Eserlere Göre Listeleme

Toplam 644 sonuçtan 31 - 40 arası görüntüleniyor.
 • Pedagog Adem Güneş
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  207,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Utangaçlık, sıkılganlık, çekingenlik her gencin az yada çok karşılaştığı sorunlardan biridir. Kiminde az kiminde çok… Bu kitap, çevresi ile kolay iletişim kuramayan, rahatsız olan, çekinen ve sıkılan gençlere yönelik özel olarak hazırlandı. Kitap bir yandan sosyal fobisi olan Emre’nin başından geçen olayları anlatırken, diğer yandan da utangaç ve çekingen yapılı gençlere bilinçlice yaşama ve sorunlarını tanıma fırsatı vermektedir.
 • Samiha Ayverdi
  insan sesi mp3 - Türkçe
  12 Ayrım
  277,62 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Fikriye Kurt
  Altmış yedi makaleden meydana gelen bu eser, daha çok yazarın hocası Kenan Rifâî'nin çevresindeki hâtıralara yer vererek; âeta Türk irfan hayâtına Rahmet Kapısı'nın kanatlarını ardına kadar açmıştır.
 • Murat Çiftkaya
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  369,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Sevgili Peygamberimiz, kendisinden önceki peygamberlerin yaşanmış öykülerini sahabelerine anlatmayı çok önemserdi. Okuyanın dünyasına ümit olacak, ruhunu hafifletecek bir kitap: Rahmet Öyküleri… Çünkü bu öyküler tüm çağlara rehber olan o kutlu kişinin ışığıyla aydınlandı. Pek çoğu O’nun dilinden bu güne ulaştı. Rahmet yağmurlarına susayan herkese bu kitapta yer var.
 • Ebul Hasen En Nedvi
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  994,03 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Osman Nuri Topbaş
  insan sesi mp3 - Türkçe
  33 Ayrım
  521 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: HAMZA UĞURLU
  Önsöz: Biz âciz kullarını îmânın neşve ve huzûruna nâil eyleyen Allah Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri’ne hamd ü senâlar olsun! İnsanlığı cehâlet ve küfrün zifiri karanlığından kurtarıp, ilim, irfan ve îmânın nûruyla şereflendirmeye vesîle olan, kâinâtın Fahr-i Ebedîsi’ne salât ve selâm olsun!
 • Kemal Tahir
  insan sesi mp3 - Türkçe
  22 Ayrım
  287,96 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Levent Filyos
  Kemal Tahir bu eserinde uzun yıllar Türk edebiyatını meşgul eden eşkıyalık olgusuna başka bir açıdan bakar. Ağalık sisteminin eşkıyalıkla yoğun ilişkisini ve bunun giderek bir zorbalığa dönüştüğünü, halk arasında eşkıyalığa duyulan hayranlığın aslında çaresizlikten kaynaklandığını söyler. Kendi düzenini kurmuş eşkıya eskisi iki ağanın genç yaşta bir kızı kaçırmak için tezgahladığı oyunlar ve uzun, yağmurlu bir kış gecesinde meydana gelen olaylar hem eşkıya-ağanın hem halkın hem de zulme uğrayanların gözünden olanca canlılığıyla anlatılmıştır. (Tanıtım Yazısından)
 • Mehmed Alagaş
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  465,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Cebel-i Rahme'ye, küçücük bir tepeye benzeyen bu koskoca rahmet dağına çıkmaya başlıyorsunuz. Nereye kadar çıkabilmeniz mümkün ise oraya kadar çıkıyor ve yüzünü Beytullah'a, gönlünüzü Allah' yönelterek vakfeye duruyorsunuz. Dünyadaki en yüksek dağın, en yüksek zirvesindesiniz sanki!. Yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah (c. c.)'ı düşündükçe, ayaklarınız altındaki dünyanın küçüldüğünü, küçülüverdiğini hissediyorsunuz. Bütün kalabalıklar kayboluyor!. Dünyada yalnız siz, Arafat'ta yalnız siz, Cebel-i Rahme'de yalnız siz varsınız.
 • Halide Edib Adıvar
  insan sesi mp3 - Türkçe
  8 Ayrım
  116 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Çiğdem Çelik
  Raikin annesi, Bizans Akşamları, Aşkın gözü,Genç Kız kalbi
 • Leonore Fleischer
  metin - İngilizce
  1 Ayrım
  904 KB
  Eser Türü: Kitap
  Charlie Babbitt thinks he will get a lot of money when his father dies. However the money goes to someone he doesn't know - a man who lives in hospital and is the brother Charlie never knew he had. The two meet and so starts a surprising new life for both of them. A deeply emotional story and also a major film starring Tom Cruise and Dustin Hoffman. --This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.
 • Barry Morrow
  insan sesi mp3 - İngilizce
  11 Ayrım
  63,35 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: ahmet ozan gezerman

Sayfalar