Eserlere Göre Listeleme

Toplam 644 sonuçtan 11 - 20 arası görüntüleniyor.
 • Hanefi Söztutan
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  15,23 MB
  Eser Türü: Tiyatro
 • Daniel Defoe
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  608,50 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Uğur Mumcu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  41 Ayrım
  1,12 GB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Vildan Özdilek
  Uğur Mumcu'dan sözederken her zaman Yiğit genç dostum ve değerli meslektaşım' derim. Bu kez de, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak uğruna her tehlikeyi göze alarak, ülkenin dışında ve içinde yuvalanmış Türklük düşmanı bütün İslamcı örgütleri -Atatürk'ün devrimci, laik cumhuriyetini emanet ettiği gençlerden biri olarak- usta bir gazetecinin ve her yazdığını belgeye dayandıran bir bilim adamının dikkat ve titizliğiyle araştırdı ve çıkarıp ortaya koydu. Gerçekten kutlanası bir hizmet oldu bu.-Hıfzı Veldet Velidedeoğlu
 • Hüseyin Hakkı Kahveci
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  2,15 MB
  Eser Türü: Kitap
  Kaynaklara göre Rabıta, şirktir. Çünkü İslami gözükerek Yahudi ve Hıristiyanlığa hizmet etmektedir. Ortadoğu’da Amerikancı İslam’ın (ılımlı İslam’ın) sacayaklarından biri de, bölgedeki sosyalist ve milliyetçi hareketlere karşı İslamcı örgütleri desteklemek amacıyla, 19 Mayıs 1962 tarihinde Mekke’de kurulan RABITA, resmi adıyla Dünya İslam Birliği örgütüdür. Rabıta’nın finansörü dünyanın en geniş petrol rezervlerine sahip Suud yönetimi, bir diğeri ise Arap-Amerikan petrol şirketi ARAMCO (Arabian-American Oil Company) idi. Yani Amerikan sermayesi de vardı. Bir başka kaynak ise Suudlu petrol şeyhlerinin zekatları... El Kaide, IŞİD gibi örgütler gerçekte, daha İslam’ın ilk yüzyılından itibaren ortaya çıkmış bir sapkın yolun bugünkü uzantısıdır. Emevilerin dini ile Haricilerin terörizmini birleştirirseniz El Kaide, IŞİD anla¬yışına uzanırsınız. Bu çizgide İslam, artık insanlara erdem kurallarını aşılayan ve barışa ulaştıran bir din olmaktan çıkar; muhterislerin, dar kafalı yobazların tatmin ideolojisi durumuna düşer, düşmüştür. İşte El Kaide, IŞİD çizgisinin arkasındaki anlam da budur. Bugün Ortadoğu’daki çatışmaları, Suriye’yi, Irak’ı, hatta Türkiye’de olanları, gündemdeki Anayasa tartışmalarını anlamak için değerli basın şehidi Uğur Mumcu’nun açtığı pencereden bakarak Rabıta’yı anlamak gerekiyor. Uğur Mumcu gazeteciliğinin günümüzdeki ender kişilerinden Hüseyin Hakkı Kahveci, bu kitapla Rabıta üzerinden yaşanan gerçeklere, sürüklenmekte olduğumuz tuzağa dikkat çekiyor.
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  Eser Türü: İlaç Prospektüsleri
  Seslendiren: ECZ. SATI ÇETİN
 • Ergun Hiçyılmaz
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  1,17 MB
  Eser Türü: Kitap
  Suç örgütü liderlerinden, devlet adına babalık taslayanlara; gariban babalarından, zorba katillere külhanbeyleri, dayılar, bitirimler, haneberduşlar, tulumbacılar, baldırı çıplaklar... Racon nedir? Kabadayılar nasıl giyinir? Kabadayı muhabbeti nasıl olur? Ergun Hiçyılmaz, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi İstanbul’unun yeraltı dünyasına iniyor. Yahudi kabadayılarından külhanbeyi tarikatına; kabadayı manilerinden jargonlarına, yeraltı dünyasının başlangıç tarihine uzanıyor. ,
 • Rıfat Ilgaz
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  513,50 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Jean Baudrillard
  metin - İngilizce
  1 Ayrım
  32,47 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Kirk Strosahl, Patricia A. Robinson, Thomas Gustavson
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  20,56 MB
  Eser Türü: Kitap
  Kirk Strosahl, PhD, ruh sağhğı ve madde istismarı tedavisi çevrelerinde geniş kabul görmüş olan(ACT)’in kurucularından biri- sidir. Sağlık merkezlerinde davranış sağlığı- nın dahil edilmesi ve yüksek risk taşıyan, intihar eğilimindeki hastalarla yapılan ça- lışmalarda bulgu değerlendirmesinin kulla- nımı gibi konularda sayısız eser yazmıştır. Davranış sağhğı ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin entegrasyonu alanında yaptı- ğı çalışmalar geniş yankı uyandırmıştır. Patricia Robinson, PhD, davranış sağhğı hizmetleri ile birinci basamak sağhk (BBS) hizmetlerinin entegrasyonu konusunda uz- manlaşmış bir kurumun klinik hizmetler bölümünde yöneticidir. 1990 ydında BBS temelli davramşçı sağhk hizmetleri keşfini yapan araştırma grubunda yer almıştır. Ro- binson sayısız kamu ve özel sağhk kurulu- şunda danışmanlık yapmıştır; bunların ara- sında ABD Hava Kuvvetleri ve San Fransis- co Kamu Sağlığı Departmanı da yer alır. Sa- yısız makale ve altı kitap kaleme almıştı. Thomas Gustavsson, MSc, lisanslı psiko- logdur ve İskandinavya’da psikolojik ve psi- kiyatrik hizmet sunan Psykologpartners kurumunun kurucularındandır. Sosyal hizmet görevlileri, tedavi merkezleri, ilköğ- retim okulları vb. toplum kökenli çeşitli merkezlerde danışmanlık yapmıştır. Ayrıca, geniş kapsamlı bir birincil sağlık hizmetleri sistemi dahilinde entegre ve deneye dayalı bir psikiyatrik program kuran isimlerin ön- cülerindendir.
 • Divan Yolu - Kurul
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  1,23 MB
  Eser Türü: Kitap

Sayfalar