak
  insan sesi mp3 - Türkçe
  2 Ayrım
  3,59 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Itır Armağan Durukal
 • Süleyman Tarman
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  615,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Anne-Babalar ve müzikçi olmayanlar için Müzik öğrenci ve öğretmenleri için Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile araştırmacılar için Eğitim Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Fakülteleri için Bu kitapta, birbirinden farklı, birbirinden bağımsız gibi gözüken, ancak aslında bir yap-boz bulmacasının parçaları gibi bir araya getirildiğinde, müzik eğitiminin bütününü oluşturan çeşitli bölümler yer almaktadır. Kitapta, yetişkin bir müzikçi olarak kendinizi ve öğretim yöntemlerinizi geliştirmenize; bir müzik öğrencisi ya da araştırmacısı olarak müzik eğitiminin temel kavramlarını öğrenmenize; -müzikçi olmayan- bir genç ya da yetişkin olarak da hem kendinizin hem de ailenizdeki ya da çevrenizdeki diğer yakınlarınızın müzik yeteneğinin, müzik zekasının ve yaratıcılığının sınırlarını tanımanıza ve bunu nasıl geliştirebileceğinize yarayacak konular bulacaksınız.
 • Sufi Inayat Khan
  insan sesi mp3 - Türkçe
  12 Ayrım
  226 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Güzin Yenilmez
 • Faruk Yener
  insan sesi mp3 - Türkçe
  31 Ayrım
  1.16 GB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Nilüfer Öder
 • Cinuçen Tanrıkorur
  metin - Türkçe
  11 Ayrım
  1,71 MB
  Eser Türü: Kitap
  Türkiye'nin bugünkü tablosu, Osmanlıdan siyasî kopuşla birlikte gelen (açıkçası dayatılan) kültür kopukluğunun sebep olduğu bir kimlik kaybından kaynaklanmaktadır. Nitekim Halide Edib de bu gerçeği uzun yıllar önce, "Türk cemiyeti çağdaş medeniyete uymak için Batıyı taklide çalışırken kendi şahsiyetini kaybetmiş olmanın da buhranını yaşar" sözüyle ortaya koymuştur. Bu şahsiyet kaybından, hemen bütün müesseseler gibi (belki de en başta) müzik sanatımızın da etkilenmemesi düşünülemezdi. Ömrünü ud sanatçılığı ve bestecilik kadar eğitimciliğe de adamış olan Cinuçen Tanrıkorur, bu kitaptaki yazılarıyla müzikte kimlik kaybının hazin macerasını sergiliyor. Bunun yanısıra, ses sistemi, makam, usûl, toplu icra, sanat müziği-halk müziği ilişkileri, çokseslilik, evrensellik, terennüm ve vezin-usûl münasebeti gibi Türk müziğinin temel konuları üzerinde de derin birikim ürünü yeni bakış açıları getiriyor. "Portreler" bölümünde ise, Dede Efendi'den Neyzen Akagündüz Kutbay'a kadar 14 büyük müzisyenin değerlendirmesini yapıyor. Daha çok müzisyen olarak tanıdığımız Tanrıkorur'un kalem sanatçılığını da ortaya koyan bu kitabı hem düşünerek, hem zevk alarak okuyacaksınız.
 • metin - Türkçe
  1 Ayrım
  267,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Haftalık "Müzik Magazin Dergisi' Mısraların Dili Şiir köşesi'ni yaklaşık 3 sene boyunca bıkmadan, ilk günki heyecanımı sürdürerek ve bir hafta bile aksatmadan hazırladım Bu zaman zarfında şiir adına yapılması gereken ne varsa yapmaya çalıştım. Haftalık ve aylık şiir toplantıları, haftanın şairi köşesi, Anketler, özel günler için özel sayfalar, belirli bir düzeyi aşmış şairlerimizin yer aldığı sayfalar, şiir kitabı çıkaran arkadaşlarımızın kitaplarının ve edebiyatımıza hizmet veren dergilerimizin tanıtımı, Müzik Magazin dergimiz rozeti, köşemizde şiiri çıkan her şair arkadaşımıza onur belgesi bunlardan bazıları.
 • Sİdney Finkelstein
  insan sesi mp3 - Türkçe
  8 Ayrım
  615 MB
  Eser Türü: Kitap
  Finkelstein, bu kitabında, ortaya çıkışından başlayarak müziğin anlamını ve gelişmesini ele alıyor; müziğin Avrupa ve Amerika2daki beş yüzyıllık gelişimini toplumcu-gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendiriyor. Kitap, müziğin kökenlerini, çeşitli toplumlarda ve çağlarda ortaya çıkan süreklilik ve kopuşları, büyük yapıtlar ışığında incelerken konuya tarihsel olarak yaklaşıyor. Yazar, müziğin, yaratıldığı toplumsal ortamdan koparılarak ele alınamayacağını somut örneklerle tartışıyor. Finkelstein'a göre, müzik, yoplumsal gelişmenin en önemli parçası ve çağının toplumsal-düşünsel rengini en iyi yansıtan anlatım araçlarından biridir. Elinizdeki kitap, müzik ve sanatla ilgilenenlere farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Müzik Neyi Anlatır, bu alandaki temel kitaplardan biridir.

Sayfalar